Helse Nord, Helgelandssykehuset HF jobb

1-20 fra 35 søkeresultater

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen
Arbeidsoppgaver Kontakt med rekvirenter og transportører Veiledning internt og eksternt om gjeldende regelverk Utarbeide og gjennomføre aktivitetsplaner Avvikshåndtering Prosjektdeltagelse Kvalifikasjoner Høyere utdanning Personlig egnethet og...
5 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen
 ...geografiske ansvarsområde dekker kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal Kvalifikasjoner Søker må ha tilleggsutdannelse innen psykisk helse/familieterapi samt erfaring fra fagfeltet Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig... 
6 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen
Arbeidsoppgaver Vi har behov for følgende kategorier av ferievikarer: Spesialsykepleiere, anestesi og intensiv/akuttmottak Sykepleiere til Medisinsk avdeling og Intensiv/akuttmottak Sykepleiere med erfaring innen dialyse Helsefagarbeider til medisinsk avdeling...
8 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen
Arbeidsoppgaver Vi har behov for følgende kategorier av ferievikarer: Spesialsykepleiere, anestesi og intensivavdeling Sykepleiere til medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling og intensiv/akuttmottak Sykepleiere med erfaring innen dialyse Anestesisykepleiere...
11 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen
Arbeidsoppgaver Daglig bildediagnostikk Bidra til ivaretakelse og utvikling av kvalitet og service i avdelingen Bidra til utarbeidelse og oppdatering av avdelingens rutiner og prosedyrer Veilede Lege i Spesialisering Delta i avdelingens øvrige drift ...
11 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen
Arbeidsoppgaver AMK operatørene skal kunne: Ta imot henvendelser fra publikum og helsepersonell blant annet på nødtelefon 113. Gi medisinskfaglig råd og veiledning. Koordinere ambulanseressurser. Samarbeide med andre nødetater. Andre oppgaver etter rutinebeskrivelse...
14 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen
Arbeidsoppgaver Spesialisert psykiatrisk utredning og behandling Ambulant behandling/ akutt og krisetjeneste på DPS nivå. Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. TUD pasienten. Samarbeid med kommunal psykiatri og rus tjeneste. Bistå kommunene med rådgivning...
7 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF AMK Helgeland er en felles funksjon for hele Helgeland og er lokalisert til Helgelandssykehusets avdeling i Sandnessjøen. AMK Helgeland gir et tilbud til 78000 innbyggere. Ved AMK mottas alle nødmeldinger (113) og veilede etter... 
14 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen
Arbeidsoppgaver Som sykepleier på kirurgisk sengepost er det fokus på helhetlig sykepleie, som innebærer bla: Legevisitt pre- og postoperativ sykepleie Legemiddelhåndtering Sårstell Praktiske sykepleieprosedyrer Samhandling med kommunene Tverrfaglig...
11 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
Arbeidsoppgaver Utredning av utviklingsforstyrrelser hos barn og voksne. Individuell terapi Individuell veiledning, veiledning til familier og samarbeidspartnere. Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid. Delta i faglig utviklingsarbeid...
20 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Helgelandssykehuset Mosjøen har til sammen ca 300 årsverk. Opptaksområdet består av kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal på Helgeland med til sammen 17.000 innbyggere. Mosjøen ligger i Vefsn kommune i Nordland, og har ca 10... 
10 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
Arbeidsoppgaver Avdelingen har varierte oppgaver, som skriving av journaldokumenter, pasientinnkalling, sentralbordfunksjon, postsekretær, ekspedisjon og resepsjon. Stillingen vil innbefatte kveldsvakter. Hovedoppgaven for stillingene vil i stor grad være knyttet...
11 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Ved Habilitering Mo i Rana har vi ledig fast stilling som psykolog. Habilitering er en avdeling ved senter for psykisk helse og rus Mo i Rana med lokasjoner i Mosjøen og Sandnessjøen og Mo i Rana. Senteret omfatter i tillegg barne... 
19 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF RÅDGIVER PASIENTREISER HELGELANDSSYKEHUSET. Pasientreiser Helgelandssykehuset har ansvaret for alle rekvisisjonsbaserte reiser til og fra medisinsk behandling på hele Helgeland. Det er snakk om nærmere 100 000 pasientreiser i året... 
4 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Mosjøen ligger i Vefsn kommune i Nordland, og har ca 10 000 innbyggere. Byen ligger ved foten av det 800 mtr Øyfjellet og er kjent for den gamle trehusbebyggelsen i Sjøgata. Mosjøen har et rikt kulturliv, spesielt innenfor musikk... 
8 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Kontortjenesten har ledig faste stillinger i 100% og 54%. I tillegg har vi ledig svangerskapsvikariat i 100 %, med varighet ut august 2019. Alle stillingene er ledige fra april 2018, men med mulighet for tidligere tiltredelse... 
11 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
Arbeidsoppgaver Vurdere henvisninger fra både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Demonstrasjoner Utføre beskrivelser fra alle modaliteter Veiledning/supervisjon/undervisning/demontrasjoner Enkle intervensjonsprosedyrer som drenasjer og biopsier...
6 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen
Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Norsk spesialistgodkjenning i anestesiologi Utdanningsretning ~ Medisin Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige egenskaper Kommuniserer og samarbeider godt med...
14 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, røntgenavdelingen har vi ledig silling som LIS i radiologi. Mo i Rana er en by midt i naturen. Byen har ca 18 500 innbyggere og ligger i Rana kommune som har ca. 26 000 inbyggere. Fjord og fjell... 
6 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Ved Helgelandssykehuset Mosjøen psykisk helse og rus, avdeling VOP har vi ledig fast LIS stilling (lege i spesialisering) med oppstart høst 2016. Mosjøen ligger i et område med stort potensiale for fritid og sportslige aktiviteter... 
7 dager siden
12