KICKS Borg søker etter en glad og arbeidsom selger. KICKS skal være The inspiring beauty store og vi søker en selger som ønsker å jobbe mot den målsetningen og som simpelthen elsker å jobbe i butikk! KICKS er Nordens ledende kosmetikkjede, og som selger i KICKS ...

KICKS Norge

Sarpsborg
5 dager siden
Sarpsborg kommune har 59 771  innbyggere ( pr. 01.01.24) og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for ...

Ungdomskontakt

Sarpsborg
9 dager siden
Er du nytutdannet sykepleier/vernepleier som vil jobbe i sykehjem, bofellesskap eller helsehus? Søk da vel! Vi har gode lønnsvilkår for nyutdannede sykepleiere/vernepleiere som takker ja til sommerjobb i sommer ferieperioden: Lønn tilsvarende 16 års ansiennitet...

Sykepleiere og vernepleiere ønskes til sykehjem, bofellesska...

Sarpsborg
2 måneder siden
 ...inkludert Helsestasjon for ungdom, og med eksterne samarbeidspartnere blant annet fritidsklubber, barnevern, Kompetansesenter rus og psykisk helse, NAV, tiltaksteam og ressursteam i ungdomsskoler, politi og andre hensiktsmessige tjenester - Utvikling av tjenesten... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE - OG SENTRALADMINISTRASJON

Sarpsborg
13 dager siden
 ...Primæroppgaven vil være direktørstøtte og saksutredning for kommuneområde helse og velferd. Dette kommuneområdet har blant annet ansvar for...  ...hjemmetjenester, helsetjenester, forebyggende tjenester, rus og psykisk helse, NAV kommune, tjenester til mennesker med... 

SARPSBORG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Sarpsborg
1 dag siden
 ...ovenfor er ikke uttømmende Kvalifikasjonskrav: Bachelor utdanning innen helse og sosialfag, fortrinnsvis vernepleier eller sykepleier, gjerne med videreutdanning innen ledelse, rus, psykisk helse el.lign. Gode kommunikasjonsevner i norsk muntlig og skriftlig... 

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Sarpsborg
Én måned siden
 ...Familiehuset har ledig 1 års vikariat som psykolog i 100% stilling. Tjenesten Psykisk helse barn og unge/Familiehuset er en tverrfaglig forebyggende og helsefremmende lavterskel psykisk helsetjeneste for gravide, barn og unge 0-18 år og deres foresatte/familier med... 

Familiehuset har ledig 1 års vikariat som psykolog i 100% st...

Tønsberg
13 dager siden
 ...: Bachelor i vernepleie eller annen relevant utdanning innen helse/sosial/psykologisk/pedagogisk retning Delegert faglig ansvar...  ...erfaring med å jobbe med mennesker med autismespekterforstyrrelse, psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser Gode kommunikasjons-... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
2 måneder siden
 ...Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning... 

Sykepleier / Spesialsykepleier

Sarpsborg
11 timer siden
 ...Vi søker etter engasjerte sommervikarer for våre boliger i PHA. Virksomhet Psykisk Helse og Miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike utfordringer i forhold til rus og psykiatri.  Vi har behov for sommervikariater til våre botiltak. Det... 

TØNSBERG KOMMUNE PSYKISK HELSE OG MILJØARBEID FELTPLEIEN

Tønsberg
6 dager siden
 ...vernepleie Bachelor i sykepleie Eller bachelor innen annen helse/sosial/pedagogisk retning Ellers vektlegger vi følgende...  ...erfaring med å jobbe med mennesker med autismespekterforstyrrelse, psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser Kompetanse og interesse... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
2 måneder siden
 ....05.2024 Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF DPS SARPSBORG VOKSENPSYKIATRISK POLIKLI...

Sarpsborg
6 dager siden
 ...Psykisk helse og avhengighet er en virksomhet i Tønsberg kommune som tilbyr ulike tjenester til mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse. En av våre bemannede boliger har nå ledig stilling som Helsefagarbeider. Boligen ligger sentralt i Tønsberg sentrum og... 

TØNSBERG KOMMUNE PSYKISK HELSE OG MILJØARBEID FELTPLEIEN

Tønsberg
1 dag siden
 ...Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset... 

Psykolog

Tønsberg
9 dager siden
 ...for barn og unge er du kanskje den vi leter etter. Vi i enhet psykisk helsearbeid og rustjeneste søker etter deg som gjennom direkte...  ...Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt Krav til stillingen: • Helse og sosialfaglig bachelorutdanning, fortrinnsvis sykepleier eller... 

RAKKESTAD KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTE

Rakkestad
6 dager siden
Horten kommune – et godt sted å arbeide, bo og leve. Horten er en liten, idyllisk kommune med ca 27.500 innbyggere -  vakkert beliggende og sentralt plassert på vestsiden av Oslofjorden.Alle som bor i Horten lever nær naturen enten det er i Horten by, på Borre, Skoppum...

Personer med helse- og sosialfaglig utdaning

Horten
16 dager siden
 ...spennende arbeidsplass som legger vekt på gode resultater til det beste for innbyggerne, og utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider. Arbeidsmarkedet nasjonalt og lokalt er i stor endring og utvikling.  Det er stadig endringer med behov for stor omstillingstakt... 

NAV ØST-VIKEN KIRKEGATA 22-26 SARPSBORG

Sarpsborg
9 dager siden
Sarpsborg kommunes verdier er Framtidsrettet, Åpen, Respektfull og Troverdig. Kompetansesenter rus og psykisk helse har som visjon at Sarpsborg skal være en foregangskommune innen fagfeltet rus og psykisk helse. Virksomheten består av område fellestjenester og 6 team... 

SARPSBORG KOMMUNE KOMPETANSESENTER RUS OG PSYKISK HELSE

Grålum
12 dager siden
 ...ha mulighet til å jobbe i spennende rehabiliteringsprosjekter nasjonalt.  På grunn av økende oppdragsmengde søker vi etter en medarbeider innen rehabilitering og antikvarisk rådgivning på vårt kontor i Østfold og Follo.  Vi søker deg som vil ha faglige utfordringer,... 

Rådgiver innen rehabilitering og antikvarisk rådgivning - As...

Sarpsborg
Én måned siden
 ...Norconsult har et bredt tverrfaglig miljø og spisskompetanse innen alle områder som berører Konstruksjonsteknikk. Med over 600 medarbeider som jobber med konstruksjonsteknikk, er Norconsult Norges ledende miljø innen konstruksjonsteknikk rådgivning og utfører oppdrag... 

Rådgiver innen Konstruksjonsteknikk - Askim, Sarpsborg og Sk...

Sarpsborg
Én måned siden
 ...Ferievikarer til rus og psykisk helse boliger Søk på sommerjobb hos oss! Har du et stort hjerte for mennesker med rus- og psykiske helseplager? Vi søker deg som har genuin interesse for å arbeide med et mangfold av personer med behov for bistand i hverdagen.... 
Moss
Én måned siden
 ...På vegne av en av våre gode kunder i Sarpsborg søker en dyktig og engasjert medarbeider for snarlig oppstart til en spennende stilling innen HR og lønn. Dette er et vikariat med en stillingsprosent på 80%. Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner: Erfaring fra... 

Er du en dedikert HR- og lønnsmedarbeider som er klar for sn...

Sarpsborg
13 dager siden
......................................................... Requirements ....................................... Benefits ............................................................................................................................................

Refapp (Testing)

Moss
Én måned siden
 ...Oppgaver ved alle de tre helsestasjonene kan forekomme.  Virksomhet Barn og Unge (BOU), består av Forebyggende helsetjeneste samt Psykisk helse Familiehuset, vi er organisert i kommunalområdet Oppvekst og læring. Vi er bredt tverrfaglig organisert, og legger vekt på godt... 

Helsestasjon søker etter

Tønsberg
12 timer siden
 ...langvakter lørdag og søndag, hver tredje helg. Langvakter er 12,5 times arbeidsdager, fra 09:45-22:15 Institusjonen gir heldøgns helse- og omsorgstjenester til tre brukere i ulike aldre, med ulikt tjenestebehov. Tjenestetilbudet vil være individuelt tilpasset den... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE - OG SENTRALADMINISTRASJON

Sarpsborg
8 dager siden
 ...er nyopprettet etter styrking fra Helsedirektoratet.  Virksomhet Barn og Unge (BOU), består av Forebyggende helsetjeneste samt Psykisk helse Familiehuset. Vi er bredt tverrfaglig organisert, og legger vekt på godt samarbeid for brukernes beste både internt i... 

Barn og unge søker

Tønsberg
3 dager siden
 ...kollegaer. Som butikkmedarbeider jobber du sammen med engasjerte kollegaer for å skape gode handleopplevelser for våre kunder.   Som medarbeider i Biltema er din oppgave å fremme Biltemas visjon, grunnprinsipper og følge opp kunder i henhold til kjedens mål og konsept.  I... 

BILTEMA NORGE AS AVD 206 SARPSBORG

Sarpsborg
1 dag siden
 ...ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken, renhold og vaskeri. I våre...  ...å styrke brukers egne ressurser for å ivareta eget liv og egen helse. (Hverdagsmestring) Dekke grunnlegende behov hos bruker Observere... 

Helsefagarbeider 88,50 %

Skiptvet
11 timer siden
 ...Engasjert, Romslig og Kompetent. Helgestillinger for studenter helse/sosial Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert...  ...og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon.   Virksomhet... 

Virksomhet Livsmestring Syd/Vest, Etat Friskliv og mestring

Fredrikstad
9 dager siden
 ...ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken og vaskeri. I våre tjenester har...  ...å styrke brukers egne ressurser for å ivareta eget liv og egen helse. (Hverdagsmestring) • Dekke grunnleggende behov hos bruker.... 

Sykepleier- natt- helg

Skiptvet
3 dager siden