Helse Nord, Helgelandssykehuset HF jobb

1-20 fra 34 søkeresultater

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Brønnøysund
Arbeidsoppgaver Jordmoroppgaver Arbeid må påberegnes at det må delta i arbeid ved dialyseavdelingen og spesialsist poliklinikken Samarbeid internt med andre faggrupper Kvalifikasjoner ~ Norsk autorisasjon som jordmor Utdanningsretning ~ Jordmor...
11 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen
Arbeidsoppgaver Ta imot samtaler på nasjonal legevakts nummer 116117. Gi medisinskfaglig råd og veiledning. Videreformidle henvendelser til kommunehelsetjeneste og/eller AMK. Andre oppgaver etter rutinebeskrivelse. Kvalifikasjoner Helsepersonell med...
21 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen
Arbeidsoppgaver Daglig bildediagnostikk Bidra til ivaretakelse og utvikling av kvalitet og service i avdelingen Bidra til utarbeidelse og oppdatering av avdelingens rutiner og prosedyrer Veilede Lege i Spesialisering Delta i avdelingens øvrige drift ...
12 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen
Arbeidsoppgaver Diagnostiske vurderinger og utredninger for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak Individuell terapi, gruppeterapi og familieterapi Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid Delta...
19 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
Arbeidsoppgaver Som radiograf i turnus, rullerer man på våre forskjellige modaliteter i dagvakt, samt at man går selvstendige vakter. Dagvakter består at man sammen med andre radiografer har ansvar for dagsprogram på aktuell lab. Deler av ettermiddagsvakta har man...
7 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
Arbeidsoppgaver Fysikalsk behandling av inneliggende pasienter Deltakelse i tverrfaglig revma-team Arbeidsplanlegging Undervisning internt og eksternt Samarbeid internt med andre faggrupper Studentveiledning Kvalifikasjoner ~ Søker må ha offentlig...
11 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Helgelandssykehuset Mosjøen har til sammen ca 300 årsverk. Opptaksområdet består av kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal på Helgeland med til sammen 17.000 innbyggere. Mosjøen ligger i Vefsn kommune i Nordland, og har ca 10... 
11 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil være i mest mulig tråd med nasjonale anbefalinger for ambulant akuttpsykiatriskt team Vurdering, oppfølging og hjemmebehandling vil være sentrale arbeidsoppgaver. AAT vil på sikt være veien inn og ut av DPS Samarbeid internt...
12 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
Arbeidsoppgaver Avdelingsleders ansvarsområder: Sikre god pasientbehandling Faglig forsvarlig drift Kvalitetsforbedringer Personalansvar Utarbeiding av årsarbeidsplaner AML-oppfølging IA-oppfølging Budsjett/økonomi Kvalifikasjoner Avdelingsleder...
12 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Helgeland Legevaktsentral er organisert under AMK Helgeland. I denne forbindelse søker vi etter legevaktsoperatører. Helgeland Legevaktsentral er en legevaktsentral for 12 av kommunene på Helgeland og er lokalisert til Helgelandssykehusets... 
Jooble-søknad 20 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
Arbeidsoppgaver Utredning, diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos voksne Individuell terapi og gruppebehandling Ambulant behandlingsteam Samarbed med kommuner og og øvrig spesialisthelsetjeneste Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging...
19 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
Arbeidsoppgaver ~ Både direkte og indirekte pasientarbeid. Assistanseoppgaver til legen. Journalopptak av pasienter som skal innlegges. Telefonkonsultasjoner. Egne pasienter på sykepleierliste. Kvalifikasjoner Bachelor i sykepleie. Norsk autorisasjon som...
7 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig 100% vikariat i ett år med mulighet for fast tilsetting. Vi søker etter sykepleier eller hjelpepleier som ønsker å jobbe på sterilsentralen. Sterilsentralen er en del av anestesi- og operasjonsavdelingen... 
19 timer siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen
Arbeidsoppgaver Mottak og oppfølging av operasjonspasienter før og etter operasjon. Sykepleie til polikliniske pasienter innen fagområdene urologi, generell kirurgi, ortopedi og plastikkirurgi. Kvalifikasjoner Bachelor i sykepleie. Norsk autorisasjon som...
13 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Kirurgisk poliklinikk består av gynekologi, ortopedi og generell kirurgi. Vi har også føde / jordmorpoliklinikk. Funksjoner som også tilhører poliklinikken er pakkeforløp for kreft og Driftssykepleiere. Vi har ledig vikariat i 100... 
6 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Brønnøysund
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Brønnøysund fødestue har ledig 100% stilling for jordmor: Hos oss har vi dialyse 4 dager i uken og assisterer leger ved spesialistpoliklinikken utenom arbeid på fødestua. Vi har todelt turnus med hjemmevakt på aften, natt og i helgene... 
10 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Medisinsk dagenhet og poliklinikker er en stor avdeling med en spennende og tverrfaglig arbeidshverdag. Fagområdene avdelingen betjener er fysioterapi, ergoterapi, klinisk ernæringsfysiologi, dialyseavdeling, kreftpoliklinikk, infusjonsenhet... 
10 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, Senter for psykisk helse og rus, Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) er det ledig stilling for lege i spesialisering i perioden 1. april 2018 - 10. desember 2018. Mo i Rana ligger i et område... 
19 dager siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Alstahaug kommune
 ...Anestesisykepleier Sandnessjøen - Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Ved anestesi- og operasjonsavdelingen i Sandnessjøen er det ledig en 100% turnusstilling som anestesisykepleier, med 35,5 t/uke og hjemmevakt på natt og helg. Arbeidsoppgaver Ved anestesi-... 
2 timer siden
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mo
 ...Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Helgelandssykehusets «Drift og Eiendom» er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør som har ansvaret for drift og vedlikehold av helgelandssykehusets ca. 60.000 m2 bygningsmasse, i første rekke sykehusbygg, men også boliger og andre... 
6 dager siden
12