Kristiansand kommune jobb

1-20 fra 43 søkeresultater

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Følge opp lek/ball/uteområder, tilrettelegging for fysisk aktivitet og samvær, sikkerhet, tilskuddsordninger, skisser/planer/kostnader/anbud/byggeprosjekter/byggeledelse Behandle spillemidler til nærmiljøanlegg Behandle fleksible nærmiljømidler...
23 timer siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
 ...lede og inspirere ansatte og elever Samarbeid med våre samarbeidspartnere Ansvar for utleie av terapibassenget Praktisere kommunens arbeidsgiverpolitiske plattform Kvalifikasjoner Minimum 3 års erfaring fra arbeid i skoleverket Spesialpedagogisk... 
5 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Sykepleiefaglige arbeidsoppgaver til brukere med sammensatte behov. Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere. Arbeidet er organisert med gjennomsnittlig arbeid hver tredje helg. Forefallende oppgaver i avdelingen. Kvalifikasjoner...
10 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
 ...ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell. Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi tilbyr ~ Kristiansand har en moderne veldrevet legevakt med kompetent hjelpepersonell, gode vaktordninger og lav vaktbelastning.... 
14 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Personaladministrative oppgaver Kalkulasjon av renhold og støtte på ulike IT-systemer Administrativ lederstøtte Bidra til gjennomføring av personalaktiviteter som samlinger, møter og opplæring Andre merkantile oppgaver (blant annet innkjøp...
15 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Daglig ansvar for å lede arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnegruppen. Ansvar for den daglige tilretteleggingen av pedagogisk og praktisk arbeid. Veiledning og rådgivning. Påse at barna får omsorg...
23 timer siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Tilrettelegge og delta i aktiviteter for og med barn både ute og inne. Ha en aktiv rolle med å fremme barns språkutvikling Arbeidet består også av endel praktisk arbeid så som forberede måltider, lage mat, rydde, holde orden og renhold (ikke gulv...
23 timer siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver ~ Oppfølging av en førstetrinns-elev to dager i uken. Eleven trenger hjelp med språk og begreper samt grunnleggende trening i regning og lesing. Fagarbeideren skal samarbeide tett med kontaktlærere og spesialpedagog/ språkpedagog om det pedagogiske opplegget...
23 timer siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Utvendig maling Vask av kledning Andre enkle oppdrag Kvalifikasjoner Du må være over 16 år Personer som før har hatt sommerjobb hos oss og har utført en god jobb vil bli foretrukket Erfaring med liknende oppgaver vil være en fordel...
9 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Undervisning på 2. og 7. trinn i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag/naturfag og engelsk. Noe undervisning av en elev med spesielle behov. Kvalifikasjoner Krav til utdanning: GLU 1-7 eller tilsvarende allmennlærertutdanning 1-10 ...
11 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand kommune
 ...Landskapsingeniør - Parkvesenet Nye Kristiansand», bestående av Søgne, Songdalen og Kristiansand, skal være i drift fra 1. januar...  ...teknisk sektor og har hovedansvar for planlegging og drift av kommunens grønnstruktur på alle plan. Parkvesenet har mange prosjekter... 
23 timer siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
 ...villig til videreutdanning av minimum et års varighet. Gode datakunnskaper, ønskelig med kjennskap til ulike dataverktøy som kommunen bruker. Utdanningsretning ~ Medisin / Helse / Sosialfag Utdanningsnivå ~ Høyskole/universitet, Bachelor grad... 
2 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Ansvar for økonomi, personal og fag. Bidra til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og tjenestens tilbud. Kvalifikasjoner Utdanningskrav: Bachelorgrad innen helse- og sosialfag eller pedagogikk. Kreves ledererfaring. Erfaring fra administrasjon...
14 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
 ...fagfelt Et godt arbeidsmiljø En organisasjon i kontinuerlig utvikling Stillingen avlønnes i hht. retningslinjer for Kristiansand kommune Politiattest må fremlegges før ansettelse Ved intern ansettelse kan annen stilling/vikariat bli ledig. Vennligst oppgi... 
14 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand kommune
 ...Prosjektansvarlig - Kristiansand Eiendom Stillingen ivaretar eieransvaret for kommunens investeringsportefølje for bygg, på vegne av rådmannen. Dette er en selvstendig stilling hvor du i stor grad vil kunne påvirke og utvikle fagområdet, og egen rolle i organisasjonen... 
9 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
 ...Kristiansand kommune Stillingen ivaretar eieransvaret for kommunens investeringsportefølje for bygg, på vegne av rådmannen. Dette er en selvstendig stilling hvor du i stor grad vil kunne påvirke og utvikle fagområdet, og egen rolle i organisasjonen. Arbeidsoppgaver... 
10 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
 ...Kristiansand kommune Rehabiliteringssenteret Kløvertun har 20 plasser. Vi har godt tilpassede lokaler som inspirerer til aktiv rehabilitering. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og lege.... 
10 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
 ...stillingsprosent kan avtales etter ønske Høyt kompetansenivå Mulighet for faglig og personlig utvikling Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere Et godt arbeidsmiljø Gode velferdsordninger i kommunen Tiltredelse og evnt. annen stillingsprosent etter avtale... 
Én måned siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Plan og utredningsarbeid knyttet til eksisterende og nye anlegg Prosjektering, prosjekt- og byggledelse av VA-anlegg Prosjektstyring og prosjektadministrasjon Kvalifikasjoner Utdannelse på master- eller bachelornivå, helst innen bygg og...
23 timer siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
Arbeidsoppgaver Turnus dag/kveld/natt/helger. Gi pleie og omsorg i trygge omgivelser Delta i diverse aktiviteter Praktiske oppgaver i avdelingen Selvstendig arbeid Kvalifikasjoner Vidergående skole Fagutdanning Høyskole/universitet. Utdanningsretning...
7 dager siden
123