Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Helsefag er utdanning jobb

21-40 fra 19959 søkeresultater

Halden kommune  -  Halden
 ...Sykepleiere og fagarbeidere i helsefag, sommervikarer i Halden (fagarbeidere) Hjemmesykepleien...  ...en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til... 
24 dager siden
Grimstad
 ...gjøre helsepersonells IT-hverdag enklere? Er du serviceinnstilt, løsningsorientert og...  ...Manager). Kvalifikasjoner Helsefaglig bakgrunn med erfaring fra DIPS eller annet... 
2 dager siden
Arendal Kommune  -  Arendal
 ...Enheten Kommunalteknikk og Geodata er en av virksomhetene innenfor Arendal kommunes tekniske tjenester. Enheten har blant annet ansvar for og oppgaver innen eiendomsgebyrer, renovasjon og forurensning. Prosjektering, prosjektledelse, byggeledelse samt teknisk kontroll... 
7 dager siden
Fagavdeling skole, Fauskanger barne- og ungdomsskule  -  Kjerrgarden
 ...individrettet ved behov og gje foreldreveiledning. Delta på ulike arenaer der ungdommane er, som fritidsaktiviteter og liknande. Kvalifikasjoner Høgskuleutdanning/ universitet. Utdanning innan psykisk helsevern. Sosionomutdanning. Vernepleiarutdanning.... 
15 dager siden
Utdanningsforbundet  -  Oslo
 ...Ansvarlig redaktør for fagbladet Utdanning Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforbund med over 175 000 medlemmer fra alle deler av utdanningsfeltet ± fra barnehage til universitet og høgskole. I det sentrale sekretariatet i Utdanningsforbundet er det 200... 
26 dager siden
HELSEARBEIDERNE AS  -  Trondheim
Er du Helsesekretær, medisinsk sekretær, legesekretær eller har annen utdanning, men erfaring fra legekontor? Da vil vi høre fra deg! Nyutdannede oppfordres også til å søke. Det er en stor fordel om du er kjent med System X og/eller Winmed. Helsearbeiderne får inn... 
15 dager siden
Trøndelag fylkeskommune  -  Trondheim
 ...Ved PPT for videregående opplæring i Trøndelag fylkeskommune er det i Trondheimsregionen ledig ett års vikariat som pedagogisk-psykologisk...  ...til sentrale og lokale føringer. Kvalifikasjoner: Utdanning på hovedfag-/masternivå innenfor spesielpedagogikk, pedagogikk og... 
Jooble-søknad 8 dager siden
Aust-Agder fylkeskommune  -  Grimstad
 ...Tittel Faglærer i helsefag - Dahlske videregående skole Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Deltid Arbeidssted...  ...produksjon og helse- ogoppvekstfag.. Det er ca 900 elever ved skolen og antall ansatte er ca. 150... 
10 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...Tromsø kommune Avdeling for oppvekst og utdanning jobber kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på tilbudet til barn og unge i alle...  ...igjen i dette - da blir vi svært glad for å høre fra deg! er Nord-Norges største kommune med omtrent 75 000 innbyggere. Den ligger... 
3 dager siden
Bergen
 ...Utdanning i Bergen er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, NLA Høgskolen, VID vitenskapelige høgskole, Sammen Studentsamskipnaden på Vestlandet, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen... 
Jooble-søknad 23 dager siden
Oslo kommune, Sykehjemsetaten  -  Oslo
 ...Solvang helsehus søker ekstravakter (Studenter i helsefaglige studieløp) - Oslo kommune, Sykehjemsetaten Solvang helsehus er ett av Oslo kommunes fra fire helsehus. Vi har 137 plasser i korttids- og rehabiliteringsavdelinger og har som helsehus ansvar for tidsavgrensede... 
4 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...samhandling, kommunikasjon og gjensidig informasjon mellom allmennlegane og sjukehusa Å avklare om ansvars- og oppgåvefordelinga er hensiktsmessig for pasientar og pasientgrupper som treng hjelp både frå allmenn- og spesialisthelsetenesta Utvikling av heilheitlege... 
4 dager siden
Enable AS  -  Trondheim
 ...Er du i slutten av din IT-utdanning og ønsker en karriere innen frontend-utvikling? Enable ønsker å være kundens helter i kampen mot tidstyvene og ønsker å være med å skape kundens egne helter. Enable tror på standardiserte IT-produkter som ikke binder mennesker eller... 
15 dager siden
Tromsø kommune  -  Kvaløya
 ...Utdanningsretning Pedagogikk Ledelsesfag Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Du er tydelig og har mot og kraft til å lede. Gode kommunikative og relasjonelle ferdigheter. Du er engasjert og har evne til å inspirere... 
17 dager siden
Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo
 ...Tittel Utdanning- og yrkesrådgiver - Frydenberg skole Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning...  ...Utdanningsetaten 0575 OSLO Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og... 
1 dag siden
Lørenskog kommune  -  Lørenskog
 ...Lørenskog kommune Benterud skole, avdeling Basen, er en forsterket grunnskoleavdeling for elever med spesielle behov. Stilling som fagarbeider/assistent er knyttet opp til denne avdelingen og vil ha 5 elever fra skoleåret 2018/2019. Avdeling Basen har ledig to engasjement... 
16 timer siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...gjennom blant annet "Tromsøskolen i utvikling" der vi sammen skal utvikle Tromsøskolene inn i framtida. Arbeidsoppgaver: Rektor er pedagogisk, faglig, økonomisk og administrativ leder av skolen. Rektor har personalansvar og ansvar for medarbeiderutvikling.... 
3 dager siden
Eidsberg kommune  -  Eidsberg
 ...FERIEVIKAR EDWIN RUUDS OMSORGSSENTER (assistenter / under utdanning) Eidsberg kommune med sine nærmere 12000 innbyggere har en strategisk...  ...med kort vei til Østfoldbyene og Oslo. Kommunesenteret Mysen er et naturlig handelssentrum for mange i Indre Østfold. Regionen har... 
16 dager siden
Halden kommune  -  Halden
 ...Halden er Norgesvakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune hardrøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en littsmartere måte enn i går. Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi... 
23 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...Tittel Rådgiver - Avdeling for oppvekst og utdanning Kategori Administrasjon, Personal og Økonomi Administrasjon Arbeidstid...  ...Søknadsfrist Se annonse Tromsø kommune 9008 TROMSØ er Nord-Norges største kommune med omtrent 75 000 innbyggere. Den ligger... 
20 timer siden