Søkeresultater: 11 ledige stillinger

 ...Erfaring med gruppetrening.  Annet Praksisen skal drives etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, den til enhver tid gjeldende rammeavtalen ASA 4313 samt kommunens... 

REHABILITERINGSTJENESTEN VEFSN KOMMUNE

Mosjøen
2 dager siden
 ...arbeidshverdag?  Ved Helgelandssykehuset, Kirurgisk 5-dagerspost med poliklinikker i Mosjøen, søker vi autorisert sykepleier til 100 % fast stilling.  Oppstart etter avtale med leder. 5-dagers posten er lokalisert sammen med kirurgisk dagenhet. Det er felles bemanning... 

HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN SOMATIKK/ADMINISTRASJON

Mosjøen
2 dager siden
100 %  fast stilling som tannhelsesekretær   Ønsker du å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland? Liker du å jobbe i et travelt og utviklende miljø og trives med en variert arbeidshverdag? Da har vi stillingen til deg. Vi søker tannhelsesekretær i 100 %... 

MOSJØEN TANNKLINIKK

Mosjøen
9 dager siden
 ...slik at kunnskap og erfaringer kommer kommunene, vannområdet og vannregionen til gode. Arrangere møter i vannområdet. Veilede kommunal administrasjon med tanke på bruk av Vannforskriften og implementering av Regional plan for vannforvaltning. Bidra i plan- og... 

PLAN OG UTVIKLING VEFSN KOMMUNE

Mosjøen
2 dager siden
 ...Vi opplever økt etterspørsel og har derfor behov for å ansette 2 stk nye medarbeider i 100 % fast stilling. Arbeidet vil hovedsakelig være manuell skogrydding på jernbane, vei og kraftlinjer, både ved bruk av ryddesag og motorsag. Utgangssted er Mosjøen, men noe reising... 

Skogrydding

Vefsn kommune
9 dager siden
 .... Her kan man velge mange løp etter vg1, men ved Mosjøen videregående skole er det kun mulig å velge frisør. Stillingen er 100 % fast Stillingens ansvars- og fagområde:  Faglærer i programfag vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Faglærer i programfag... 

Ledig stilling som lærer ved FBIE( Frisør, Blomster, Interiø...

Vefsn kommune
5 dager siden
 ...som har stor kompetanse i å tilrettelegge undervisning til barn/ungdom i denne livssituasjonen. Du blir en av tre pedagoger som er fast knyttet til institusjonsopplæringen ved MVS. Det kan være fra 1 opp til 7 elever samtidig på skolen og vi har egne lokaler på Studiested... 

Fast stilling for lærer for elever innlagt på institusjon

Vefsn kommune
16 dager siden
 ...Vi har ledig 100 % fast stilling i fellesfag på Naturbruk. Vi har behov for engelsk, matematikk og kroppsøving, men andre fag kan også være aktuelle. Det vil være viktig med bredde og fleksibilitet for å kunne tilby 100 % stilling. Naturbruk Hattfjelldal er en del... 

Lærer ved naturbruk, Hattfjelldal

Vefsn kommune
16 dager siden
 ...som arena for opplæring? Være med på tett samarbeid med Nordnorsk kompetansesenter MAT ? Da har du muligheten nå! Vi har ledig fast stilling som lærer på restaurant og matfag  og kokk og servitør fra 01.08.2024 Stillingens ansvars- og fagområde:  Opplæring av... 

MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Mosjøen
4 dager siden
 ...Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og vår satsing på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2023 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 210 av de er i Norge. Om deg Du... 

Lærling i asfaltfag distrikt Nordland/Troms

Vefsn kommune
2 måneder siden
 ...tjenester for våre pasienter. Som leder blir du en del av sykehjemstjenesten lederteam. Vi er 8 avdelingsledere og enhetsleder som har faste møtepunkter ukentlig. Her vil du kunne bidra til blant annet utvikling- og kvalitetsarbeid, kollegastøtte og faglig oppdatering. Du... 

ENHET FOR SYKEHJEMTJENESTER VEFSN KOMMUNE

Mosjøen
4 dager siden