...på stråleterapeuter, medisinske fysikere, med.teknisk ingeniører og kreftsykepleier. Onkologer fra avdelingens legetjeneste, og helsesekretærer fra kontortjenesten jobber også inn i det tverrfaglige arbeidet på enheten. Nåværende enhetsleder har ytret ønske å kunne gå... 

Enhetsleder Stråleterapi Gjøvik

Gjøvik
9 dager siden
 ...kvalitetsutvikling av våre tjenester, for å sikre et best mulig behandlingstilbud til våre pasienter.  Vi søker etter engasjert og fleksibel helsesekretær i ferie- og tilkallingsvikariat til flere kommunale legekontor. Stillingsbrøk og arbeidssted vil variere utfra behovet ved... 

Helsesekretær som ferie/tilkallingsvikar ved kommunale legek...

Gjøvik
Én måned siden