...klinisk farmasi. Sykehusapoteket i Trondheim - mer enn en vanlig apotek.  P roduksjonsavdelingen søker etter 3 engasjerte farmasøyter i 100% stilling (2 faste ansettelser og 1 vikariat) som ønsker å bidra til økt kvalitet på legemiddelbehandling i sykehusene gjennom... 

SYKEHUSAPOTEKET I TRONDHEIM

Trondheim
11 dager siden
 ...annenhver helg og i en 3 delt turnus.  Fint om du oppgir i søknaden, hvilke periode av sommeren du kan jobbe. Vi søker også etter farmasøyt eller farmasøytstudent som kan jobbe på medisinrommet med dosettfylling, klargjøring av antibiotika og generell rydding på... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
10 dager siden
 ...stillingsprosentar.  Arbeidsoppgåver Arbeide i tverrfagleg team, både med forskjellige legegrupper, fysioterapeutar, ernæringsfysiolog, farmasøyt og palliativt team Sørgje for iverksetting og utføring av tiltak knytt til kvar enkelt pasient Når det gjeld turnus er det... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK

Molde
6 dager siden
 ...i ulike roller og ansvarsområder. Vi ser også at du: Har relevant høyere utdanning som for eksempel ingeniør, bioingeniør, farmasøyt eller tilsvarende naturvitenskapelig utdannelse. Har erfaring med industrialisering og produksjonsvirksomhet. Har gode kunnskaper... 

Unilabs søker Manager Lab Norway!

Oslo
1 dag siden
 ...Senter for psykofarmakologi (SFP) har cirka 30 ansatte i et tverrfaglig miljø med kjemikere, farmasøyter, bioingeniører, helsesekretærer, forskere og leger. Avdelingen har to laboratorier, ett kromatografilaboratorium som gjør legemiddelanalyser, og ett genetikklaboratorium... 

DIAKONHJEMMET SYKEHUS VOKSENPSYKIATRISK AVDELING VINDEREN - ...

Oslo
7 dager siden
 ...er viktig i tjenesten, og du vil samarbeide med andre sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere, ergo- og fysioterapeut, farmasøyt, velferdsteknolog og saksbehandlere. Distriktene ønsker å gi helhetlig sykepleie. Vi jobber etter BOB-modellen og tjenesteutformingen... 

Oslo Kommune

Akershus
Én måned siden
 ...forbilde for resten av personale · Vi oppfordrer også unge farmasøyter med leder ambisjoner om å søke. Full opplæring vil bli gitt Kvalifikasjoner · Godkjent norsk autorisasjon som provisor farmasøyt · 2 års farmasøytisk praksis, herunder minimum 12 måneder fra... 

Ringen Apotek søker Apoteker

Rælingen kommune
12 dager siden
 ...klinisk farmakologi er del av Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs hospital, og har ca. 80 ansatte fordelt på leger, kjemikere, farmasøyter, bioingeniører og administrative stillinger. Avdelingen er lokalisert i nye lokaler i Teknostallen, noen få minutters gange fra... 

Seksjon Legemiddelsikkerhet, St. Olavs hospital

Trondheim
3 dager siden
 ...midten av august. Hver 2. helg i  sommerperioden i en tredelt turnus. Du må oppgi i hvilket tidsrom du kan jobbe. Vi søker farmasøyt eller farmasøytstudent som kan jobbe på medisinrommet med dosettfylling, klargjøring av antibiotika og generell ryddig av medisinrom... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
11 dager siden
 ...telefon, chat etc. - digital farmasøytiske råd! Bidra til å sikre trygg legemiddelbruk for alle våre kunder. Vi ser etter en farmasøyt som: Har norsk autorisasjon som provisorfarmasøyt og minst 2 års relevant praksis som kvalifiserer for å inneha driftskonsesjon... 

Bli med på å revolusjonere apotekbransjen! Apomed søker en e...

Oslo
11 dager siden
 ...behandlingsteam sammen med pasient og pårørende, vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom, psykolog, lege og farmasøyt. Vi har fokus på gode, helhetlige pasientforløp, til det beste for pasienten.Vi er en humørfylt, sosial gjeng med høy... 

Vi søker sykepleier / paramedisiner til øyeblikkelig hjelp d...

Tromsø
1 dag siden
 ...kunnskaper? Da er du kanskje den vi søker. Midtbyen hjemmetjeneste jobber tverrfaglig med blant annet fysio- og ergoterapeuter, farmasøyt, saksbehandlere, fastleger m.fl. for å gi våre brukere tjenester med fokus på egenmestring. Det tverrfaglige samarbeidet skal... 

TROMSØ KOMMUNE MIDTBYEN HJEMMETJENESTE

Tromsø
10 dager siden
 ...behandlingsteam sammen med pasient og pårørende, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom, lege, psykolog og farmasøyt. Videre samarbeider vi tett med øvrig kommunalt hjelpeapparat og spesialisthelsetjenesten.  Arbeidsoppgaver Sykepleiefaglige... 

Vi søker sykepleiere/spesialsykepleiere til Lindrende avdeli...

Tromsø
17 dager siden
 ...brukere. Hos oss er det høyt under taket, vi har gode, tverrfaglige diskusjoner og mye godt humør! På enheten har vi tilknyttet egen farmasøyt og vi har egent "Mestring-i-hjemmet"-team med ergo- og fysioterapeuter. Enheten er med i mentor-program, og de som blir ansatt... 

NORDØYA HJEMMETJENESTE

Tromsø
3 dager siden
 ...til den enkelte pasient. Av faggrupper har vi: Leger, spesialsykepleiere/sykepleiere, spesialfysioterapeut/fysioterapeut og klinisk farmasøyt.  Vi har nå ledig stillinger som sykepleier dag/aften i 75 % stilling vikariat ut mars  2025. Stillingene har turnus med arbeid... 

STEINKJER KOMMUNE ENHET HELSE OG VELFERD - ADMINISTRASJON

Steinkjer
6 dager siden
 ...se kontaktinformasjon (IPSUM). De to kandidatene vil jobbe tett sammen i prosjektet og med prosjektgruppen, som består både av farmasøyter og leger. Vi ønsker primært en kandidat med farmasøytisk og en med medisinsk bakgrunn. Den ene stillingen er 3-årig og den andre... 

2 stipendiater - "Utvikling av samarbeidsmodell for riktig l...

Tromsø
17 dager siden
 ...Senter for psykofarmakologi (SFP) har cirka 30 ansatte i et tverrfaglig miljø med kjemikere, farmasøyter, bioingeniører, helsesekretærer, forskere og leger. Avdelingen har to laboratorier, ett kromatografilaboratorium som gjør legemiddelanalyser, og ett genetikklaboratorium... 

Bioingeniør/Ingeniør

Oslo
1 dag siden
 ...Vi har ledig en nyopprettet 100 prosent fast stilling som farmasøyt. Stillingen vil være i hjemmebaserte tjenester. Siden stillingen er nyopprettet, vil du få en unik mulighet til å være med og forme hvordan rollen skal se ut akkurat hos oss. Vi ønsker at du som farmasøyt... 

Ønsker du deg en spennende og nyopprettet stilling i hjemmet...

Modum kommune
7 dager siden
 ...internundervisning og faste møtepunkt. Vårt arbeidsmiljø er godt, vi tar vare på, og stiller opp for, hverandre. På enheten har vi egen farmasøyt og mestring i hjemmet-team som består av fysio- og ergoterapeuter. Enheten har også egen hjemmehjelpsbase. Vi ønsker at vår... 

Nordøya hjemmetjeneste, Tromsø kommune

Tromsø
3 dager siden
 ...Vil du være en av oss? –Vi søker en farmasøyt til et års vikariat for Sterile tilsetninger i Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet Sykehusapotekene HF er sykehusenes og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og vi skal bidra til økt pasientsikkerhet og at sykehusenes... 

Farmasøyt - vikariat

Oslo
17 dager siden