...Ledige undervisningsstillinger - Nettskolen Troms Om stillingen og arbeidsoppgaver Vi søker etter dyktige lærere med interesse for nettundervisning og som vil være med på å utvikle og styrke undervisningstilbudet videre i Troms fylkeskommune. Andre arbeidsoppgaver... 
Tromsø
2 dager siden
 ...Vil du bli vår nye medarbeider? Lavangen skole har ledig faste stillinger og vikariat for skoleåret 2024-2025. Lavangen...  ...Fast stilling  Ved Lavangen skole søkes det inntil to faste undervisningsstillinger med oppstart 01.08.2024. Det søkes etter personer med godkjent... 

LAVANGEN SKOLE

Tennevoll
11 dager siden
 ...for voksne og opplæring gjennom kriminalomsorgen i nordre del av Trøndelag. Se for øvrig skolens hjemmeside: Vi har ledig undervisningsstilling i fotterapi på inntil 70 % stilling, fra 01.08.24-31.07.25 Undervisningen er på voksenopplæring Vg2 og Vg3, og er organisert... 

Steinkjer videregående skole (327901), Trøndelag fylkeskommu...

Steinkjer
2 dager siden
 ...læring Du har høye ambisjoner på vegne av elevene Du har god formidlingsevne og vurderingskompetanse Du er en ryddig og tydelig leder i undervisningen Du er engasjerende og fleksibel Du vil og kan bygge gode relasjoner til elevene, kolleger og næringslivet... 

Kuben videregående skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten

Oslo
2 dager siden
 ...si klasse i Frankrike. Arbeidsoppgåver Voss gymnas har ledig 39% vikariat i stilling som lærar i engelsk skuleåret 2024-...  ...i andrespråkspedagogikk for stillinga i norsk. Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jmfr... 

VOSS GYMNAS

Voss
2 dager siden
 ...yrkesfagleg program. Vi har eigen avdeling for tilrettelagt opplæring, samt landsline i smedfaget. Vi har ein eller fleire ledige undervisningsstillingar frå 01.08.2024 knytt til desse faga: kroppsøving, engelsk, samfunnskunnskap, historie og spesialpedagogikk.  Vi vil... 

ODDA VIDAREGÅANDE SKULE

Odda kommune
3 dager siden
 ..., funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn! Ved Flekkefjord videregående skole vil det fra 01.08.24 være ledig inntil 100% fast stilling innen fagene engelsk, norsk og historie. Stillingen kan deles opp. Politiattest vil bli krevd av den... 

FLEKKEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIESTED FLEKKEFJORD

Flekkefjord
11 dager siden
 ...høgt på trivsel og at dei får faglege utfordringar.  Arbeidsoppgåver Austrheim vidaregåande skule har frå 01.08.2024 ledig undervisningsstilling i 100% (årsvikariat): Arbeidsoppgåver:  * Undervisning i engelsk.  * Ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere... 

AUSTRHEIM VIDAREGÅANDE SKULE

Austrheim
6 dager siden
 ...Beskrivelse: Øvrebyen videregående skole har ledig 100 % fast stilling i realfag fra 01.08.24 Vi søker deg som har god realsjonskompetanse og samarbeidsvillig er flink til å tilrettelegge for den enkelte elev ønsker å være en bidragsyter i det profesjonelle... 

ØVREBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Kongsvinger
12 dager siden
 ...Undervisningsstillinger Norsk og Matematikk Om stillingen og arbeidsoppgaver Inntil 2 x 100 % fast stilling, ledig fra 1.8.2024   Vi søker etter lærer med undervisningskompetanse i norsk og matematikk. Vi er en skole med yrkesfag og studieforberedende programområder... 
Harstad
13 dager siden
 ...Følgende stillingsprosenter er ledige: ~340% fast stilling. ~100% midlertidig stilling. Det er ønskelig med fagkrets...  ...søknaden hvilken stilling du søker på.  Eventuelle andre undervisningsstillinger som blir ledig i kommunen vil bli vurdert tatt med i denne... 

LYNGDAL UNGDOMSSKOLE

Lyngdal kommune
2 dager siden
 ...kompetanse innenfor grafisk design og foto Undervisningserfaring for målgruppen barn/unge Erfaring med å utvikle, organisere og lede aktiviteter Høy kompetanse på klasseledelse og elevmedvirkning Kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk Personlige... 

VESTRE TOTEN KOMMUNE KULTUR ADMINISTRASJON

Raufoss
2 dager siden
 ...Karriere Innlandet - undervisningsstilling Beskrivelse  Karriere Innlandet har ledig fast undervisningsstillinger med inntil 100 % innenfor fagene matte og naturfag. Om Karriere Innlandet Hamar Karrieresenteret er en del av Enhet for voksnes læring og Innlandet... 

KARRIERE INNLANDET

Hamar
12 dager siden
 ...Ved Knut Hamsun js/vgs sin avdeling i Steigen har vi ledig 100% fast stilling som faglærer i norsk, kroppsøving og spansk. Stillingens ansvars- og fagområde : Undervisning i relevante fagområder på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram på vg1 og... 

PERSONALET VED KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE

Leinesfjord
3 dager siden
 ...Ledig inntil 400 % faste undervisningsstillinger og 400 % vikariat på studieforberedende og fellesfag på yrkesfag. Ved Sola videregående skole er det ledig inntil 4 faste undervisningsstillinger og 4 vikariater. Vi søker etter lærere til studieforberedende, yrkesfag... 

SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE

Sola
10 dager siden
Heimdal videregående skole er en av de største videregående skolene i fylket. Her har vi et mangfold med alt fra toppidrett og musikk til praktisk arbeid og jobbing med tradisjonelle skolefag. Nytt skolebygg stod ferdig høsten 2018 og skolen har rundt 1000 elever fordelt...

HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Saupstad
3 dager siden
 ...sentrum og på Laksevåg. Ved skulen er følgjande stilling ledig frå 1. august 2024: Fast stilling som faglærar i mekaniske...  ...Mekanisk bakgrunn med fagbrev. Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jf... 

LAK - LAKSEVÅG OG BERGEN MARITIME VGS, Vestland fylkeskommun...

Bergen
2 dager siden
 ...Undervisningsstilling - Profileringsdesign Vågen vgs, Rogaland fylkeskommune Vågen videregående skole ligger i sentrum av Sandnes og...  ...tilhørighet i team med felles gjennomføringsansvar. Vi har 40% ledig stilling programfag vg2 interiør og eksponeringsdesign fra... 

VÅGEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Sandnes
5 dager siden
 ...utvikle godt faglig samarbeid. Alle ansatte har tilhørighet i team med felles gjennomføringsansvar.  Stilling musikkfag  Det er ledig 10-15% stilling som musikkpedagog innenfor fagområdet trombone fra 1.8.24. Stillingsstørrelsen vil avhenge av elevinntaket. Fag innenfor... 

VÅGEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Sandnes
12 dager siden
 ...kanskje i tillegg glad i natur, fjell og friluftsliv og et rikt kulturliv? Ål vidaregåande skole har fra 01.08.2024 ledig 50% fast undervisningsstilling innenfor bygg- og anleggsteknikk; både praktiske og teoretiske fag. Undervisningsoppgavene vil være både på vg1- og... 

ÅL VIDAREGÅANDE SKOLE AVD ÅL

Ål
3 dager siden
 ...for å kunne delta og virke i samfunnet. Ledige stillinger fra 01.08.24: - Flere faste undervisningsstillinger innen helsefagarbeiderfaget. Deler av opplæringen...  ...bedrift/praksisfeltet.  - Vikariat i 100% undervisningsstilling innen helsefagarbeiderfaget fram til 17.03.... 

VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Verdal
5 dager siden
Sam Eyde videregående skole har for skoleåret 24/25 et vikariat i engelsk Det tas forbehold om endring i fylkeskommunens personalsituasjon, som ligger til grunn for utlysning av vikariat. Stillingen er innenfor fellesfag og læreren vil inngå i team med øvrige fellesfaglærere...

SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE

Arendal
3 dager siden
 ...kompetanse i bruk av digitale tavler og Office 365 Systemforståelse Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne Trygg leder i klasserommet Kompetanse i klasseledelse Personlige egenskaper Du er en trygg og tydelig voksen som møter elevene med omsorg... 

FRYDENBERG SKOLE

Oslo
3 dager siden
 ...Om stillingen og arbeidsoppgaver Med forbehold om oppstart av undervisningstilbud har Breivang vgs ledige en fast lærerstilling med inntil 100% tilsetting innenfor programfagene på vg2 og vg3 interiør og eksponeringsdesign på det yrkesfaglige programområdet Frisør,... 

BREIVANG VIDEREGÅENDE SKOLE

Tromsø
3 dager siden
 ...Fra 01.08.2024 har vi ledig en fast undervisningsstilling med fagene norsk og KRLE. Kontaktlærerfunksjon vil ligge til stillingen. Andre fag kan være aktuelle ut fra skolens behov og søkers kompetanse. Stasjonsfjellet skole er en ungdomsskole (8-10. trinn) med ca 300... 

STASJONSFJELLET SKOLE

Oslo
10 dager siden
 ...reiseliv (SR), Teknologi- og industrifag (TIF). Skolen har også Vg3 påbygging og hverdagslivstrening (HT). Fra 01.08.2024 har vi ledig 100% fast stilling og 100% årsvikariat som lærer i programfag på Helse- og oppvekstfag. Det tas forbehold om at stillinger kan falle... 

VENNESLA VIDEREGÅENDE SKOLE

Vennesla
12 dager siden
 ...og industrifag. I tillegg har vi ansvar for undervisning ved sjukehuset, vaksenopplæring og ulike kurs. Vi har ledig fast undervisningsstilling innan Medium og kommunikasjon, primært med undervisning i foto og/eller film. Oppstart 01.08.2024.  Arbeidsoppgåver... 

FØRDE VIDAREGÅANDE SKULE

Førde
3 dager siden
 ...satsingsområda i ny overordna del. Elevane som samfunnsressurs er viktige for skulen. Meir informasjon om skulen på    Det er ledig 100% fast stilling og ca. 200% vikariatstillingar i matematikk og naturfag. Stillingane kan gjelde undervisning for elever på... 

BRYNE VIDAREGÅANDE SKULE

Bryne (Time)
5 dager siden
 ...fleire ulike seksjonar, og har omlag 30 tilsette. Me har ledig 100% fast stilling i engelsk. I tillegg har me ledig om lag...  ...Samarbeida med andre på skulen Kvalifikasjonar Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse,jf.... 

STO - STORD VGS, Vestland fylkeskommune

Stord
2 dager siden
100 % fast undervisningsstilling på elektrofag Ved Sola videregående skole er det ledig en fast undervisningsstilling i 100 % på elektrofag. Er du en person som vil gjøre en forskjell for ungdom og kvalifisere dem til videre yrkesliv, så er dette en jobb for deg.... 

SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE

Sola
10 dager siden