...helg. Arbeidsoppgåver Pleie og omsorg til heimebuande. Oppfølging av sjukepleieoppgaver. Kvalifikasjonar Aut. helsefagarbeider Førarkort klasse B. Personlege eigenskapar Positiv og løysingsorientert. Gode samarbeidsevne. Gode evner til sjølvstendig... 

SPJELKAVIK AUST HEIMETENESTE

Ålesund
13 dager siden
 ...helg. Arbeidsoppgåver Pleie og omsorg til heimebuande. Oppfølging av sjukepleieoppgaver. Kvalifikasjonar Aut. helsefagarbeider Førarkort klasse B. Personlege eigenskapar Positiv og løysingsorientert. Gode samarbeidsevne. Gode evner til sjølvstendig... 

ÅLESUND KOMMUNE ÅSE TIL BLINDHEIM HEIMETENESTEDISTRIKT

Ålesund
13 dager siden
 ...kunne jobbe systematisk, ha gode samarbeidsevner og sette fag og relasjon i fokus. Kvalifikasjoner Du er miljøarbeider/helsefagarbeider/ufaglært med relevant kompetanse Du har erfaring fra arbeid med laveffektiv samhandling, traume bevisst omsorg og helse... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
Vi har ledig 85 prosents fast stilling som helsefagarbeidar. Stillinga er ledig frå 15.04.2024 Arbeidstida er organisert i tredelt turnus, med arbeid to av seks helgar.  Heimetenesta indre er integrert med Myrvåg omsorgssenter, seksjon A, som er ei somatisk sjukeheimsavdeling... 

MYRVÅG OMSORGSSENTER

Gurskøy
8 dager siden
 ...bukollektiv med heildøgns pleie-og omsorgstilbod, og i samarbeid med heimebasert omsorg. Kvalifikasjonar Autorisasjon som helsefagarbeidar eller anna relevant fagutdanning. God digital kompetanse. Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg. Sertifikat... 

GISKE KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER VALDERØY OMSORGSDISTRIKT

Valderøya
6 dager siden
 ...som ligg til stillinga, då ein har ei rullering mellom oppgåvene. Kvalifikasjonar Offentleg godkjent helsesekretær eller helsefagarbeider med relevant arbeidserfaring frå legekontor. Gode It-kunnskapar og kjennskap til CGM-journal God kunnskap i norsk språk... 

SULA KOMMUNE HELSE/SOSIAL- OG OMSORGSSJEFEN

Langevåg
8 dager siden
 ...utvikling, med muligheter for kurs og opplæring.  Gode pensjons- og forsikringsordninger, og attraktive velferdsordninger.  707600 Helsefagarbeider - Lønn etter tariff  751700 Fagarbeider - Lønn etter tariff  751703 Barne- og ungdomsarbeider - Lønn etter tariff  658300... 

STAVANGER KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON

Finnøy
14 dager siden
 ...funksjonsvariasjonar Bidra til utvikling og medverknad hjå den enkelte tenestemottakar Kvalifikasjonar Off. godkjent helsefagarbeidar eller fagarbeidar i barne- og ungdomsarbeidarfaget Du bør ha førarkort klasse B. Det er ønskeleg med manuelt gear Det vert... 

ØRSTA KOMMUNE BUFELLESSKAP BAKK-OLA MARKA

Ørsta
13 dager siden