...bakgrunn du har. Arbeidsoppgaver Klinisk overvåkning og sykepleie til akutt kritisk syke pasienter og deres pårørende....  ...behandlingen. Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Intensivsykepleier/kardiologisk sykepleier.  Ønskelig med 2 års relevant erfaring... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
3 dager siden
 ...etterspørselen vil bare fortsette å øke. Derfor vil du som sykepleier bli tilbudt veldig gode forhold og konkurransedyktig lønn. Vi...  ...kostnaden for bolig i perioden du jobber. Vi ser nå etter intensivsykepleier til sykehus i Nordland fylke uke 25 - 33 med mulighet for forlengelse... 

WorkNorway Group AS

Bodø
6 dager siden
 ...intensivsykepleiere til jobb i Arendal sommeren 2024 Er du intensivsykepleier/spesialsykepleier med erfaring fra generell intensivavdeling...  ...Personlig oppfølging fra bemanningskonsulent som selv er sykepleier Om dette virker interessant ta kontakt for mer informasjon... 

DEDICARE AS

Arendal
12 dager siden

kr 450.000 - 850.000

Job Requirements: Stillingsannonse Anestesi sykepleier Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en veletablert... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
6 dager siden

kr 550.000 - 850.000

Job Requirements: Stillingsannonse Operasjons Sykepleier Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en veletablert... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
6 dager siden
 ...Norsk autorisasjon  Oppdatert HLR-kurs Videreutdanning som intensivsykepleier  Respiratorerfaring Erfaring fra overvåkingsenheter og...  ...Personlig oppfølging fra bemanningskonsulent som selv er sykepleier Om dette virker interessant ta kontakt for mer informasjon... 

DEDICARE AS

Bodø
10 dager siden
 ...videreutdanne deg, vil en jobb hos oss gi deg et godt grunnlag for spesialisering innen lungesykepleie, kreftsykepleie, avansert sykepleie eller intensivsykepleie. Vi jobber ofte i stort tempo, hjelper hverandre og har stort fokus på å bevare og videreutvikle vårt gode... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
3 dager siden
 ...dine perioder etter behov.  Krav:  Du må være utdannet intensivsykepleier og ha kunnskap til medisinsk teknisk utstyr som respirator,...  ...Personlig oppfølging fra bemanningskonsulent som selv er sykepleier Virker dette interessant? Ta kontakt for mer informasjon... 

DEDICARE AS

Kongsvinger
10 dager siden

kr 550.000 - 800.000

Job Requirements: Stillingsannonse Kosmetisk sykepleier / injeksjons sykepleier / dermatologisk sykepleier Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
6 dager siden
 ...kreftkirurgi innen det gastrokirurgiske fagfeltet i Nord-Norge, og som sykepleier hos oss tilegner du deg en solid sykepleiepraksis og god...  ...du går med et ønske om å søke anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleie, vil du hos oss få en god erfaring som grunnlag å bygge... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
11 dager siden
 ...Er du en engasjert sykepleier? Digger du barn? Evner du å se barnet bak diagnosen, tenke barnets beste og yte god og helhetlig sykepleie på barnets premisser? Helseteamet har ledig en fast 100 prosent stilling for sykepleier. Stillingen har for tiden arbeid på dag og... 

Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Trondheim k...

Trondheim
2 dager siden
 ...du utfordringen og blir med oss på den spennende utviklingen som skjer innenfor eldreomsorgen fremover? Vi trenger deg som er sykepleier/vernepleier, er engasjert og som har et  ønske om å jobbe natt .  Frivolltun bo og omsorgssenter har stort fokus på livsglede, personsentrert... 

FRIVOLLTUN BO- OG OMSORGSSENTER

Grimstad
3 dager siden
 ...Sykepleier Om stillingen: Ved Hjemmetjenesten Sentrum har vi ledig faste stillinger i 100 % som sykepleier. Vi ønsker medarbeidere i fulle, faste stillinger. Vi jobber langvakter hver 4.helg, eventuelt et annet helgemønster hvis ønskelig. Dette medfører flere... 
Bodø
4 dager siden
 ...etterspørselen vil bare fortsette å øke. Derfor vil du som sykepleier bli tilbudt veldig gode forhold og konkurransedyktig lønn. Vi...  ...kostnaden for bolig i perioden du jobber. Vi ser nå etter intensivsykepleier til oppvåkningssekjsonen i Troms fylke, uke 19 - 20 (Du må kunne... 

WORKNORWAY GROUP AS

Tromsø
3 dager siden
 ...Sykepleier Om stillingen Lyngen kommune har ledig 50 % vikariat som offentlig godkjent sykepleier ved Lenangen omsorgssenter. Vikariatet gjelder for perioden 01.04.2024 - 31.03.2025, og jobber for tiden turnus med jobb hver tredje helg. Den som tilsettes... 
Nord-lenangen
14 dager siden
 ...smertelindring etc. Fokus på pasientsikkerhet Veiledning av kollegaer og studenter Kvalifikasjoner Autorisasjon som sykepleier Studenter som avlegger slutteksamen våren 2024 kan søke og tilsettes uten forutsetning om autorisasjon Gode skriftlige og muntlige... 

Furumoen sykehjem, Narvik kommune

Narvik
2 dager siden
 ...båthavn. Sykehjemmet har 54 beboere fordelt på to avdelinger. Arbeidsoppgaver Ansvarlig for å ivareta pasientenes behov for sykepleie Samarbeid med kollegaer på tvers av avdelinger Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer Kvalifikasjoner... 

FJELDBERG SYKEHJEM

Fredrikstad
3 dager siden
 ...flytende, både muntlig og skriftlig Oppdatert HLR-kurs Intensivsykepleier Erfaring med medisinteknisk utstyr som phillips scop,...  ...Personlig oppfølging fra bemanningskonsulent som selv er sykepleier Om dette virker interessant ta snarlig kontakt for mer... 

DEDICARE AS

Sandnessjøen
6 dager siden
 ...vurderinger med den enkelte pasient samarbeide tverrfaglig med andre faggrupper Vi søker etter deg som har norsk autorisasjon som sykepleier gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig erfaring fra tverrfaglig arbeid gode samarbeids- og kommunikasjonsevner... 

REVMATISMESYKEHUSET AS

Lillehammer
11 timer sidenNy
 ...reproduksjonsmedisinsk laboratorium, sædbank og tilbud om fertilitetsbevarende behandling. Vil du bli en del av teamet vårt? Vi søker etter sykepleier til Reproduksjonsmedisinsk avdeling i 100% fast stilling med tiltredelse snarest.  Ved intern ansettelse kan vikariat bli ledig.... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
2 dager siden
 ...Er du vår nye sykepleier? Sentrum sykehjem har ledig 2x 100% stilling som sykepleier. Stillingene er ledig for tilsetting snarest.  Som nyansatt oss blir du tatt godt imot i et fagmiljø som er opptatt av læring og utvikling. Du får kollegaer med stort engasjement... 

SENTRUM SYKEHJEM

Bodø
7 dager siden
 ...80 % fast sykepleiestilling med mulighet for utvidelse av stillingsprosenten..  Vi ønsker en engasjert, effektiv og fleksibel sykepleier gjerne med relevant erfaring fra kirurgisk sengepost/sykehus med på vårt team. Sykepleierne i avdelingen går p.t. 3-delt turnus... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
6 dager siden
 ...inspirerende, humørfylt og fagbevisst tverrfaglig m iljø? DPS døgn psykisk helsevern og rusbehandling (døgn B) får en ledig stilling som sykepleier/vernepleier i 26,06% stilling med arbeid hver 3. helg på natt. Helsefagarbeidere som søker vil også blir vurdert. Vi søker deg... 

SYKEHUSET TELEMARK HF DPS NEDRE TELEMARK AVD PORSGRUNN

Porsgrunn
9 dager siden
 ...behandling for gastrologiske, urologiske og gynekologiske pasienter. Ved Utredningspoliklinikken har vi ledig fast 50% stilling som sykepleier.  Utlån til brystdiagnostisk senter ved behov. Brystdiagnostisk senter mottar pasienter til vurdering, utredning, kontroll... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
9 dager siden
 ...Vi har ledig svangerskapsvikariat i 100 %  kombistilling som sykepleier mellom Kirurgisk sengepost 3C og Gynekologisk poliklinikk. For tiden fordelt 75% på poliklinikk og 20% helg på sengepost. Arbeid p.t. 3-delt turnus med arbeid  p.t. hver 3. helg. Tiltredelse 12.08... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
9 dager siden
 ...sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. Det er ledig en 75 % vikariat som sykepleier med mulighet for forlengelse og økt stillingsprosent på Oslo universitetssykehus, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
9 dager siden
 ...Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak til den enkelte pasient Bruke faglige kunnskaper til å gi god sykepleie og omsorg til mennesker med et komplekst sykdomsbilde Utøve god faglig pleie og omsorg i livets siste dager... 

KRUSELØKKA SYKEHJEM AVD SYKEHJEM

Sarpsborg
9 dager siden
 ...Vi søker nå etter sykepleier som motiveres av høyt arbeidstempo, variert arbeidshverdag og trives med å jobbe i team!  Øyeavdelingen har et pasientgrunnlag på omtrent 139.000 innbyggere. Ved Sykehuset Namsos har vi egen operasjonsavdeling (katarakt, injeksjonssbehandlinger... 

HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - NAMSOS

Namsos
9 dager siden
 ...kommune. Vi har for tiden 2 baser på Plankemyra og 1 base på Hisøy. Vil du være med å forme fremtidens hjemmesykepleie? Er du sykepleier og trives i et variert og tverrfaglig miljø? Ønsker du å få brukt din kompetanse i ulike fagmiljøer og å være en bidragsyter til... 

HJEMMESYKEPLEIEN HISØY/NEDENES

His
10 dager siden
 ...gynekologiske pasienter og barselpasienter, fødende, dagkirurgisk behandling og poliklinikker. Ansatte jobber på tvers når det er behov, så sykepleier må også påregne arbeid på barsel i tillegg til gyn. Avdelingen har både todelt- og tredelt turnus. Seksjon for gyn-barsel har... 

HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER

Levanger
11 dager siden