Søkeresultater: 397 ledige stillinger

 ...Haram kommune søker etter sjukepleiar i 100% fast stilling, for tida ved Haram Omsorgssenter. Stillingane er for tida i turnus med 12,5 timersvakter...  ...Vi er opptekne av å skape eit godt arbeidsmiljø, der vi legger til rette for at våre tilsette har gode arbeidsvilkår og at... 

HARAM OMSORGSSENTER

Brattvåg
1 dag siden
 ...Stillinga som lege i institusjon er i dag organisert under verksemnd...  ...der er ynskjeleg med gradert stilling kan det også vere aktuelt....  ...Sikre forsvarleg helsetilbod til sjukeheimane sine bebuarar i henhold...  ...(***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 24.05.2024... 

LEGETJENESTER OG AKUTT HELSEBEREDSKAP - AVDELING ÅLESUND

Ålesund
1 dag siden
 ...som er forsterka skjerma avdeling med plass til 6 pasientar. 2. og 3. etasje har lik...  ...skriftleg og munnleg på nivå B2. Ved tilbod om stilling vert det krevd politi-, tuberkulin- og...  ....: 4800915020 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.05.2024 Ålesund kommune... 

Hatlane omsorgssenter, Ålesund kommune

Ålesund
1 dag siden
100 % fast stilling for sjukepleiar i to-delt turnus med arbeid kvar 3. helg. Stillinga er lokalisert til omsorgsleilegheiter ved Spjelkavik omsorgssenter med heildøgnsbemanning for brukarar med omfattende omsorgsbehov. Det er ei samlokalisering av 8 omsorgsleilegheiter... 

SPJELKAVIK OMSORGSSENTER

Ålesund
9 dager siden
100% fast barnehagelærer ved Fagerlia barnehage frå 01.08.24. Ved evt. tilsetting av intern kandidat kan det bli ledig stilling/vikariat som barnehagelærar i perioden 01.08.24-31.07.25. Arbeidsoppgåver...  ...søknad og CV. Menn oppfordrast til å søkje. Personlege eigenskapar... 

FAGERLIA BARNEHAGE

Ålesund
9 dager siden
Vi har ledig fast stilling som barnehagelærar frå 01.08.24 Arbeidsoppgåver Barnehagelærar og pedagogisk leiar har ansvar for planlegging...  ...forståing. ~ Aktuelle kandidatar vert kalla inn til intervju. ~ På grunn av personalgruppa si samansetting vert... 

HARØY BARNEHAGE

Ålesund
9 dager siden
Vi søkjer etter helsefagarbeidar til dag og natt. Arbeid i privat heim med kontinuerleg tilsyn og hjelp/oppfølging av barn frå 0-3 år. Arbeid kvar...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 60, 80% Fast Søknadsfrist: 10.05.2024 Ålesund kommune er den største... 

ÅLESUND KOMMUNE ÅSE TIL BLINDHEIM HEIMETENESTEDISTRIKT

Ålesund
9 dager siden
 ...HRC søker nå flere erfarne AH-matroser til vikarturer på norske AHTS-fartøy. For rette kandidatene så vil det kunne bli mulighet for fast stilling etter endt vikartur! Utreise: 24.04 Varighet: 4 uker Område: Nordsjøen Krav til stillingen: Ferdighetssertifikat... 

PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS AVD ÅLESUND

Ålesund
5 dager siden
 ...Vi har ledig 100% fast stilling som Kulturskulerektor/Musikkleiar frå 01.08.2024. Som kulturskulerektor vil du ha ansvar for fagleg og administrativ...  ...sett på som eit lokalt ressurssenter som yter tilbod primært til born og unge mellom 0 – 18 år. I 2017 vart det vedteke lokal... 

SYKKYLVEN KULTURSKULE

Sykkylven
8 dager siden
 ...Pedagogisk leder 100% fast stilling fom 1.august 2024. Torvteigen barnehage er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Dette vil blant annet...  .... Vi har per i dag pensjonsordning gjennom KLP. Krav til stillingen: Godkjent barnehagelærerutdanning eller tilsvarende... 

TORVTEIGEN BARNEHAGE AS

Ålesund
5 dager siden
 ...Vi har ledig 15 % fast stilling som kulturskulelærar innan dans (hiphop-stil) ved Sykkylven kulturskule frå 01.08.2024. Vi søkjer ein dyktig...  ...lærings- og utviklingsmiljø. Sykkylven kulturskule held til i nye lokale i eigen avdeling i Nye Aure barneskule i Sykkylven... 

SYKKYLVEN KOMMUNE KULTURKONTORET

Sykkylven
9 dager siden
 ...Er du ein engasjert helsefagarbeidar som ønsker å gjere ein forskjell? Vi har ei ledig fast, 80 prosents stilling ved Myrvåg omsorgssenter, seksjon A. Her kan du bidra til å gi god pleie og omsorg til pasientane våre. Stillinga er ledig frå 06.05.2024, og har for tida... 

MYRVÅG OMSORGSSENTER

Gurskøy
9 dager siden
 ...Vi har ledig 50 % fast stilling som kulturskulelærar frå 01.08.24.  Stillinga er fordelt slik: 15% pianoundervisning 15% gitarundervisning...  ...i Stranda sentrum. Aktuelle søkjarar kan/ vil bli innkalla til intervju. Tilsetting skjer etter gjeldande lover, reglement og... 

Kultur og fritid, Stranda kommune

Stranda
1 dag siden
Ålesund kommune, verksemd psykisk helse og rus , søkjer personale til vårt oppsøkande habiliteringsteam for personar med...  ...brukarens nettverk. Samarbeid med IPS ung. Kvalifikasjonar Helsefagarbeidar/fagarbeidar. Brei erfaring frå arbeid med ungdom/unge vaksne... 

ÅLESUND KOMMUNE OPPFØLGINGSTENESTEN RUS OG ROP

Ålesund
1 dag siden
 ...tilsette, og du er oppteken av å leggja til rette for at kollegane skal ha dei beste...  ...helse og omsorg er næraste overordna. Stillinga er ledig frå 13.05.2024. Giske kommune...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 07.05.2024 Giske... 

GISKE KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER VALDERØY OMSORGSDISTRIKT

Valderøya
4 dager siden
 ...Det er ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar i heimebasert omsorg frå snarast. Om lag 80 % stilling er knytt til Valderøy omsorgsdistrikt og om lag 20 % til Godøy bukollektiv. Stillinga inngår i turnus med arbeid kvar 3. helg. Vi søkjer ein engasjert sjukepleiar... 

GISKE KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER VALDERØY OMSORGSDISTRIKT

Valderøya
2 dager siden
Vi søker ein flink reinholder for arbeid som vaskehjelp i private heim. Ved behov kan også noken oppdrag vere flyttevask/nedvask/kontorvask. Oppdragene er primært i Hornindal, men nokre oppdrag kan vere i Volda, Hellesylt, Nordfjordeid eller Stryn. Dei fleste av våre kunder...

HORNINDAL REINGJERINGSSERVICE

Volda
6 dager siden
Heimetenesta ytre Sula har ledig ei fast 60% stilling for reinhaldar/heimehjelp frå 2.9.24. Ved ønske om høgare stilling kan den kombineres med...  ...Vi tilbyr Løn etter tariff. Frå løna vert det trekt 2% til pensjonsordning. Vanlege kommunale tilsettingsvilkår. Opplæring... 

Heimetenesta, Sula kommune

Langevåg
1 dag siden
 ...bruker CGM Journal. De nye fastlegene kan velge mellom 8.2...  ...møtas 1 gang i måneden til allmennlegeutvalg og...  ...Personleg eignaheit for stillinga vil bli lagt stor vekt...  ...pasientar ved full kurativ stilling som ALIS. Ingen...  ...kvardagar er bemanna av fast tilsette legar. Interkommunal... 

BRATTVÅG LEGEKONTOR

Brattvåg
9 dager siden
 ...lyst på livet og være smilede og glad. VI TILBYR Lønn etter avtale. Godt arbeidsmiljø Gode vaktordninger Søknad sendes til: ****@*****.*** ANNO has been a success in Ålesund since its opening in February 2011. Among other things, pizza from a wood-... 

ØYAVIND AS

Ålesund
2 dager siden