...Liker du spennende arbeidsdager med varierte oppgaver? Kliniske servicefunksjoner har ledig vikariat for fysioterapeut 100% i Mosjøen.   Stillingen er organisert i Kliniske servicefunksjoner som er en del av klinikk for diagnostikk og medisinsk service. Hovedfunksjonen... 

HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN SOMATIKK/ADMINISTRASJON

Mosjøen
6 dager siden
 ...overlegestillinger og 1 LIS 3 stilling, og arbeidstid er 40 timer per. uke, på dagtid. Tverrfaglige team i sengeposten består av lege, fysioterapeuter, ergoterapeut, nevro-psykolog, sykepleiere og hjelpepleiere, logoped, sosionom og ernæringsfysiolog. HiA poliklinikken har... 

HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK

Sandnessjøen
9 dager siden