Søkeresultater: 12 141 ledige stillinger

 ...søker deg som er interessert i mikrobiologi og som ønsker faglige...  ...mikrobiologi. Avdelingens leger deltar i lørdagsvaktturnus...  ...delegert ansvar for definerte fagområder og inngår i tverrfaglige fagteam...  ...stilling for lege i spesialisering (LIS 2/3) fra 01.09.2024 til... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
13 dager siden
 ...Radiologisk avdeling Arendal søker lege i spesialisering. Vi har ledig en 100 % fast stilling. Snarlig tiltredelse er ønskelig. Radiologisk...  ...roterer LIS seksjonsvis hver 3. måned innenfor ulike fagområder innenfor spesialiteten. Vi følger en fast rotasjonsplan med... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL

Arendal
14 dager siden
 ...er eneste patologiavdeling i Sykehuset Innlandet og server et bredt utvalg av fagområder. Patologi er et fag i utvikling...  ...ledig 1 års vikariat for lege i spesialisering med mulighet for forlengelse...  ...medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
17 dager siden
 ...unik mulighet til være med og flytte inn i et splitter nytt sykehus og være med å forme...  ...lære masse indremedisin og bli en robust lege. Nå som kampen om akuttfunksjoner er over...  ...og ansvar som kommer godt med uansett spesialisering. Det er ikke noe annet sted jeg vil jobbe... 

LIS 2-3 Medisinsk avdeling Narvik, Universitetssykehuset Nor...

Narvik
13 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling...  ...tillegg er det 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et...  .... Om du er interessert i et annet fagområde, kan vi også ha dialog om det. Skriv gjerne... 

SØRLANDET SYKEHUS HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI POLIKLINIKK ...

Kristiansand S
14 dager siden
 ...Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig vikariat for lege i spesialisering LIS 2/3 med tilsetjing september 2024 og varigheit 1,5 år. Vi prioriterer søkarar med interesse for indremedisin og blodsjukdommar. Vikariat kan telje som del av spesialistutdanninga... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
14 dager siden
 ...Vi har ledig 1 x 100 % st. vikariat i ett år som lege i spesialisering. Med mulighet for forlengelse. Spesialitet: Nukleærmedisin. Vi søker deg med stort engasjement og interesse for å være med å styrke fagmiljøet og videreutvikle Nukleærmedisinsk enhet. Nukleærmedisinsk... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
20 dager siden
 ...har høy kompetanse og dedikerte fagmiljø. I tråd med vårt engasjement for å tilby optimal pasientomsorg, søker vi nå LIS leger som kan bidra til å forbedre våre tjenester...  ...Vi har ledig 1 x 100% st. fast som Lege i spesialisering. Her hos oss kan du fullføre hele... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
13 dager siden
 ...med trivelige kollegaer? Vi har ledig en fast stilling for lege i spesialisering i gastrokirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling....  ...Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
13 dager siden
 ...Ønsker du å bli spesialist i blodsjukdommar?  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig fast stilling for lege i spesialisering/ LIS 2/3 i blodsjukdommar med tilsetjing september 2024. Vi prioriterer søkarar med interesse for utdanning til spesialiteten... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
14 dager siden
 ...UNN Narvik har ledig fast stilling for lege i spesialisering i anestesiologi. UNN Narvik er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Vi har en kompakt operasjonsseksjon med 5 stuer og hovedvekt på dagkirurgi og noe heldøgn. Høsten 2024 flytter vi inn i nye lokaler og nytt... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
15 dager siden
 ...av pasienter og pårørende. Vi har tilbud på 41 ulike steder i Innlandet (Hedmark og Oppland) innen somatikk, psykisk helsevern...  ...besatt. BUP Lillehammer/ Otta har ledig fast stilling for lege i spesialisering med oppstart etter avtale. Vi inviterer deg inn i legegruppa... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
27 dager siden
 ...Nevrologisk seksjon ved Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har ledig to vikariat for lege i spesialisering i nevrologi. Et vikariat på 12 måneder og et på 6 måneder. Oppstart 01.09.24. Arbeidssted Tromsø. Vikariatet kan bli... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
21 dager siden
 ...ledig 1 fast stilling og 2 vikariater à 12 mnd varighet for lege i spesialisering ved Barneklinikken. Vi kan tilby deg en givende og...  ...samarbeidsforetak i 18 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet. Vi har per i dag samarbeidsavtale med UNN, St. Olavs og... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF STAB/STØTTETJENESTER -BODØ

Bodø
20 dager siden
 ...av mennesker. Ortopedisk avdeling har ledig stilling for lege i spesialisering i ortopedi. Stillingen er godkjent for inntil 1,5 års tellende...  .... Det er i dag ansatt 16 overleger og 2 LIS innen fagområdet ortopedi. Ortopedisk avdeling har for tiden 1 doktorgradsstipendiat... 

LDS

Oslo
Én måned siden
 ...spenning og glede? Ønsker du en spesialisering innen de indremedisinske...  ...000 innbyggere. Avdelingen har i tillegg «fylkes»-funksjoner i...  ...innenfor det indremedisinske fagområdet:  Du vil i samarbeid med ansvarlig...  ...(prosjektoppgave Lege i spesialisering) vil du delta... 

HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER

Levanger
14 dager siden
 ...medisinstudent med lisens og ønsker å jobbe deltid ved siden av studiet? For medisinstudenter på 6. året har vi nå ledige helgestillinger i fagområdene lungemedisin, infeksjonsmedisin og ved observasjonsposten ved Sykehuset Østfold. Deltidsstillingen vil gi deg verdifulle... 

Medisinerstudent med lisens

Sarpsborg
20 dager siden
 ...subspesialiteter, inklusive sosialpediatri. I tillegg har vi et eget team fra barne- og...  ...Vi oppfordrer LIS 2/3 i siste halvdel av spesialisering til å søke.  Følg oss på Instagram :...  ...Norsk autorisasjon som lege Spesialistgodkjenning i barnesykdommer... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
15 dager siden
 ...akuttpsykiatrisk seksjon med ansvar for ca. 120 000 innbyggarar i Nordmøre og Romsdal. Som overlege i vår seksjon blir du ein...  ...(spesialistar i psykiatri), 1 psykologspesialist, samt legar i spesialisering i psykiatri.  Seksjonen tar imot både frivillege og tvangsinnleggingar... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SJUKEHUSET MØRE OG ROMSDAL HJELSET ...

Hjelset
13 dager siden
 ...Bli kreftlege i Bodø! Vil du jobbe i en aktiv og innholdsrik...  ...lindrende behandling består av Leger kreft, Enhet for...  ...av 7 overleger og 3 leger i spesialisering, samt 1 overlege tilknyttet Palliativt...  ...beskrevet i utdanningsplan for fagområdet.  Vi jobber dagtid (08-16)... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ

Bodø
13 dager siden