...registrerejuvvot siskkaldas ohccin, de fertet sáddet ohcama DFØ HR bokte. DFØ HR siidduid listtus gávnnat “Karrierer” nammasaš...  ...skal få sikret og utviklet sitt språk, kultur og samfunnsliv. Som medarbeider i Sametinget vil du ha rikelig med muligheter for å bringe Sametinget... 

SAMEDIGGI SAMETINGET KARASJOK

Karasjok
19 dager siden
 ...hjelpemidler skal det å bo hjemme oppleves trygt, og det skal være enklere å mestre hverdagen. Karasjok kommune har behov for en medarbeider som skal inngå i et team for å drifte denne tjenesten og hvor arbeidsoppgaver primært vil være knyttet til formidling og service... 

KARASJOK KOMMUNE HJEMMEHJELP

Karasjok
15 dager siden