Helse Nord, Helgelandssykehuset HF jobb

1-20 fra 41 søkeresultater

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo

 ...Arbeidsoppgaver Videreutvikle og forvalte felles Styringssystem for Informasjonssikkerhet i Helse Nord re Helgelandssykehuset sin representant i Helse Nords fagråd for informasjonssikkerhet. Forberedelse av ledelsens gjennomgang innen sikkerhet og informasjonssikkerhet... 
9 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Brønnøysund

Arbeidsoppgaver Jordmoroppgaver Arbeid må påberegnes at det må delta i arbeid ved dialyseavdelingen og spesialsist poliklinikken Samarbeid internt med andre faggrupper Kvalifikasjoner ~ Norsk autorisasjon som jordmor Utdanningsretning ~ Jordmor...
15 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo

Arbeidsoppgaver Utredning, medisinsk vurdering, diagnostisering og behandling av psykisk lidelse og ruslidelser hos voksne Rådgivning og undervisning Veiledning av leger i spesialisering Samarbeid med annet helsepersonell ved avdelingen, senteret, øvrig spesialisthelsetjeneste...
3 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo

 ...utfordrende arbeidsoppgaver. Kompetanseutvikling. God pensjonsordning Lønn og ansettelsesvilkår etter gjeldende avtaler. Samarbeid med andre avdelinger ved Helgelandssykehuset. Andre opplysninger ~ Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes... 
26 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen

Arbeidsoppgaver Utredninger, diagnostiske vurderinger, tilrettelegging og gjennomføring av behandlingstiltak. Individualterapi, og gruppeterapi Tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid...
22 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen

Arbeidsoppgaver Arbeide som helsefagarbeider i døgnposten. Arbeide i tverrfaglig team. Delta i fagutvikling. Kvalifikasjoner ~ Norsk autorisasjon som helsefagarbeider. Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner. Ansvarsbevisst. Engasjert...
8 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen

Arbeidsoppgaver Ansvar for ivaretakelse av avdelingens innlagte pasienter. Ansvar for å utføre faglige oppgaver i samarbeid med de andre på avdelingen. Delta aktivt i de arbeidsoppgaver som blir tildelt. Kvalifikasjoner Vi søker deg med engasjement, som ...
11 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen

Arbeidsoppgaver Ansvar for oppfølging av pasientens grunnleggende behov Observasjon og oppfølging av pasientens tilstand Oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam Samarbeid med pasientenes hjelpeapparat og pårørende Journalarbeid...
Én måned siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen

Arbeidsoppgaver Ekspedere besøkende/pårørende som kommer til avdelingen Besvare telefonhenvendelser internt og eksternt Administrer og bestille pasientreiser Scanning av dokumenter til elektronisk pasientjournal Serve leger og pleiepersonell med administrative...
28 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Brønnøysund

 ...akkreditering AVINOR. Før fast tilsetting må den ansatte godkjennes av operatør i h.h.t. avtale mellom Helgelandssykehuset, operatør og Luftambulansetjenesten HF. Godkjent helseattest vil bli krevd ved tilsetting Utdanningsretning ~ Helsefag... 
Én måned siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen

Arbeidsoppgaver Helhetlig sykepleie (ansvar for oppfølging av pasientens grunnleggende behov) Observasjon og oppfølging av pasientens tilstand Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam Samarbeid med pasientenes hjelpeapparat...
Én måned siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen

 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Ved Helgelandssykehuset Mosjøen medisinsk avdeling har vi ledig følgende stilling: - Helsefagarbeider fast 60% stilling Arbeidsoppgaver: Ansvar for ivaretakelse av avdelingens innlagte pasienter. Ansvar for å utføre faglige... 
11 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen

Arbeidsoppgaver Avdelingsleders ansvarsområder: Sikre god pasientbehandling Faglig forsvarlig drift Kvalitetsforbedringer Personalansvar Utarbeiding av årsarbeidsplaner AML-oppfølging IA-oppfølging Budsjett/økonomi Kvalifikasjoner Relevant...
Én måned siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen

Arbeidsoppgaver Poliklinikk Operasjon Veiledning av LIS og studenter Vaktarbeid Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Norsk spesialistgodkjenning i urologi Bred klinisk og operativ erfaring Utdanningsretning ~ Generell kirurgi: urologisk...
26 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Brønnøysund

 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Brønnøysund fødestue har ledig 100% stilling for jordmor: Hos oss har vi dialyse 4 dager i uken og assisterer leger ved spesialistpoliklinikken utenom arbeid på fødestua. Vi har todelt turnus med hjemmevakt på aften, natt og i helgene... 
15 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo

Arbeidsoppgaver Visitt på sengepost Poliklinikk Delta på røntgendemonstrasjoner Delta i internundervisning Veilede turnusleger (LIS 1) Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Godkjent turnustjeneste Det er ønskelig med erfaring innenfor...
22 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo

Arbeidsoppgaver Utredning, medisinsk vurdering, diagnostisering og behandling av psykisk lidelse og ruslidelser hos voksne Samarbeid med annet helsepersonell ved avdelingen, senteret, øvrig spesialisthelsetjeneste og førstelinjetjenesten Delta i faglig utviklingsarbeid...
3 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen

 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Vi satser på faglig høy kvalitet, tilbyr spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. Om du vil være en del av dette, i den vakre Helgelandsnaturen, kan vi tilby konkurransedyktige betingelser. Sandnessjøen ligger i Alstahaug... 
22 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Brønnøy kommune

 ...Jordmor Brønnøysund - Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Brønnøysund fødestue har ledig 100% stilling for jordmor: Hos oss har vi dialyse 4 dager i uken og assisterer leger ved spesialistpoliklinikken utenom arbeid på fødestua. Vi har todelt turnus med hjemmevakt... 
11 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo

Arbeidsoppgaver Arbeide som sykepleier i dialyseavdeling Arbeide som sykepleier i medisinsk poliklinikk Ved behov kan også andre arbeidsoppgaver i avdelingen være aktuelt Faglig utvikling Samarbeid internt med andre faggrupper Kvalifikasjoner Erfaring...
19 dager siden
123