...Ferievikarer til rus og psykisk helse boliger Søk på sommerjobb hos oss! Har du et stort hjerte for mennesker med rus- og psykiske helseplager? Vi søker deg som har genuin interesse for å arbeide med et mangfold av personer med behov for bistand i hverdagen.... 
Moss
Én måned siden
......................................................... Requirements ....................................... Benefits ............................................................................................................................................

Refapp (Testing)

Moss
Én måned siden
 ...Fast 100% stilling for deg med bachelor i helse, sosiale eller pedagogiske utdanningsretninger Vi søker deg som har bachelor i helse...  ...særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse. Formålet er å avlaste den som... 
Moss
Én måned siden
 ...bistandsbehov. Det kan være personer med psykiske utviklings- eller funksjonshemninger....  ...og evne til refleksjon hos den enkelte medarbeider.  Tjenesteyter skal også følge opp fagplaner...  ...kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og... 

Tilkallingsvikarer i samlokaliserte boliger, Virksomhet nord

Moss
3 dager siden
 ...Dine viktigste arbeidsoppgaver koordinere og sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester kontinuerlig faglig vurdering av brukers...  ...har vi samlet  kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer... 

Vernepleier/Sykepleier, samlokalisert bolig, område Eskelund

Moss
11 timer siden
 ...nysgjerrig. Bli kjent med oss i Enhet hjemmetjenester I Enhet hjemmetjenester har vi samlet  kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Enheten er delt i fire virksomheter:... 

Sykepleier/Vernepleier i hjemmesykepleien, 100%

Moss
3 dager siden
 ...være med på å styrke vår faglig kompetanse og sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester?  Til avdeling Sørtun 2 søker vi en vernepleier...  ...sammensatt i 6 avdelinger med kompetanse innen rus og psykisk helse, somatikk og funksjonshemninger. Avdelingen har base i... 

Vernepleier (vikariat), samlokalisert bolig Jeløy, Sørtun 2

Moss
9 timer siden
 ...med ulike former for bistandsbehov. Det kan være personer med psykiske utviklings- eller funksjonshemninger. Å jobbe i...  ...hjemmetjenester har vi samlet  kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer... 

Vernepleier, samlokaliserte boliger avdeling område Halmstad

Moss
3 dager siden
 ...situasjoner Bli kjent med oss i Enhet hjemmetjenester I Enhet hjemmetjenester har vi samlet kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Enheten er delt i fire virksomheter:... 

Helsefagarbeider til samlokalisert bolig Eskelund

Moss
9 dager siden
 ...medarbeidere, studenter og andre koordinere og sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester  påse at brukerrettet dokumentasjon i...  ...hjemmetjenester har vi samlet kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for... 

Vernepleier, Virksomhet Jeløy, område Sørtun 1

Moss
3 dager siden
 ...arbeid og som ønsker å bistå andre til å mestre livet både fysisk og psykisk.   Med en jobb som personlig assistent får du:   jobbe med...  ...har vi samlet  kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med... 

Personlig Assistent, Virksomhet Nord, avd. Personlig Assista...

Moss
19 dager siden
 ...arbeidsmiljø Er lærevillig og nysgjerrig Hvem er vi? I Enhet hjemmetjenester har vi samlet kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Enheten er delt i fire virksomheter:... 

Ferievikarer, Ambulant natt i hjemmesykepleien

Moss
Én måned siden
 ...forskjellige behov for assistanse, Eddaveien har hovedfokus på psykiske lidelser og rus, og Rosnes er i ferd med å omorganisere driften...  ...brukermedvirkning og medbestemmelse  sikre god samhandling med helse og omsorgsforvaltningen  følge opp medisinske utfordringer i... 
Moss
Én måned siden
 ...Familiehuset har ledig 1 års vikariat som psykolog i 100% stilling. Tjenesten Psykisk helse barn og unge/Familiehuset er en tverrfaglig forebyggende og helsefremmende lavterskel psykisk helsetjeneste for gravide, barn og unge 0-18 år og deres foresatte/familier med... 

Familiehuset har ledig 1 års vikariat som psykolog i 100% st...

Tønsberg
13 dager siden
 ...Psykisk helse og avhengighet er en virksomhet i Tønsberg kommune som tilbyr ulike tjenester til mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse. En av våre bemannede boliger har nå ledig stilling som Helsefagarbeider. Boligen ligger sentralt i Tønsberg sentrum og... 

TØNSBERG KOMMUNE PSYKISK HELSE OG MILJØARBEID FELTPLEIEN

Tønsberg
1 dag siden
 ....05.2024 Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF MOSS - SOMATIKK

Moss
6 dager siden
Horten kommune – et godt sted å arbeide, bo og leve. Horten er en liten, idyllisk kommune med ca 27.500 innbyggere -  vakkert beliggende og sentralt plassert på vestsiden av Oslofjorden.Alle som bor i Horten lever nær naturen enten det er i Horten by, på Borre, Skoppum...

Personer med helse- og sosialfaglig utdaning

Horten
16 dager siden
 ...Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset... 

Psykolog

Tønsberg
9 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser i allmennpoliklinikk Samarbeid med ulike eksterne...  ...sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF MOSS - SOMATIKK

Moss
8 dager siden
 ...for barn og unge er du kanskje den vi leter etter. Vi i enhet psykisk helsearbeid og rustjeneste søker etter deg som gjennom direkte...  ...Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt Krav til stillingen: • Helse og sosialfaglig bachelorutdanning, fortrinnsvis sykepleier eller... 

RAKKESTAD KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTE

Rakkestad
6 dager siden
 ...Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning... 

Sykepleier / Vernepleier

Moss
9 dager siden
Sarpsborg kommunes verdier er Framtidsrettet, Åpen, Respektfull og Troverdig. Kompetansesenter rus og psykisk helse har som visjon at Sarpsborg skal være en foregangskommune innen fagfeltet rus og psykisk helse. Virksomheten består av område fellestjenester og 6 team... 

SARPSBORG KOMMUNE KOMPETANSESENTER RUS OG PSYKISK HELSE

Grålum
12 dager siden
 ...prioriteres".  Du får muligheten til å jobbe med de største selskapene og møte deres representanter innenfor jus og regnskap. Som medarbeider hos oss vil du samarbeide i team med både jurister, revisorer og økonomer som i stor grad selv velger kontrollområder og bruk av... 

Vi søker jurist med interesse for finansbransjen

Moss
13 dager siden
 ...Vi søker etter engasjerte sommervikarer for våre boliger i PHA. Virksomhet Psykisk Helse og Miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike utfordringer i forhold til rus og psykiatri.  Vi har behov for sommervikariater til våre botiltak. Det... 

TØNSBERG KOMMUNE PSYKISK HELSE OG MILJØARBEID FELTPLEIEN

Tønsberg
6 dager siden
 ...gi en god barndom og et grunnlag inn i fremtiden. Målet er at alle barn opplever et trygt og inkluderende barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og utvikling. Vi søker nå pedagogiske ledere og barnehagelærere, som tar ansvar og medansvar for helhetlig og... 

Pedagogisk leder og barnehagelærere

Moss
3 dager siden
 ...tjenester i tråd med kommunens mål om å bidra til at den enkelte kan leve et trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig liv. Helse og mestring opplever en spennende utvikling med brukere som er mer selvstendige og samtidig har mer varierte utfordringer med større... 

Rekrutteringsstilling for verne- / sykepleierstudent, samlok...

Moss
3 dager siden
 ...Vil du bidra til å fremme livskvalitet, mestring og god helse for beboere med kognitiv svikt og demenssykdom? Orkerød sykehjem er et kompetansesenter for mennesker med demenssykdom og/eller kognitiv svikt og ligger på vakre Jeløy i Oslofjorden. Sykehjemmet har til sammen... 

ORKERØD SYKEHJEM

Moss
6 dager siden
 ...fire stillinger som pedagogisk medarbeider, i skole og SFO, fra 01.08....  ...diagnoser, funksjonshemninger, psykiske vansker og sosiale...  ...Kleiverud skole etter ansatte med helse- og sosialfaglig kompetanse og...  ...relasjoner   Du er fysisk og psykisk robust Du har god utholdenhet... 

KLEIVERUD SKOLE

Holmestrand
11 dager siden
KICKS Borg søker etter en glad og arbeidsom selger. KICKS skal være The inspiring beauty store og vi søker en selger som ønsker å jobbe mot den målsetningen og som simpelthen elsker å jobbe i butikk! KICKS er Nordens ledende kosmetikkjede, og som selger i KICKS ...

KICKS Norge

Sarpsborg
5 dager siden
 ...andre engasjerte ungdommer Mulighet til å kunne ta lederansvar og utvikle deg selv som arbeidstaker og medmenneske Et innblikk i helse- og omsorgssektoren  Verdifull arbeidserfaring du kan sette på CVen  Vi leter etter deg som: Kan jobbe minst annenhver... 

Moss: deltidsjobb som M-venn

Moss
13 dager siden