kr 1.000.000 - 1.400.000

Job Requirements: Stillingsannonse Anestesi Lege i plastikkirurgi Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en veletablert... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
9 dager siden
 ...Tenker du på å søke spesialisering innen ortopedi? Da oppfordre vi deg...  ...framover.  Er du interessert i kroniske sår og sårbehandling...  ...akuttsjukehus med traumemottak. Kirurgisk avdeling ved Stord Sjukehus...  ...1 Norsk autorisasjon som lege Gode norsk kunnskaper er helt... 

HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS

Stord
1 dag siden
 ...har behandlingsansvaret for alle kvinner i Vestfold med underlivssykdommer, og har...  ...overleger med 9-delt tilstedevakt og 8 leger i spesialisering. Vi har ca. 1900 fødsler i året, 1300...  ...tiden 8-delt primærvakt. Avtjening av kirurgisk tjeneste foregår ved eget sykehus etter... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
8 dager siden
 ...av pasienter og pårørende. Vi har tilbud på 41 ulike steder i Innlandet (Hedmark og Oppland) innen somatikk, psykisk helsevern...  ...besatt. BUP Lillehammer/ Otta har ledig fast stilling for lege i spesialisering med oppstart etter avtale. Vi inviterer deg inn i legegruppa... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
1 dag siden
 ...Vi har ledig  1 x 100% fast stiling for lege i spesialisering. Tiltredelse etter avtale.  Spesialitet: radiologi.  Vi søker deg med stort engasjement og interesse for å utdannes innen radiologi. LIS gruppen har et godt samhold både på jobb og privat, og vi ønsker... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
8 dager siden
 ...UNN Narvik har ledig fast stilling for lege i spesialisering i anestesiologi. UNN Narvik er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Vi har en...  ...kompetanse i anestesifaget og spisskompetanse innen regional anestesi . Vi er en del av UNN og jobber tett opp mot Tromsø som er... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
2 dager siden
 ...Patologiavdelingen ved Akershus universitetssykehus har ledig en stilling som lege i spesialisering. Ønsker oppstart 1.mai Patologiavdelingen er en del av Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) ved Ahus. Vi er rundt 80 ansatte i et meget hyggelig arbeidsmiljø... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
8 dager siden
 ...Vi har to ledige utdanningsstilling i nevrologi med oppstart etter avtale.  Som medarbeider i vår avdeling vil du oppleve...  ...nevrologisk poliklinikk og dagavdeling. Nevrologisk avdeling har 14 leger i spesialisering, 15 overleger, samt spesialist i klinisk nevrofysiologi. Vår... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
5 dager siden
 ...Nå har du muligheten til å ta del i det gode liv på vakre Helgelandskysten! Helgelandssykehuset, VOP Brønnøysund søker deg for LIS...  ...staben i VOP Kvalifikasjoner Du har norsk autorisasjon som lege Du har gjennomført LIS1 / turnustjeneste godkjent i Norge Personlige... 

HELGELANDSSYKEHUSET HF BRØNNØYSUND VOKSENPSYKIATRI

Brønnøysund
8 dager siden
 ...ferdig med LIS 1 og ønsker å være en del av vårt arbeidsmiljø på Nevrologisk avdeling. Vi har ledig 1 x 100% st. fast som Lege i spesialisering 2/3. Nevrologisk avdeling Kristiansand er gruppe 1 avdeling. Det er samarbeid med OUS om 6 mnd. tjeneste i nevrokirurgi... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
8 dager siden
 ...Utdanningsstilling for ALIS (allmennleger i spesialisering) 100 % ledig stilling, engasjement fra snarest og i 6 måneder ved Nyremedisinsk...  ...internundervisning Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege og fortrinnsvis i spesialisering til allmennlege Kommunikasjon... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
6 dager siden
 ...Olavs hospital er den eneste arbeidsmedisinske sykehusavdelingen i Helse Midt-Norge. Ved avdelingen driver vi med arbeidsmedisinske...  ...Søkere må ha medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon som lege og ha gjennomført turnustjeneste/LIS 1-tjeneste Erfaring fra arbeidsmedisinsk... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
11 dager siden
 ...UNN har ledig vikariat fra 1. september 2024 til og med 28. februar 2025 for lege i spesialisering i revmatologi. Det er mulighet for forlengelse av vikariatet.  Revmatologisk seksjon ved UNN vil gi deg en bred erfaring med utredning, behandling og oppfølging av revmatologiske... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
9 dager siden
 ...Helgelandssykehuset Mo i Rana søker deg som er lege i spesialisering til vikariat i 100 % stilling.  Som lege i spesialisering i generell kirurgi vil...  ...Helgelandssykehuset er organisert i klinikker og kirurgisk klinikk består av kirurgiske avdelinger i Mo i Rana,... 

HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK

Mo
1 dag siden
 ...Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø er det ledig en fast...  ...supervisjon gjennom hele spesialiseringen. Det tilrettelegges for...  ...Arbeidssted fase 2 - Ved fullført spesialisering vil fast tilsetting bli...  ...Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege, og godkjent turnustjeneste/... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
1 dag siden
 ...Er du en medisinskfaglig reflektert lege med god evne til å etablere relasjoner? Ønsker...  ...jobbe sammen med mange flotte kollegaer i et utviklende fagmiljø? Vi søker en lege...  ...Spesialistutdanningen ved UNN HF Fase 2 - Ved fullført spesialisering vil fast tilsetting bli omgjort til... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF VOKSENPSYKIATRISK POLIKL...

Harstad
2 dager siden
 ...bør vurdere for å starte din kirurgiske karriere. Vi står foran spennende...  ...med å flytte inn i nytt sykehus fra høsten 2024....  ...kreves  norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS...  ...Arbeidssted fase 2: Ved fullført spesialisering vil fast tilsetting bli... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
6 dager siden
 ...revmatologi og hud ved Ålesund sjukehus har ledig to vikariat for lege i spesialisering i revmatologi! Dato for tilsetting kan avtalast nærmare....  ..., ledd/leddinjeksjoner), samt indremedisinsk puslespill-legging på eit komplisert immunologisk bakteppe. Vi søker deg som ønskjer... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
6 dager siden
 ...utredning og veiledning av pasienter og familier i forbindelse med nedarvet eller nyoppstått...  ...og utvikling (FoU) og medisinsk seksjon. Legene er organisert i Seksjon medisin, men...  ..., derav fem overleger og tre leger i spesialisering. Arbeidsoppgaver Medisinsk genetisk... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
10 dager siden
 ...av mennesker. Ortopedisk avdeling har ledig stilling for lege i spesialisering i ortopedi. Stillingen er godkjent for inntil 1,5 års tellende...  ...ortopedisk kirurgi. Avdelingen er en elektiv kirurgisk avdeling som har satset spesielt på protesekirurgi i hofte,... 

LDS

Oslo
5 dager siden
 ...gjennomlysningsapparat. Det planlegges installasjon av ny MR 2024. Avdelingen har i dag 13 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. Totalt er vi 120...  .... Sykehuset på Lillehammer har stor indremedisinsk avdeling, kirurgisk avdeling med gastrokirurgi og ortopedi, nevrologisk avdeling med... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
12 dager siden
 ...medarbeidere på Helgeland. Helgelandssykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell og investerer i din videreutdanning. Helgelandssykehuset satser betydelig på forskning og... 

Lege i spesialisering i generell kirurgi

Rana kommune
19 timer siden
 ...dei fleste former for avansert ikkje-kirurgisk kreftbehandling i Helse Vest RHF, herunder...  ...av postane. Vi er per i dag 29 LIS-legar og rundt 43 overlegar.  Vi har no...  ...varigheit) frå september 2024 som lege i spesialisering i onkologi. Lege i spesialisering i... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
8 dager siden
 ...Vi har ledig vikariat LIS 2/3-stilling i legegruppa i medisinsk biokjemi, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF)....  ...i medisinsk biokjemi Rådgiving og rettleiing til rekvirerande legar og andre  Delta i arbeid knytta til metodeutvikling, referansegrenser... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
8 dager siden

kr 450.000 - 850.000

Job Requirements: Stillingsannonse Anestesi sykepleier Ullevål plastikkirurgi senter...  ...plastikkirurgi senter er en veletablert klinikk i sentrum av Oslo med fokus på...  ...vekst og ser derfor etter enda flere dyktige leger og sykepleier. Ullevål plastikkirurgi tilbyr... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
9 dager siden
 ...Ønsker du å oppleve midnattssol, flott natur og et yrende byliv i sommer? Vi har ledige sommervikariater for leger i spesialisering i generell kirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling i perioden 17.06.24 - 18.08.24. Leger i spesialisering i generell  kirurgi roterer mellom... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
8 dager siden
 ...Bildediagnostikk Elverum-Hamar utlyser et vikariat for lege i spesialisering innen radiologi. Vikariat er ledig fra 1. august 2024 til 1. august 2025, med mulighet for forlengelse. Divisjon Elverum-Hamar har felles bildediagnostisk avdeling med to lokalisasjoner... 

SYKEHUSET INNLANDET HF HAMAR - SOMATIKK

Hamar
9 dager siden
 ...rundt spesialistutdannelsen for å styrke faget. Du vil forholde deg til alle faggrupper/seksjoner i medisinsk klinikk og være nærmeste leder for ca 30 Leger i Spesialisering (LIS). Om dine arbeidsoppgaver Du har personal- og budsjettansvar for alle LIS 2/3... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
6 dager siden
 ...dessuten en del av tiden ved Seksjon for hjerneslag ved Nevrologisk avdeling, som ledd i geriatrispesialiseringen. Det er ledig 2  vikariater 100 % stilling for lege i spesialisering f.o.m. 26.08.2024 - 31.08.2025, med mulighet for forlengelse. Attester,... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKER - SOMATIKK

Oslo
1 dag siden
 ...S eksjon Nukleærmedisin har ledig fast stilling for LIS lege.   Vi ønsker i vårt team en lege som ønsker å spesialisere seg innen nukleærmedisin. I utdanningen inngår 6 måneder rotasjon på Oslo Universitetssykehus. Per i dag jobber det fem overleger, seks radiografer... 

Bildediagnostisk avdeling, seksjon nukleærmedisin, Akershus ...

Lørenskog
2 dager siden