Søkeresultater

Ringevikar sykepleiere/helsefagarbeidere

 ...brukere, samt kollegaer, studenter og lærlinger Dokumentasjon i fagsystemet CosDoc Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som helsefagarbeider Sykepleierstudenter og elever innen helsefag kan også være aktuelle Erfaring fra hjemmetjenesten er ønskelig... 

ULLENSAKER KOMMUNE HJEMMETJENESTEN KLØFTA

Kløfta
11 dager siden

Helsefagarbeidere

 ...Capralhaugen omsorgsbolig søker engasjerte helsefagarbeidere til faste 100% stillinger. Vi har 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg....  ...brukermedvirkning ivaretas Kvalifikasjoner Du er utdannet helsefagarbeider med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CV Søkere... 

BÆRUM KOMMUNE CAPRALHAUGEN OMSORGSBOLIG AVDELING 1

Jar
4 dager siden

Helsefagarbeidere, sykepleierstudenter og vikarer til Bekkelagshjemmet

 ...ivaretas av et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, aktivitører og Vi har store ambisjoner hva...  ...helse og omsorg er en fordel.  Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller sykepleier. Påbegynt studier innen sykepleie... 

BEKKELAGSHJEMMET

Oslo
12 dager siden

Ecura søker helsefagarbeidere til hjemmetjenesten

 ...Ecura hjemmetjenester søker etter dyktige helsefagarbeidere til hjemmesykepleie, hhv. 50-85% faste stillinger og vikariater med oppstart...  ...i Gerica   Kvalifikasjoner: Autorisasjon som helsefagarbeider er et krav Erfaring med barn er en fordel Tilstrekkelig... 

Ecura Hjemmetjenester og BPA

Oslo
4 dager siden

Vi trenger helsefagarbeidere til Norges mest moderne sykehjem!

 ...sammen. Denne måten å tenke på er relativt ny i Norge og som helsefagarbeider på Oksenøya sykehjem vil du være en del av et viktig...  ...risikotavler. Norges mest faglig spennende sykehjem for helsefagarbeidere?  Som helsefagarbeider på Oksenøya sykehjem blir du en del... 

NORLANDIA CARE NORGE AS AVD OKSENØYA SYKEHJEM

Fornebu
3 dager siden

Vi søker 2 helsefagarbeidere i turnus

 ...fagmiljø, og som samarbeider med vernepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og øvrig personal for at beboerne skal få et godt liv i...  ...trenger trygghet og forutsigbarhet. Vi har ledig 2 helsefagarbeider stillinger, en på 52% med hver 3. helg og 50% med hver 2.... 

BÆRUM KOMMUNE STABEKK/SANDVIKA BOLIGER ÅSTERUD BOLIG

Bekkestua
15 dager siden

Vi søker engasjerte og dyktige helsefagarbeidere til Smestadhjemmet

 ...som består av leger, sykepleiere, fagutviklingssykepleier, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitører og...  ...Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som som hjelpepleier/helsefagarbeider Du er oppdatert innen eget fagområde Det er ønskelig... 

SMESTADHJEMMET

Oslo
5 dager siden

Vi trenger flere dyktige ansatte - er du en av våre nye helsefagarbeidere?

 ...Vi trenger flere faglig dyktige og engasjerte helsefagarbeidere med på laget. Har du lyst å gjøre en forskjell? Gjestadtunet 2 Sør...  ...stilling fra kr 415.300 til kr 487.300 etter ansiennitet (helsefagarbeider/fagarbeider), eller SKO 6583 med årslønn i 100% stilling fra... 
Jessheim
3 dager siden

Helsefagarbeidere til Ecura Stasjonær tjeneste

 ...av medisinsk utstyr som krever ekstra hygienisk som krever ekstra hygienisk håndtering Kvalifikasjoner Autorisasjon som helsefagarbeider er et krav Erfaring med ALS sykdom, opplæring vil gis Tilstrekkelig norsk kompetanse både skriftlig og muntlig Personlig... 

Ecura Hjemmetjenester og BPA

Oslo
11 dager siden

Renholder kveldstid Oslo

AHN Renholdservice trenger en deltidsstilling i Oslo som kan bli full stilling etter hvert. Jobben er nå ca 10 timer arbeid på kveldstid fordelt på mandag til fredag kveld igjennom uken. Med andre ord i gjennomsnitt ca 2 timer pr kveld. Jobben er stort sett kvedstid...

AHN RENHOLDSERVICE AS

Oslo
1 dag siden

Stovnerskoghjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten

 ...økes bemanningen og vi har fått tilført friske midler og nye stillinger. Foruten stillinger i pleien som flere sykepleiere og helsefagarbeidere har v i fått øket legeressursene og søker nå etter en 50% stilling som lege. Vi har i dag totalt 1,9 legeårsverk  fordelt... 

Er du lege og vil være med å bygge opp et nytt tilbud til ru...

Oslo
9 dager siden

3 x 20 % helgestilling - sykepleier, helsefagarbeider, sykepleierstudent

 ...jobb. Nå er vi ute etter flere sykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere med ambisjoner om å bli sterke og gode teammedarbeidere,...  ...rekruteringstillegg (i 100% stilling, avlønnes etter stillingsprosent) Helsefagarbeider: SKO 7076, gruppe 4.1.2, med årslønn i 100 % stilling fra... 

ULLENSAKER KOMMUNE GJESTAD AVLASTNING

Jessheim
11 dager siden

Sykepleiere i 100% og 80%

 ...oss får du muligheten til et tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper som lege, fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitører og helsefagarbeidere. Her er det mulig å utvikle seg sammen med kompetente og hyggelig kolleger i et arbeidsmiljø preget av våre verdier: Respekt,... 

KANTARELLENHJEMMET

Oslo
3 dager siden

Hjelpepleier / helsefagarbeider pleiemedhjelper

 ...Infeksjonsmedisinsk isolatpost søker etter hjelpepleiere / helsefagarbeidere /pleiemedhjelpere!  Har du lyst til å jobbe med positive...  ...eller sykehus Sykepleierstudent, medisinstudent eller helsefagarbeider Må kunne sette seg inn i smitterutiner  Stilling som... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
15 dager siden

Ekstravakt / ringevikar

 ...helger. Vi søker etter deg som er sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider, student eller elev med utdanning og/eller erfaring innen...  ...studenter/ferdigutdannede sykepleiere, vernepleiere eller helsefagarbeidere aktuelle, men også andre passende bakgrunner kan være... 

PÅLSETUNET OMSORGSBOLIG

Lillestrøm
22 dager siden

Hjelpepleier/Helsefagarbeider

 ...Urologisk sengeområde ønsker å ansette hjelpepleiere/helsefagarbeidere i 2 faste stillinger. Vi ser etter deg som er en erfaren hjelpepleier/helsefagarbeider. Sengeområdet ligger innunder Kirurgisk Divisjon og har 28 senger. En faglig dyktig stab på 28 sykepleiere og... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
10 dager siden

BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN, Oslo universitetssykehus

Hvem er vi? Barne- og ungdomsklinikken i Oslo universitetssykehus holder til påUllevål og Rikshospitalet med totalt fem sengeposter, samt poliklinikker ogavansert hjemmesykehus. Vi har om lag 40 000 pasientkontakter årlig, og vibehandler både akutte og kritiske syke...

Er du sykepleier med interesse for å jobbe med barn og deres...

Oslo
5 dager siden

Helsefagarbeider

 ...hverdagen hos oss. Vi har ledige faste helgestillinger som helsefagarbeider. Arbeidsoppgaver Utøve stell og pleie...  ...B2 i hele ansettelsesperioden Bestått nasjonale fag for helsefagarbeidere utdannet utenfor EU/EØS Stort engasjement for personsentrert... 

KANTARELLENHJEMMET

Oslo
3 dager siden

Enhet for tolketjenester, Oslo universitetssykehus

Tolkesentralen er en seksjon ved Oslo Universitetssykehus (OUS) som leverer tolketjenester til OUS, Akershus universitetssykehus og Sunnaas sykehus. Som en del av sykehusenes overordnende mål om å tilby likeverdige helsetjenester, sikrer Tolkesentralen kvalitet og kompetanse...

Er du den rette? Sammen kan vi utgjøre en forskjell!

Oslo
9 dager siden