...stilling og trosopplæringsmedarbeidere i 130 % stilling. Stjørdal prosti har ni sokn og fem fellesråd, åtte sokneprester, en kapellan og en prostiprest, i tillegg til prosten. Prostesetet er i Stjørdal kommune. Alle har hele prostiet som tjenestedistrikt, men hvert... 

SOKNEPREST I STJØRDAL PROSTI MED MALVIK OG HOMMELVIK SOKN SO...

Malvik
4 dager siden
 ...flere leirer gjennom året, som er en viktig del av det å bygge vårt miljø. Som ungdomsarbeider vil du inngå i team sammen med kapellan i Holmlia, kateket i Hauketo-Prinsdal, og frivillige ungdomsledere. Vi prøver til stadighet å tenke nytt slik at våre ungdommer kan... 

Ungdomsarbeider

Oslo
6 dager siden