...Kuholmen for tiden på Sør Arena, og er en av 14 hjemmetjeneste-avdelinger i Kristiansand kommune. Vi søker etter 1 autorisert Helsefagarbeider til fast stilling med tiltredelse etter avtale. Ved interne søkere kan andre stillingsstørrelser bli ledig.Det vil også bli... 

Helsefagarbeider 100% fast og 60% vikariat, avd. Lund

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...aktivitetshus dagtid, kombinert med helgearbeid ved Nygårdshaven 6-10.Turnusarbeid med langvakter 4. hver helg. Det søkes etter helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Relevante vitnemål og attester skal legges ved den... 

Fagarbeider 100% fast stilling, Arena aktivitetshus/Nygårdsh...

Kristiansand kommune
6 dager siden
 ...iboende ressurser og styrker. Aspekter som håp, felleskap, meningsfullhet, myndiggjøring og identitet er viktige. Det søkes etter helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier og barne-/ungdomsarbeider På grunn av gruppens sammensetning, oppfordres menn til å søke.... 

Fagarbeider,100% fast stilling

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...Lund (bolig), Nattjeneste for barn og unge, Avdeling for privat avlastning, Etterskoletidsordning (ESO). Vi søker etter: ~ Helsefagarbeider, 65 % fast stilling som våken nattevakt med tiltredelse snarest. Vi søker etter helsefagarbeidere, men barne- og... 

Helsefagarbeider 65 % fast stilling, våken nattevakt ved Sto...

Kristiansand kommune
6 dager siden
 ...rutiner / miljøregler. - Bruke journalsystemet som arbeidsverktøy.  Kvalifikasjoner Det kreves autorisasjon for yrkesgruppene helsefagarbeider, omsorgsarbeider og hjelpepleier.  Søker må - ha erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming/autismespekter.... 

Fagarbeider, våken nattevakt, fast 3 × 65-70 %

Kristiansand kommune
6 dager siden
 ...Kvalifikasjoner: Sykepleiere, vernepleier o.l. som har godkjent kompetanse innen helsefag (vg1 helse og oppvekst og vg2 helsefagarbeider). Ønskelig med kompetanse og/eller erfaring med elever som har behov for tett oppfølging og tilrettelegging. Personlige... 

Faglærer helsefag 90 % - vikariat

Grimstad
21 dager siden
 ...skal vi tilby følgende programområder: Vg1 Helse- og oppvekstfag, Salg, service og reiseliv og Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Helsefagarbeider, Barn- og ungdomsarbeider, Tømrer og Salg og reiseliv Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse Blå Kors Grimstad... 

Merkantil / resepsjonist (+diverse) - 60% fast stilling

Grimstad
24 dager siden
 ...Er du helsefagarbeider og tør by på deg selv i møte med beboere, pårørende, kolleger og innbyggere?   Omsorg og mestring i Lillesand kommune består av Lillesand bo- og aktivitetssenter, Høvåg bo- og aktivitetssenter, Marishei bofellesskap og hjemmebaserte tjenester.... 

Helsefagarbeider 100% vikariat x 2

Lillesand
5 dager siden
 ...Er du helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier eller student innen sykepleie/vernepleie og kan du bidra til fagutvikling i et trivelig arbeidsmiljø?  Tør du å by på deg selv i møte med beboere, pårørende, kolleger og innbyggere?  Omsorgstjenesten i Lillesand kommune... 

Helgestillinger - helsefagarbeider, sykepleier eller lærling...

Lillesand
5 dager siden
 ...Er du helsefagarbeider eller helsepersonell og ønsker å jobbe i spennende oppdrag i Birkenes? Brenner du for arbeid med mennesker med sammensatte problemstillinger fra somatikk, selvbestemmelse, pleie og omsorg? Ansatt gruppen er en godt sammensveiset gjeng med mye... 

Ecura Hjemmetjenester og BPA

Birkeland
2 måneder siden