...for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Aggrey, Denis, Kommunalsjef oppvekst ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Assisterende rektor Hoberg skole

Stange
2 dager siden
 ...Fullført og godkjent utdanning på bachelornivå Dokumentert prosjektledelse fra tidligere prosjekt. Erfaring fra fagområdene arbeid, oppvekst og helse er en fordel. Erfaring med å jobbe på tvers av kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser Erfaring fra større... 

Prosjektstilling NAV Verdal

Verdal
6 dager siden
 ...Trenger en ekstra jobb eller ønsker å ha Reflekt Oppvekst som hovedarbeidsgiver? Vi søker nå flere barnehageassistenter til barnehager på Romerike og omegn. Forhåpentligvis er du fleksibel og har anledning til å jobbe flere steder, eksempelvis Jessheim, Kløfta og... 

Glem spiderman og batman - de kuleste superheltene jobber i ...

Ullensaker kommune
7 timer siden
 ...utgaven av seg selv. Som rådgiver i stab oppvekst vil du være en pådriver for oppfølging...  ...Du vil ha arbeidssted i rådhuset med kommunalsjefen som nærmeste leder. Arbeidsoppgaver...  ...Jon Egil Pettersen, Kommunalsjef Oppvekst og læring,  Logg inn for å se... 

Rådgiver stab oppvekst

Kongsvinger
13 dager siden
Har du lyst å vera med å skapa gode barndomsminne og livsglede for barnehagebarn i Kvam?  Barnehagane i Kvam har kontinuerleg behov for vikarar og me treng deg med på laget vårt. Registrer søknad og CV her ved å velja "Søk på stillinga". Ta kontakt med vikarkoordinator...

Jobb i barnehage - open søknad

Kvam
19 dager siden
 ...tradisjonelle og de verdiene kulturskolen har. Stillingen er plassert under tjenesteområdet oppvekst og kultur og rektor inngår i ledergruppen til kommunalsjef. Kvalifikasjoner Universitet/høgskoleutdanning innen musikkfag/kunstfag Pedagogisk... 

Kulturskolerektor

Bjerkreim
12 dager siden
Går du med eit ønskje om å vere bibliotekar? Me treng ein ringevikar/ferievikar til Bokn bibliotek. Biblioteket er eit kombinasjonsbibliotek, og samarbeider tett med skulen. Bokn bibliotek ligg sentralt plassert i Føresvik i Bokn i same del av skulebygget som ungdomsskulen...

Vikar Bokn bibliotek

Bokn
13 dager siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Morenevegen 8294 Hamarøy Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Oppvekst Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.06.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Vil du være med på å forme fremtiden? Vi søker en engasjert ...

Hamarøy
15 dager siden
 ...stilling som saksbehandler/kontaktperson fra 01.08.2024.   Barneverntjenesten i Lunner er egen enhet organisert under kommunalsjef for kultur og oppvekst, sammen med barnehage, skole, PP-tjeneste og skole- og helsestasjonstjeneste. Det legges stor vekt på et bredt... 

Kontaktperson/saksbehandler

Lunner
6 dager siden
Det er ledig fast 100 % stilling som pedagogisk leder i Leines barnehage, med tiltredelse 01.08.2024. Leines barnehage er en 2-avdelings barnehage med totalt 36 plasser i drift. Barnehagen er godkjent for 3 avdelinger og 54 plasser. Barnehagen ligger i nær tilknytning...

Pedagogisk leder Leines barnehage - fast 100 % stilling

Leirfjord
2 dager siden
VIL DU VÆRE MED PÅ Å SKAPE MESTRING, MOTIVASJON OG LÆRING HOS VÅRE ELEVER? DA KAN DET VÆRE DEG VI ØNSKER Å HA MED OSS PÅ SANDFALLET UNGDOMSSKOLE! Sandfallet ungdomsskole har ledige midlertidige stillinger som skoleassistent med mulighet for videre ansettelse, 50 ...

Sandfallet ungdomsskole søker etter to skoleassistenter

Alta
6 dager siden
 ...Om enheten: Skoler, barnehage og kulturskolen er organisert i en felles sektor, Oppvekst. Det innebærer tidlig innsats, helhetlig tenkning på tvers av aldersgruppene, felles satsningsområder og fornuftig ressursforvaltning. Skole og barnehage deltar i interkommunalt... 

Rendalen kommune søker

Rendalen
9 dager siden
 ...dette arbeidet foreslår vi å dele inn tjenestene i fire kommunalområder. Vi søker etter en tydelig, visjonær og utviklingsorientert kommunalsjef for kommunalområdet Helse og omsorg som har et brennende engasjement for fagområdet. Stillingen som kommunalsjef lyses ut med... 

Headvisor

Nannestad kommune
4 dager siden
 ...Du liker å jobbe opp mot ulike fagmiljøer, er fleksibel og løsningsorientert. Stillingen er organisert under etat for familie og oppvekst i Modum og Sigdal, hvor Modum er vertskommune. Du vil inngå i det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge i Modum og Sigdal kommune... 

Er du interessert i å skape et godt og trygt oppvekstmiljø f...

Modum kommune
12 dager siden
Kvalifikasjoner (overskrift) - Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen - Undervisningserfaring fra grunnskole, fortrinnsvis barnetrinnet - Ledererfaring innenfor grunnskoleområdet - God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk...

Rektor Rød skole Onsøy

Fredrikstad
13 dager siden
 ...tidlig innsats og læringsmiljø.I Trysil er helstasjonen, barnehager, skoler, PPT og barneverntjenesten organisert sammen i sektor for Oppvekst. Vi jobber sammen på laget rundt barn og unge. Med nylig vedtatt oppvekstmodell så jobber vi sammen for å få robuste barn og... 

Vi søker psykolog ved helsestasjonen

Trysil
13 dager siden
Sandnes skole er i ferd med å bygge opp et team med ansatte med spesialkompetanse på barn med særskilte behov. Vi trenger en spesialpedagog som kan lede teamet og arbeide direkte med elevene som har særkilte behov.  Vi er en 1-4 skole med 155 elever fordelt på 8 klasser...

Alsthaug kommune har behov for

Alstahaug kommune
13 dager siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Morenevegen 8294 Hamarøy Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Oppvekst Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.06.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO

Hamarøy
13 dager siden
Fagteam barnehage gir spesialpedagogisk hjelp og støtte til barn under skolepliktig alder i Siljan kommune.   Kommunen skal gjennom fagteam sikre at barn med funksjonsnedsettelser får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Fagteam har per i dag ledig 40...

Støttepedagog, 40% vikariat i fagteam barnehage

Siljan
5 dager siden
Grunnskulane i Kvam har kontinuerleg behov for vikarar gjennom skuleåret. Er du interessert i arbeid som tilkallingsvikar/ekstrahjelp i skule så er du velkomen til å registrera søknad og CV her ved å velja "Søk på stillinga". Denne annonsa gjeld kun open søknad eller...

Jobb i skule - open søknad

Kvam
2 måneder siden
Alstahaug kommune har ledig 2 stillinger som helsefagarbeidere/hjelpepleier/omsorgsarbeider. Stillingsstørrelsen er 100% på hver av stillingene. Arbeidsoppgaver · Helsefagligfaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg av sterkt pleietrengende elev på 7...

Alsthaug kommune har behov for

Alstahaug kommune
13 dager siden
Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar innen skole og SFO i Løten kommune kan melde din interesse.  Aktuelle søkere vil bli kontaktet av hver enkelt skole ved behov for vikarer gjennom hele skoleåret. I Løten kommune har vi fire barneskoler...

Vil du være tilkallingsvikar innen skole og/eller SFO i Løte...

Løten
23 dager siden
Nylende skole er en 1. - 7. trinns barneskole som ligger nord i Fredrikstad kommune. Skolen ligger vakkert til langs Visterflo, ikke langt fra kommunegrensen til Sarpsborg kommune. Nylende skole er en fådelt skole. Det vil si at vi aldersblander elever i deler av...

Virksomhetsleder/rektor ved Nylende skole

Fredrikstad
13 dager siden
 ...Hove, Rektor Nygård barneskole,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Lise R. Moen, Kommunalsjef oppvekst og kultur,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Moiveien 9 4460... 

Tilkallingsvikarer i grunnskolen

Lund
2 måneder siden
 ...positivt menneskesyn -          gå godt i lag med barn Kontaktinformasjon Sølvi Erviksæter Sjåstad, kst. kommunalsjef kultur og oppvekst,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Rådhuset 6143 Fiskå... 

Tilkallingsvikar barnehage, skule, sfo og kulturskulen

Vanylven kommune
Én måned siden
Ønsker du en meningsfull og variert jobb som miljøarbeider? Vi ser etter deg som har stort engasjement og hjerte for barn og unge. I Lillesand er det 5 ordinære grunnskoler. En av disse er ungdomsskole, en er kombinert barne- og ungdomsskole og tre er barneskoler...

Miljøarbeider - vikarer til skolene i Lillesand kommune

Lillesand
19 dager siden
Luhr skoles visjon er å være  lærende, samarbeidende og kreativ . Kjenner du deg igjen i verdiene og ønsker å virkeliggjøre dem i skolehverdagen, vil vi gjerne at du søker jobb hos oss.  Vi søker både deg som er erfaren, men også deg som er nyutdannet, til vårt profesjonsfelleskap...

Er du en Luhring?

Lørenskog
15 dager siden
 ...med sterkt engasjement for sektoren, og som også vil arbeide aktivt for samhandling på tvers av alle kommunens tjenesteområder. Kommunalsjefen rapporterer til kommunedirektør, og er en del av dennes ledergruppe. I Sør-Odal kommune legger vi vekt på at ledergruppen... 

Headvisor

Skarnes
16 dager siden
Ved å takk ja til en stilling som pedagogisk leder eller barnehagelærer i Kjenn barnehage, får du en lekende og spennende hverdag som gir deg mulighet til: å jobbe i en barnehage hvor kvalitet og nyere forskning er sentrale satsningsområder å ha eget nettbrett ...

Vil du ha en leken og spennende hverdag på jobb?

Lørenskog
6 dager siden
Det er 5 ordinære grunnskoler i Lillesand. En av disse er ungdomsskole, en er kombinert barne- og ungdomsskole og tre er barneskoler. Lillesand kommune vil i løpet av skoleåret 2023/2024 ha behov for vikarer for korte oppdrag. Vikarbehovet ved skolene vil variere...

Lærere - vikarer for skolene i Lillesand

Lillesand
19 dager siden