Søkeresultater: 428 ledige stillinger

Vi har ledig fast stilling som barnehagelærar frå 01.08.24 Arbeidsoppgåver Barnehagelærar og...  ...og vurdering av det pedagogiske arbeidet i si barnegruppe i nært samarbeid med...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Ålesund... 

Harøy barnehage, Ålesund kommune, Barnehagar Ålesund indre o...

Harøy
2 dager siden
 ...arbeidsplass som gir god breidde i kompetanse og erfaringar for...  .... Vi har ledig: ~ Faste  80% -100% stillingar frå  snarast. Andre...  ...(***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.04.2024...  ...til følgje. Uansett kva stilling du vert tilsett i, så skal... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK

Volda
5 dager siden
100 % fast stilling for sjukepleiar i to-delt turnus med arbeid kvar 3. helg. Stillinga er lokalisert til omsorgsleilegheiter ved Spjelkavik omsorgssenter med heildøgnsbemanning for brukarar med omfattende omsorgsbehov. Det er ei samlokalisering av 8 omsorgsleilegheiter... 

Spjelkavik omsorgssenter, Ålesund kommune

Ålesund
2 dager siden
 ...Har du lyst å arbeide i ei aktiv avdeling med spennende arbeidsoppgåver? Korttids...  ...vernepleiarstudentar i 3.året om å søke på den ledige stillinga, da vi har gode stipendordningar...  ....: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 19.04.2024 Sula kommune... 

SULATUNET

Langevåg
5 dager siden
 ...nødvendig helsehjelp. Tenestene utformast i samarbeid med tjenestemottakar. Ein vil...  ...meiningsfylt tilvære i felleskap med andre. Stillinga er ledig fra dags dato grunnet økning i...  ....: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Ålesund kommune... 

BUTENESTE NORDRE ADM

Ørskog
5 dager siden
100% fast barnehagelærer ved Fagerlia barnehage frå 01.08.24. Ved evt. tilsetting av intern kandidat kan det bli ledig stilling/vikariat som barnehagelærar i perioden 01.08.24-31.07.25. Arbeidsoppgåver Barnehagelærar har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon... 

FAGERLIA BARNEHAGE

Ålesund
2 dager siden
 ...Vi har ledig 100% fast stilling som Kulturskulerektor/Musikkleiar frå 01.08.2024. Som kulturskulerektor vil du ha ansvar for fagleg og administrativ...  ...strategisk planlegging for at kulturskulen skal utvikle seg i tråd med føringar og behov. Sykkylven kulturskule er ei... 

SYKKYLVEN KULTURSKULE

Sykkylven
1 dag siden
 ...utvikle Sykkylven kommune? Vår noverande IKT leiar skal over i ny stilling i vår organisasjon, og vi søkjer difor etter ny IKT leiar...  ...Sykkylven kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 22.04.2024 Sykkylven ligg sentralt i hjartet... 

SYKKYLVEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Sykkylven
5 dager siden
 ...Har du lyst å arbeide i ei aktiv avdeling med spennende arbeidsoppgåver? Langtidsavdelinga...  ...i 3.året om å søke på den ledige stillinga, da vi har gode stipendordningar Arbeidsoppgåver...  ....: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 18.04.2024 Sula kommune... 

SULATUNET

Langevåg
9 dager siden
 ...Heimetenestene  har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar. For tida er denne stillinga i Heimetenestene distrikt. Stillinga er i 2-delt turnus med arbeid kvar tredje helg.  Vi er ein super gjeng som er fagleg engasjerte og stolte av arbeidsplassen vår! Vi søkjer... 

SYKKYLVEN KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER DISTRIKT

Sykkylven
10 dager siden
 ...som blir del av formidlingsteamet ved dei kulturhistoriske musea i Ålesund; Sunnmøre museum, Middelaldermuseet og Fiskerimuseet....  ...helg. Søknadsfrist: 26. april. Ver vennleg å spesifiser kva stilling du søker på. Vitnemål og attestar skal leggast ved i søknaden... 

VITI SUNNMØRE MUSEUM

Ålesund
5 dager siden
I Sula sokn er det ledig fast 100% stilling som kyrkjetenar. Vil du bli ein del av staben vår? Sula kyrkjelyd søkjer no etter ein kyrkjetenar som er praktisk anlagt, opptatt av medmenneske og som har god IT-kompetanse. I staben har vi for tida: sokneprest, kapellan... 

SULA SOKN

Langevåg
9 dager siden
 ...Vi har ledig 15 % fast stilling som kulturskulelærar innan dans (hiphop-stil) ved Sykkylven kulturskule frå 01.08.2024. Vi søkjer ein dyktig og engasjert lærar som ynskjer å delta i utviklinga av eit godt lærings- og utviklingsmiljø. Sykkylven kulturskule held til... 

SYKKYLVEN KOMMUNE KULTURKONTORET

Sykkylven
2 dager siden
 ...Ønsker du å vere ein del av teamet vårt i heimetenesta i Ulstein kommune? Vi har...  ...frå 10.06.24 til 18.08.25. Stillingane kan bli endra til faste stillingar. Stillingane er i turnus...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 10.06.2024 Sluttdato... 

ULSTEIN KOMMUNE ALVEHAUGEN H I BUFELLESSKAP

Ulsteinvik
5 dager siden
 ...2024/2025 kan det bli ledig fleire stillingar som fagarbeidar, miljørettleiar og vernepleiar i skule og SFO. Behovet vil...  ...oppseiingar og ressurstildeling. Faste stillingar og vikariat. Stillingsbehovet...  ...: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.04.2024... 

ULSTEIN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Ulsteinvik
9 dager siden
 ...Er du en person som liker å stå på, har "bein i nesa". Du må tåle høyt tempo, for det blir heldigvis travelt hos oss rett som det er. Vi søker en "voksen" person som liker utfordringer og ikke er redd for å yte det lille ekstra. Som pizzabaker hos oss får du boltre... 

PRO BREIVIKA AS

Ålesund
5 dager siden
 ...initiativrike og engasjerte helsefagarbeidarar som er interessert i å arbeide med eldreomsorg og er opptatt av å yte tenester av...  ...kvardag for bebuar og pårørande. Vi har ledig ei 100 % fast stilling, med ønske om snarleg oppstart, di kompetanse er etterspurt hos... 

HORNINDAL OMSORGSSENTER

Volda
4 dager siden
 ...Vi har ledig 90 % fast stilling som helsefagarbeidar på natt, med arbeid kvar tredje helg. Stillinga er per d.d knytt til natt på Sykkylven...  ...eit personleg engasjement for brukergruppe Liker å arbeide i eit skiftande tempo og tilpassa arbeidsmåten etter det Er... 

SYKKYLVEN KOMMUNE BUTENESTENE ADMINISTRASJON

Sykkylven
5 dager siden
 ...initiativrike og engasjerte sjukepleiarar som er interessert i å arbeide med eldreomsorg og er opptatt av å yte tenester av høg...  ...meiningsfylt kvardag for bebuar og pårørande. Vi har ledig 100 % fast stilling på langtidsavdeling for demente på Volda Omsorgssenter, vi har... 

VOLDA OMSORGSSENTER AVD SJUKEHEIM

Volda
4 dager siden
 ...legekontoret ligg i tenestehuset i Brattvåg...  ...Journal. De nye fastlegene kan velge mellom 8....  ...Personleg eignaheit for stillinga vil bli lagt stor...  ...ved full kurativ stilling som ALIS. Ingen...  ...kvardagar er bemanna av fast tilsette legar....  ...Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist... 

Kommunalområde Livsløp, Haram kommune

Brattvåg
2 dager siden