Kristiansand kommune jobb

1-20 fra 42 søkeresultater

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

 ...samlede virksomhet; kommunal innfordring, skatteinnkreving/regnskap og arbeidsgiverkontroll Rapportering av nøkkeltall internt i kommunen og eksternt til samarbeidspartnere og oppdragsgivere Utarbeidelse og gjennomføring av eksterne kurs Utarbeidelse av... 
2 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Norsk Matematikk Gym Spesialundervisning Kvalifikasjoner Grunnskolelærer Formell kompetanse i matematikk Utdanningsretning Grunnskolelærer Utdanningstittel: Lærer Utdanningsnivå Høyskole/universitet, Bachelor grad...
7 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Stillingen inngår i skolens lederteam og er tillagt nestlederfunksjon. Som nesteleder vil undervisningsinspektøren være rektors nærmeste medarbeider og ha medansvar for den totale driften av skolen. Undervisningsinspektøren vil ha medansvar for pedagogisk...
19 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

 ...fagfelt Et godt arbeidsmiljø En organisasjon i kontinuerlig utvikling Stillingen avlønnes i hht. retningslinjer for Kristiansand kommune TIlfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse Ved intern ansettelse kan annen stilling/vikariat bli... 
5 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Initiere og veilede i forhold til utvikling av læringsmiljø rettet mot pedagogisk personale og hele barnehager Veiledning/rådgivning til foresatte og pedagoger Bidra innad i organisasjonen i forhold til læringsmiljøutvikling Kvalifikasjoner...
14 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Pleie og omsorgsoppgaver til beboerne med ulike behov Bidra til god livskvalitet for beboerne Arbeidet er organisert i helgearbeid Må påberegne å jobbe noen helligdager i løpet av året Kvalifikasjoner Ønskelig med relevant erfaring fra...
15 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Saksbehandling, fakturabehandling, arkivering, postmottak, lønns- og personalarbeid. Kontorstøtte for avdelingsledere og tjenesteledere. Vedlikeholde og utvikle interne rutiner. Annet forefallende arbeid. Kvalifikasjoner Generelt gode...
5 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Pleie og omsorgsoppgaver til beboerne med ulike behov Helgearbeid- med deler av stillingen i vikarpool Bidra til god livskvalitet for beboerne Samarbeid med eksterne og interne samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Autorisert fagarbeider...
15 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

 ...med internundervisning Mulighet for faglig og personlig utvikling Varierte og spennende arbeidsoppgaver Årsplan, som gir forutsigbar og fleksibel turnus Gode velferdsordninger i kommunen. Ved intern ansettelse kan annen stillingsstørrelse bli ledig.... 
15 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand kommune

 ...kompetansemiljøer Kunnskap om aktuelt lovverk Kunnskap om kommunens organisering av helse- og omsorgstjenester og tjenestenivå...  ...for faglig og personlig utvikling Arbeidssted i sentrum av Kristiansand (Gyldengården) Ordning med fleksibel arbeidstid (Fleksitid... 
6 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand kommune

 ...arbeidsmiljø som legger vekt på samarbeid. Kontaktinformasjon Daniel Håkestad, Rektor, (+47) 38 11 13 10, daniel.hakestad@kristiansand.kommune.no Arbeidssted Kristiansand S Nøkkelinformasjon: Annonsør:Kristiansand kommune Ref. nr.:3945541751... 
7 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

 ...Kristiansand kommune Justvik skole er en barneskole med 1.-7. trinn og skolefritidsordning. Vi har nylig flyttet inn i et nytt, flott og moderne skolebygg og ligger idyllisk plassert mellom hei, skog og sjø. Det er for tiden 270 elever ved skolen. Vi har ledig... 
Jooble-søknad 7 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand kommune

 ...Controller - Kemneren - Kristiansand kommune Kemneren i Kristiansandsregionen har ledig 100 % fast stilling. Kemneren er en enhet i Kristiansand kommune, økonomisektoren. Vi utfører skatteoppkreverfunksjonen for Kristiansand, Birkenes, Songdalen og Søgne. Kontoret... 
1 dag siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

 ...Mulighet for faglig og personlig utvikling Varierte og spennende arbeidsoppgaver Årsplan, som gir forutsigbar og fleksibel turnus Tiltredelse etter avtale Gode velferdsordninger i kommunen. Ved intern ansettelse kan annen stillingsstørrelse bli ledig.... 
15 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

 ...Kristiansand kommune Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er en tjeneste i Oppvekstsektoren. Kristiansand kommune er vertskommune for barneverntjenesten i Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes. Barneverntjenesten har også akuttberedskap for Midt-Agder barnevern... 
5 dager siden

Kristiansand kommune  -  Tveit

 ...Vi tilbyr Høy kompetansenivå Et aktivt faglig arbeidsmiljø som tilstreber å gi beboerne riktig hjelp til rett tid Nyoppussede, lyse, trivelige arealer Fokus på internundervisning og opplæring Egen fagutvikler Gode velferdsordninger i kommunen... 
22 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

 ...Kristiansand kommune Virksomhet Omsorgssentre Nord består av Grimtunet, Straitunet og Presteheia. Vi tilbyr en arbeidsplass med store faglige utfordringer. Vi har fokus på arbeidsglede, livsinnhold og muligheter. Grimtunet omsorgssenter ligger idyllisk til... 
15 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter sammen med brukerne. Forberedelse og servering av måltider, gjerne sammen med brukerne. Medvirke til å skape god kontakt mellom brukere, pårørende og øvrige ansatte Være medansvarlig for at...
5 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

 ...må være lojal til miljøregler, rutiner og beslutninger som er tatt Vi tilbyr En arbeidsplass i stadig utvikling Kristiansand kommune er vertskommune for Utviklingssenteret i Vest Agder og har koordinatorer og ressurspersoner på prioriterte fagområder. Interne... 
5 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

Arbeidsoppgaver Skolehelsetjeneste i tråd med gjeldende nasjonale retningslinjer og lokale føringer Oppfølging av elever individuelt og i gruppe Tverrfaglig samarbeid, både internt og med andre tjenester, er en viktig del av jobben Kvalifikasjoner Autorisert...
5 dager siden
123