Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Fagarbeider jobb

21-40 fra 213 søkeresultater

Eidsvoll kommune  -  Råholt

Arbeidsoppgaver ~ Assistent i klasser, for enkeltelever i skole, leksehjelp, samt ved SFO. Kvalifikasjoner Ved tilsetting legger skolen stor vekt på relevant utdanning - fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget Det legges vekt på relevant erfaring/praksis...
7 dager siden

Hole kommune  -  Røyse

 ...Hole kommune Veiavdelingen har nå ledig 100% stilling som fagarbeider, med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Avdelingen består i dag av 2 ansatte som til sammen drifter kommunens veier og tilhørende infrastruktur. Arbeidsoppgaver: Utføre drift og vedlikeholdsarbeider... 
Jooble-søknad 8 dager siden

Visma  -  Halden kommune

Beskrivelse Halden kommune søker medarbeider til arkivtjenesten. Stillingen som arkivmedarbeider er knyttet til enhet IT og arkiv. Post/arkivtjenesten er sentralisert og består i dag av 6 ansatte + arkivleder. Kommunen har fra juni 2008 elektronisk arkiv som omfatter...
Jooble-søknad 9 dager siden

Sandnes kommune  -  Sandnes

Arbeidsoppgaver Arbeide systematisk og målretta for å oppnå selvstendighet og mestring Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål Tverrfaglig samarbeid Dokumentasjon Praktiske oppgaver Kvalifikasjoner Hjelpepleier/Omsorgsarbeider/Helsefagarbeider...
6 dager siden

HS-Maskin AS  -  Sauda

 ...Fagarbeider Vi søker: INGENIØR, FAGARBEIDER OG LÆRLING innen plate, sveis og mekanisk. Kvalifikasjoner: Ingeniør Ingeniør-teknisk utdannelse m/ lengre erfaring Erfaring fra ledelse og salg God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Generelt... 
27 dager siden

Ål kommune  -  Ål

 ...Fagarbeider/kokk Ål kommune, midt mellom Oslo og Bergen er den største av Hallingdals-kommunane med ca. 4.800 innbyggjarar, og med Bergensbanen og Rv. 7 som hovudårer. Flott natur og gode tilhøve for sport og friluftsaktivitetar. Kommunen har eit godt kulturtilbod... 
1 dag siden

Arendals Fossekompani ASA  -  Arendal

Stillingen har varierte arbeidsoppgaver innen drift, vedlikeholdog oppgradering av våre anlegg. Arbeidsoppgavene er i stor grad av praktisk art, men godteoretisk bakgrunn, herunder kunnskap om prosessautomatiseringmed PLS og PC-baserte styringssystemer, kommunikasjonssystemerog...
18 dager siden

Tromsø Kirkelige Fellesråd  -  Tromsø

 ...Fagarbeider / Gravlundsarbeider Tromsø kirkelige fellesråd er felles forvaltningsorgan for de ni soknene i Tromsø kommune. Fellesrådet har ansvar for gravferdsforvaltningen, kirkebyggene og er arbeidsgiver for de kirkelig tilsatte, bortsett fra prestene. I Tromsø... 
18 timer siden

Fusa kommune  -  Eikelandsosen

Fusa kommune Teknisk drift er ein viktig og sentral del av Fusa kommune, og vi har no ledig ein stilling som vaktmeister i eigedomsavdelinga. Du vil bli ein del av eit godt miljø, der din avdeling består av 4 personar. Som vaktmeister treff du mange av kommunen sine...
Jooble-søknad 5 dager siden

Alvdal kommune  -  Alvdal

 ...Fagarbeider - helgestillinger - Solsida omsorgsheim Solsida omsorgsheim er en egen enhet med avdeling for kjøkken/renhold, somatisk pleieavdeling og skjermet enhet. Er du omstillingsvillig, initiativrik, positiv og foretrekker arbeid med eldre og omsorgstrengende,... 
18 timer siden

Halden kommune  -  Halden

 ...vår i fellesskap. Haldenkommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet. Anleggsmaskinfører/ fagarbeider kommunalteknikk Stillingener fast i 100%. Beskrivelseav arbeidssted Haldenkommune søker fagarbeider for drift-... 
8 dager siden

Sandnes Kommune  -  Sandnes

Enhet for funksjonshemmede (EFF) i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker ...
5 dager siden

Bjerkealléen Kanvas-barnehage  -  Oslo

 ...Fagarbeider eller assistent Vil du bidra til en engasjert hverdag for små og store? Da er det deg vi ser etter! Kanvas innfører nå ny bemanningsnorm og vi ser derfor etter en ny kollega. Bjerkealléen Kanvas-barnehage består av 14 engasjerte assistenter og barnehagelærere... 
8 dager siden

Tromsø kommune  -  Tromsø

 ...foreldresamarbeid. Bidra til utvikling av godt arbeidsmiljø. Bidra til å utvikle barnas sosiale og språklige ferdigheter. Fagarbeider veileder lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kvalifikasjoner Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller... 
1 dag siden

TEMP-TEAM avd. Østfold/Sarpsborg  -  Sarpsborg

For våre kunder i Østfold søker vi etter fagarbeidere og hjelpemenn til ulike oppdrag i Østfold og omegn område. Vi ser etter deg som: - Har kjennskap og gode kvaliteter innenfor betongbransjen.  - Fagbrev er en fordel, men ikke et krav. - Kjennskap til forskaling...
29 dager siden

Bærum Kommune  -  Rud

 ...rodestasjonen på Stabekk. Vi er 21 faste ansatte i avdelingen, samt et betydelig antall sesongarbeidere i sommerhalvåret. Vi søker etter en fagarbeider til 100% stilling i avdelingen Parkdrift. Oppstart snarest mulig. Arbeidsoppgaver . Skjøtsel og drift av grøntanlegg .... 
7 dager siden

Ski kommune  -  Langhus

 ...ønskelig med noe datakompetanse da det forventes at man anvender dette i jobbsammenheng Utdanningsretning ~ Utdanningstittel: Fagarbeider/assistent Utdanningsnivå ~ Videregående skole Personlige egenskaper evne til å bygge gode relasjoner til barn... 
6 dager siden

Den norske kirke, Sarpsborg Kirkelige Fellesråd  -  Sarpsborg

 ...LEDIG STILLING SOM FAGARBEIDER KIRKEGÅRD Kirkelig fellesråd i Sarpsborg lyser ledig 100 % stilling som fagarbeider kirkegård med for tiden hovedarbeidssted ved driftsavdelingen vest for Glomma. Aktuelle oppgaver i arbeidet vil bestå i stell av kirkegårdsarealene som... 
8 dager siden

Den norske kirke, Tromsø kirkelige fellesråd  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver Hovedsakelig opptaking og gjenlegging av graver med gravemaskin. I tillegg vil det være anleggsarbeid, grøntfaglig arbeid, snørydding, samt vedlikehold av biler og maskiner. Kvalifikasjoner Relevant fagbrev er ønskelig Krav til førerkort...
6 dager siden

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S

 ...Bidra til god livskvalitet for beboerne Samarbeid med eksterne og interne samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Autorisert fagarbeider Ønskelig med erfaring fra eldreomsorgen Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper Gode datakunnskaper... 
15 dager siden