...servicemedarbeider/renholder til en fast stilling i vik/Vangsnes Stilling er fast 5 dager uke med varierende timer pr uke. Renhold dagtid, fri hver helg. Dersom dette høres ut som en interessant stilling for deg, send oss en Cv og søknad snarest. Dersom du har... 

TOMA FACILITY NORGE AS AVD ÅLVIK

Vik
Én måned siden
Vi har tre ledige oppdrag i Vik kommune, som ligger Nord-Vest i landet.  Oppdragene er 100% stilling fra 17.06-11.08.24, et sykehjem. De har behov for tre helsefagarbeidere, så tips gjerne en venn hvis man har lyst til å reise og oppleve Norge sammen i sommer! Kvalifikasjoner... 

QUALITY HEALTH CARE AS

Vik
27 dager siden
 ...Me har ledig Kjøkenet Vik bygde- og sjukeheim har ledig midlertidig stilling som kokk, i hovudsak på helg ca. 20 % stilling frå snarast og eitt år fram i tid. Om ynskjeleg kan stillinga kombinerast som tilkallingsvikar. I april 2025 flyttar kjøkkenet inn i nye... 

Kokk på institusjonskjøkenet til Vik helse- og omsorgssenter...

Vik
8 dager siden
 ...Me har ledig Nyoppretta 100% fast stilling som avdelingsleiar ved Vik bygde- og sjukeheim. Avdelingsleiar inngår i årsturnus, med arbeid...  ...for framtidas utfordringar i eldreomsorga. Som fagsjukepleiar institusjon vil du få ei viktig rolle i å bidra til å utvikle... 

Avdelingsleiar ved Vik- bygde og sjukeheim - 2. gangs utlysi...

Vik
8 dager siden
 ...Me har ledig Ynskjer du å jobbe som fastlege i ei bygd med fantastiske mogelegheiter for friluftsliv fjell eller fjord? Søk då på vår ledige stilling ved Vik legekontor! Me har no ledig 100 % fast stilling som fastlege, med oppstart i september 2024. Vik legekontor... 

Fastlege i Vik kommune (100 % fast stilling)

Vik
1 dag siden
 ...Ved Høgskulen Vestlandet (HVL) er det ledig ei mellombels stilling i inntil 100% som vitskapleg assistent ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. Stillinga er ledig i tida 01.08.2024 - 31.07.2025 og vert... 

Vitskapleg assistent i fysisk aktiv læring

Sogndal
1 dag siden
 ...Turist- /sommarvert Heradshuset Om stillinga Me har ledig 100% mellombels stilling som turistvert til utstillingane i heradshuset i perioden 24.06.24 - 17.08.24.  Johannes Vinjum (1930-1991) blei fødd i Aurland. Til tross for svak helse, og kanskje på grunn... 
Aurland
22 dager siden
Om stillinga ~80 % vikariat som fagarbeider/ pedagog/ assistent i perioden 01.08.2024-31.07.2025. ~100 % vikariat som fagarbeider/ pedagog/ assistent i perioden 01.08.2024-31.07.2025 Arbeidsoppgåver Fagleg/pedagogisk arbeid Inngå i stabile relasjonar med ...

Sogndal studentbarnehage

Sogndal
8 dager siden
 ...nettsidene våre til å møte framtida. Du har erfaring som fullstack- eller front-end utviklar, og kanskje har du eigne hobbyprosjekt sida. Du likar å få leike med ny teknologi og ulike rammeverk, som ein nysgjerrig oppdagelsesreisande i den digitale verda. Du kjenner... 

Highsoft

Vik
Én måned siden
 ...naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus trygge og gode arbeidsplasser for våre 30 000 ansatte på flere enn 140 steder i verden. Hydro skal være ledende i arbeidet med å utforme en bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer... 

Midlertidige stillinger ved Hydro Høyanger 2024 - åpen søkna...

Høyanger
14 dager siden
 ...Elektrikar / Energioperatør Vil du vera med å utgjera ein skilnad og forma regionen for framtida?Har du bakgrunn innan elektro...  ...læra deg faget elkraft og bli energimontør.    Me har for tida ledig stilling på montørbasane i Aurland, Lærdal og Sogndal  Arbeidsoppgåver... 

Elektrikar / Energioperatør

Sogndal
10 dager siden
 ...Om stillinga Me har inntil 4 ledige faste 100% stillingar som lærar ved Aurland barne- og ungdomsskule (inntil 2 stillingar) og ved Flåm...  ...skule du ynskjer å jobbe ved. Grunnskulane våre er fordelt to avdelingar i kommunalområde oppvekst, i tillegg til Aurland barnehage... 

Lærar i grunnskulen

Aurland
8 dager siden
 ...stillinga Me vil styrke tilbodet ved helsestasjonen, og har difor ledig nyoppretta fast 100% stilling som helsesjukepleiar frå snarast. Helsestasjonen held til i gode og romslege rom i Fjordsentert Onstad. Skulehelsetenesta er lokalisert ved Aurland- barne og... 

Helsesjukepleiar ved helsestasjonen

Aurland
8 dager siden
 ...Vil du lede andre og utvikle deg videre innen ventilasjonsfaget? #TeamGk Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte tekniske...  ...hvilken type bygg vi jobber med, finner vi løsninger med tanke både dagens brukere og fremtidige generasjoner. Vi har mye spennende... 

Serviceleder

Sogndal
22 dager siden
 ...Du vil arbeide tett sammen med og gi uavhengige råd til egen leder, direktør, toppledelsen, personvernkoordinatorer i avdelingene, fagansvarlig...  ...personvernregelverket  koordinere personvernarbeidet i Digdir et overordnet nivå gjennom tett kontakt med... 
Leikanger
2 dager siden
 ...Har du lyst til å jobbe hos oss i Coop? Vi Coop Prix Balestrand har ledig 100% stilling som butikkmedarbeider, og søker en engasjert og blid medarbeider som liker en utfordrende og variert arbeidsdag. Du er opptatt av å yte god service, og ønsker å bidra til at kundene... 

COOP PRIX BALESTRAND søker butikkmedarbeider - heltid

Sogndal
7 dager siden
 ...assistent Om stillinga Aurland barne- og ungdomsskule (Abu) har ledig inntil to stillingar som fagarbeidar eller assistent frå komande...  .... Skulen ligg sentralt til i kommunesenteret og har god tilgang ulike idrettsanlegg, natur og lokale samarbeidspartnarar.... 
Aurland
19 dager siden
 ...Om stillinga Me har ledig 34 % fast stilling som brukarstyrt personleg assistent til ein mann med behov for assistanse i kvardagen.  Han vekslar å bu i eige husvære saman med familien, og i avlastningsbustad. Som brukarstyrt personleg assistent er du ein del av kvardagen... 

AURLAND KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON

Aurland
21 dager siden
 ...skulefritidsordninga Om stillinga Det er for tida ledig stilling som leiar for skulefritidsordninga (SFO) Aurland barne- og ungdomsskule. Stillinga har eit...  ...Arbeids- og ansvarsområde Planlegge drift og lede det daglege arbeidet ved skulefritidsordninga... 
Aurland
10 dager siden
 ...me nye tilsette som brenn for det same som oss, og vil vere med å skape ein god arbeidsplass. Alle nytilsette og nyutdanna vert godt...  ...trygg oppvekst i eit aktivt og inkluderande læringsmiljø» Ledige stillingar f.o.m. 01.08.24: ~100 % fast stilling som miljørettleiar... 

HAFSLO BARNE- OG UNGDOMSSKULE SFO

Hafslo
17 dager siden
 ...Om stillinga Me har ledig 80 % fast stilling som brukarstyrt personleg assistent til ein mann med behov for assistanse i kvardagen frå...  ...å bygge opp aktivitetstilbod til målgruppa. Me har høgt fokus fagutvikling, og jobbar aktivt for å sikre gode tenester.... 

AURLAND KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON

Aurland
29 dager siden
 ...Høyanger skule har ledig 2 x 100 % lærarstillingar i tidsrommet 01.08.24. – 31.07.25, vikariat. Undervisning hovudsakleg 5-10. Vi legg vekt på: - God relasjonskompetanse - Fagleg engasjement- Fleksibilitet- Gode samarbeidsevner Høyanger kommune kan tilby:... 

Lærarar - vikariat

Høyanger
4 dager siden
 ...Vi har ei ledig vikarstilling ved Inn tunet (IPT) – SJH , har som mål å betre fysisk og psykisk helse gjennom  variert praktisk arbeid og aktivitetar på skulegardsbruket.  Det er fokus på meistring, utvikling og trivsel i eit sosialt fellesskap på skulegardsbruket... 

Miljøarbeidar/-rettleiar - Inn På Tunet

Aurland
4 dager siden
 ...Lavik skule har ledig vikariat i 100 % stilling i tidsrommet 01.08.24 – 31.07.25. Vi ønskjer søkjarar som har matematikk for ungdomsskulen...  ...sin. Andre fagønskje er naturfag og musikk. Vi legg vekt på: - God relasjonskompetanse- Positivitet- Fagleg engasjement-... 

Lærar - vikariat

Høyanger
1 dag siden
 ...medarbeidere allerede fra førstkommende uke  . Det betyr at vi veldig gjerne vil snakke med deg som er ledig NÅ! Det er dagtid, mandag til fredag 07.00-15.00; kan forekomme overtid noen lørdager. Søknader blir behandlet fortløpende! Hva kan du forvente deg?... 

Randstad

Sogndal
Én måned siden
 ...Stipendiat i markedsføring og innovasjon Dette er Høgskulen Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største...  ...utvikling (RESINNREG) Høgskulen på Vestlandet (HVL) har inntil to ledige stipendiatstillingar i markedsføring og innovasjon ved Fakultet... 
Sogndal
11 dager siden
 ...Sogndal DPS/Indre Sogn psykiatrisenter har ledig 100% fast stilling som psykiater/overlege frå september 2024 (fleksibel oppstartdato)...  ...har vi  mellom anna allmennpsykiatrisk poliklinikk, spissa satsing alderspsykiatri, jobbspesialistar og TSB team. Seksjon Døgn har 13... 

Indre Sogn psykiatrisenter, Helse Førde

Sogndal
24 dager siden
 ...høyre akkurat frå deg.  Alle stillingane er 100% og faste, og er ledig med tilsetjing snarast, du kan velge ein av desse:...  ...barnehage Flåm barnehage ligg fint til inst i Aurlandsfjorden Lunden. Her har me gode moglegheiter til å bruke naturen kring oss... 
Aurland
29 dager siden
 ...Utvikling, Respekt og Ansvar), og vi ønsker at du kjenner deg igjen i disse. Målet er å være en ledende aktør, og per i dag er vi eneste helseforetak ISO-sertifisert fire områder (arbeidsmiljø, informasjonssikkerhet, kvalitet og miljø). Vi tilbyr: Lønn... 

Ecura Bo og Habilitering

Sogndal
22 dager siden
 ...Me har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar/miljøterapeut i psykisk helse- og rustenesta. Stillinga er i psykisk helseteam, med kontorstad...  ...forsikringsordningar · Gode velferdsordningar · Arbeidstid dagtid · Lønn etter tariffavtale Me ønskjer eit... 

Sjukepleiar/miljøterapeut

Sogndal
Én måned siden