...Larvik legevakt har innført komprimert turnus (Nordsjøturnus) for leger på natt. Vi har allerede ansatt to leger og er nå på jakt etter en lege til for å gjøre teamet komplett. Turnusen er lagt opp med to uker arbeid etterfulgt av friperiode på fire uker. Det vil være... 

Legevaktslege komprimert turnus

Larvik
14 dager siden
 ...analyser. Avdelingen har 6,5 legestillinger, herav to LIS, og er utdanningsinstitusjon for gruppe 1 i medisinsk mikrobiologi. Avdelingens leger deltar i lørdagsvaktturnus (minimum 4-delt). Overlegene deltar i tillegg i bakvaktordning for LIS. Overlegene har delegert ansvar... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
22 dager siden
 ...Telemark tar nå konsekvensen av dette, og satser på å bygge opp en faglig robust og velfungerende geriatrisk seksjon. Vi søker dedikerte leger som ønsker å bidra til å gi våre eldste det aller beste tilbudet. Geriatrisk seksjon ved STHF Skien er organisert i... 

SYKEHUSET TELEMARK HF HABILITERINGSSEKSJONEN

Skien
22 dager siden
 ...Arbeidet vil bestå i pasientrettet resepsjonsarbeid, timeoppsett, samt enklere øyeundersøkelser i tilslutning til konsultasjon hos lege og optiker. Både heltids- og deltidsstillingen vil innebære individuelle ansvarsområder som f.eks. varbestilling av kontorrekvisitta... 

Øyelegesenter i Tønsberg søker to helsesekretærer til heltid...

Tønsberg
2 dager siden
 ...for det meste: morgenstell og frokost, etter dette er det tid for fritidsaktiviteter, handling på butikk, kafebesøk, gå til apotek/lege, være med på besøk til venner og familie og noe matlaging. Hverdagen min er rolig med god tid til gode samtaler, veldig sjeldent det... 

BPA-assistent hos hyggelig mann i Tønsberg

Tønsberg
14 dager siden
 ...offentlige tjenester. Vår markedsavdeling har ansvar for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, i samarbeid med arbeidsgivere og leger. Vi ønsker oss en ny kollega i markedsavdelingen som skal bidra til oppfølging av sykmeldte, for å hjelpe de tilbake i arbeid. Store... 

Veileder sykefraværsoppfølging

Porsgrunn
7 dager siden
 ...område Kvalifikasjoner (overskrift) Du har: Relevant medisinskfaglig profesjonsutdannelse. Gyldig, norsk autorisasjon som lege med godkjent relevant spesialitet. I særlige tilfeller kan spesialistkravet fravikes.  Ledererfaring fra en kunnskapsbasert virksomhet... 

Er du lege med interesse for akuttmedisinske helsetjenester,...

Tønsberg
16 dager siden
 ...Hos oss jobber det vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere m.m. Vi jobber tverrfaglig med fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger, spesialisthelsetjenesten og dagsenter. Vi kan tilby spesiell kompetanse innen ervervet hodeskade, med fokus på somatikk, habilitering... 

TAMBURLUND 2 BOFELLESSKAP

Skien
23 dager siden
 ...Porsgrunn kommune tilbyr 100 % vikariat stilling i 6-12 mnd som kommunal ansatt lege. Stillingen er tilknyttet kommunale helsetilbud på akutte døgnplasser (KAD) og sykehjem. Dersom det skulle være ønskelig å jobbe opp mot andre kommunale tjenester slik som helsestasjon... 

KAD- og sykehjemslege, 100% vikariat

Porsgrunn
7 dager siden
 ...helsehuset har et sterkt fagmiljø bestående av sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, leger, servicemedarbeidere, fagkoordinatorer og idrettspedagog. De fleste av våre pasienter tar vi imot direkte fra sykehus. Felles for... 

Lege, Skien Helsehus, fast

Skien
14 dager siden
 ...brukerrettede oppgaver til de som bor på institusjonen Rolle som tjenesteansvarlig sykepleier/vernepleier Tverrfaglig samarbeid mellom lege, statsforvalteren og fagutviklingssykepleier Dokumentasjonsoppgaver som gir deg spisskompetanse i ulike vurderinger knyttet til... 

Ledig fast stilling

Sandefjord
14 dager siden
 ...Vi har behov for leger som som kan bidra med postarbeid på sengeposter i Skien, samt enkelt poliklinisk arbeid i Kragerø Vikariatene har 6 mnd. varighet fra aug/sep 24, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse tidligere kan avtales.  Ansettelsene skjer fortløpende... 

LIS/Lege uten turnustjeneste - dagstilling

Skien
2 dager siden
 ...poliklinisk avtale. Dette vil gi deg både spisskompetanse og bredde-erfaring. Vi jobber i team og samarbeider tverrfaglig med dyktige leger, helsesekretærer, fysioterapeuter og klinisk farmasøyt.  Vi satser sterkt på fagutvikling og har scenario - og ferdighetstrening... 

Sykepleier i kombinert stilling, lungemedisinsk poliklinikk ...

Tønsberg
5 dager siden
 ...Revetal, 15 km fra Tønsberg sentrum. Det er parkering uten kostnad i parkeringskjeller. Vi er et veldrevet kontor med 5 fastleger, LIS-lege og 4 helsesekretærer. Vi har et godt og positivt arbeidsmiljø. Kontoret er godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og... 

RE LEGEGRUPPE DA

Tønsberg
26 dager siden
 ...og utredning, evt. kartlegging av videre tjenestetilbud for pasienten. Det er et tverrfaglig samarbeid på avdelingen mellom lege, sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut og studenter. Vi har også et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten.... 

ST HANSÅSEN SYKEHJEM

Porsgrunn
Én måned siden
 ...familieteam, DBT-team og eget sped/småbarns- og nevroteam. Legegruppa er stor og variert, med 15 overlegestillinger og 10 stillinger for lege i spesialisering. Vi har hatt  god kontinuitet over mange år, og har erfarne overleger på alle seksjoner. Som LIS får du mange... 

Leger i spesialisering

Tønsberg
14 dager siden
 ...mestring og får gjennomført det som er viktig for dem i en kanskje tøff hverdag. Du er med og opprettholder samarbeid med pårørende, lege, spesialisthelsetjeneste, andre avdelinger i kommunen, Politi og byens flotte frivillige organisasjoner. Vi søker deg som har lyst... 

Psykisk Helse og Avhengighet ønsker Ferie/tilkallingsvikarer

Tønsberg
Én måned siden
 ...tverrfaglige teamet har vi ressurspersoner som fagutviklingssykepleier, koordinerende sykepleier for pasientforløp, flere fysioterapeuter og leger. Nærmeste leder er tett på avdelingen i det daglige. Vi legger vekt på å skape et arbeidsmiljø som tar hensyn til individuelle... 

Intermediær og korttid - Hogsnes helsehus

Tønsberg
9 dager siden
 ...alle involverte parter og sikrer god kvalitet på både undersøkelser, data- og materialhåndtering, samt rapportering. Enheten består av lege(r), studiesykepleier, forskningskoordinator og bioingeniør, og er også samlokalisert med Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved... 

Vil du jobbe med kliniske studier kombinert med klinisk stil...

Tønsberg
22 dager siden
 ...muntlig (Nivå 3 og Bergenstesten) Personlige egenskaper: Ha gode samarbeidsevner Bidra til god kommunikasjon med pårørende, lege og andre samarbeidspartnere Gode datakunnskaper Personlig egnethet Ønskede kvalifikasjoner: ~ Videreutdanning i demens, geriatri... 

EIK SYKEHJEM

Tønsberg
29 dager siden
 ...og utredning, evt. kartlegging av videre tjenestetilbud for pasienten. Det er et tverrfaglig samarbeid på avdelingen mellom lege, sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut og studenter. Vi har også et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten.... 

Sykepleierstudent

Porsgrunn
Én måned siden
 ...utenfor Tønsbergs bygrense, på Nøtterøy. Du kan lese mer om oss her Vi har en dyktig og tverrfaglig medarbeiderstab med overleger, lege i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering, sykepleiere og vernepleiere med videreutdanning innen... 

Er du sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykiatri...

Tønsberg
22 dager siden
 ...Hva vi ser etter Vi søker en lege med spesialitet i barnepsykiatri som ønsker å være med å videreutvikle Speare Helse som en ledende nasjonal privat spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern. Noe reising til våre klinikker må påregnes. Arbeidsoppgaver Medisinskfaglig... 

SPEARE AS AVD OSLO

Tønsberg
29 dager siden
 ...bevare og utvikle videre - seksjonsleder spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Seksjonsleder må samarbeide tett med seksjonens leger og fagområdenes poliklinikker. Det ligger også til seksjonsleders ansvar å sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste... 

Seksjonsleder

Skien
14 dager siden
 ...arbeidsmiljø. Som sykepleier hos oss vil du bli en del av et solid, tverrfaglig team bestående av sykepleiere, helsefagarbeidere, leger, fysioterapeuter og sekretærer, alle på jobb for å gi våre pasienter best mulig behandling! Vi har stort fokus på arbeidsmiljø, og... 

Er du vår nye sykepleiekollega?

Tønsberg
5 dager siden
 ...poliklinikkens ekspedisjon åpner 07:30 Du må ha gode samarbeidsevner da sykehuset arbeider tverrfaglig mellom kontor, sykepleiere og leger Trives med telefoni og pc som hovedverktøy Glad i å jobbe i team, men samtidig selvstendig Tåler stress og beholder roen... 

Kirurgisk dagpost/poliklinikk søker etter en serviceinnstilt...

Tønsberg
14 dager siden