Gran kommune Skole - Vikarlister

 ...Om stillingen For skoleåret 2023/2024 søker vi etter personer som på kort varsel kan vikariere som assistent/fagarbeider/miljøarbeider i skole og SFO ved sykdom, kortere permisjoner og lignende. Skolene tar direkte kontakt hvis det blir aktuelt å tilby et vikariat.... 

Vikarliste - fagarbeider/assistent for skoleåret 2023/2024

Gran
Én måned siden

Miljøterapeut/miljøarbeider (tilkallingsvikar)

Vil du være med på å utgjøre en forskjell? Vi søker etter dyktige, motiverte  og engasjerte medarbeidere som ønsker å jobbe som tilkallingsvikar. Det vil være mulighet for vakter på både dagtid, kveldstid og natt (våken/hvilende). Du vil hovedsakelig bistå på våre...

NITTEDAL KOMMUNE VARGVEIEN BOTILBUD

Hakadal
9 dager siden

Miljøterapeut/Miljøarbeider

 ...vokser stadig, og nå ansetter vi engasjerte miljøterapeuter og miljøarbeider til vår nyoppstartede bolig i Drammen. Ønsker du å være en...  ...benytter seg av anerkjente metoder, som baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Vi legger til rette for et aktivt... 

BoHab

Harestua
Én måned siden

Helgestillinger

 ...skape en god og meningsfylt hverdag for beboerne med faglig forankrede tjenester og omsorg. Tjenestene baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Vi har et nært samarbeid med pårørende og fagnettverk internt og eksternt. Myrstad bokollektiv er en... 

NANNESTAD KOMMUNE MYRSTAD BOKOLLEKTIV

Maura
17 dager siden

Romerike fengsel

 .... Arbeidsoppgaver avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte kontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeid være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingen være aktiv og delaktig... 

Fengselsbetjenter ved Ungdomsenheten Øst

Eidsvoll (tettsted)
5 dager siden

Helgestillinger- helsefagarbeider/høyskole

 ...Avdeling Ambulerende miljøarbeid er underlagt virksomheten Helse og bistand og gir tjenester til voksne som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål. Målgruppe : Rusavhengige, psykisk syke og mennesker med funksjonshemming eller... 
Eidsvoll (tettsted)
2 dager siden

Avdelingsleder barnevern

 ...utdanninger på bachelor-/masternivå innen helse- og sosialfag vil kunne vurderes. Relevant ledererfaring Erfaring fra miljøarbeid med sårbare barn og unge Kjennskap til barnevernloven og hvilke krav som følger i det daglige arbeidet Kjennskap til HOL... 

BoHab

Harestua
7 dager siden

Helsefagarbeider - Hov gård

 ...stell og pleie å samhandle med brukere, pårørende, kollegaer og andre instanser å forebygge bruk av tvang og makt målrettet miljøarbeid å sikre god dokumentasjon iht lovverk og interne rutiner å bruke dagens velferdsteknologi og digitalisering (LMP, roommate,... 

RINGERIKE KOMMUNE HOV GÅRD BOFELLESSKAP

Hønefoss
9 dager siden

Helsefagarbeider, natt - Hvelven 87

 ...Kvalifikasjoner - Du har fagbrev som helsefagarbeider eller annen relevant helsefaglig utdanning. - Du har kunnskap om målrettet miljøarbeid. - Du har kunnskap om helse og omsorgstjenesteloven § 9-5. - Du har kunnskap om utviklingshemning og psykiske lidelser. -... 

RINGERIKE KOMMUNE HVELVEN INSTITUSJON

Hønefoss
17 dager siden

Sykepleier, vernepleier og/eller miljøterapeut

 ...innenfor et bredt spekter og er på utkikk etter en fagperson med medisinsk kompetanse og har kunnskap og erfaring med målrettet miljøarbeid, utfordrende atferd og HOL kap. 9. Vi ser etter deg som gir av deg selv for å bidra til at beboerne får en meningsfull hverdag... 

LUNNER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Roa
10 dager siden

Helserelatert utdanning - Hvelven 89

 ...Vi ønsker deg som har - kompetanse innenfor aktivisering av personer med behov for tilrettelegging - kunnskap om målrettet miljøarbeid - kunnskap om helse og omsorgstjenesteloven § 9-5 - kunnskap om utviklingshemning - kunnskap om forebygging og håndtering av... 

RINGERIKE KOMMUNE HVELVEN 89 BOFELLESSKAP

Hønefoss
17 dager siden

Ekstravakter - vikarer

 ...Avdeling Ambulerende miljøarbeid søker ekstravakter.  Avdelingen er underlagt virksomheten Helse- og bistand og gir tjenester til voksne som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål.  Målgruppe:  Mennesker med funksjonshemming... 
Eidsvoll (tettsted)
2 dager siden

Boleder til våre avdelinger på Østlandet

 ...tilsvarende Hos oss tilbyr vi Mulighet til å påvirke egen jobbhverdag Veiledning og opplæring av våre fagledere innen målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse Et arbeidsmiljø preget av høy faglig kvalitet, utviklingsmuligheter og gode kolleger Gode... 

BOHAB AS AVD ADMINISTRASJON

Harestua
1 dag siden

Avdelingsleder, vikariat

 ...Bohab Ung sine avdelinger ligger på Hadeland og i Drammen. Team Olivia BoHab benytter seg av anerkjente metoder som målrettet miljøarbeid, atferdsanalyse og miljøterapi med vekt på relasjonens betydning. Vi har fokus på brukermedvirkning og betydningen av trygge og stabile... 

BoHab

Harestua
Én måned siden

Kunne du tenke deg å jobbe 2. hver eller 2 helg?

 ...sammensatt brukergruppe • Bidra til å opprettholde og utvikle høy faglig kvalitet på våre tjenester. • Jobbe med målrettet miljøarbeid med brukermedvirkning i fokus. • Arbeid knyttet til Lov om helse og omsorgstjenester, herunder praktisk bistand og helsehjelp... 

SØNDRE LAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON

Hov
18 dager siden