...Psykisk helseteneste søkjer etter eit prosjektleiar i 50% stilling i eit år, for å skape ein ny møteplass. Vi ønskjer å skape ein base som kan vere utgangspunkt for fellesskap, aktivitet og måltid. Møteplassen skal vere ein uformell arena som kan bidra til auka sosial... 

Gloppen kommune

Gloppen kommune
12 dager siden
 ...Vedtak på 16 timer i mnd. Vi håper å høre fra deg som ønsker en givende og sosial jobb! Lønnstrinn 5 i Oslo kommuns lønnsregulativ. Politiattest må framvises ved oppstart. Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Støttekontakter søkes

Oslo
12 dager siden
 ...er en tjeneste til personer fra 18 år med psykisk helse og/ eller rusutfordringer i Kongsberg...  ...Ønskelig Relvant videreutdanning innen fagfeltet Erfaring fra krisearbeid...  ...forhånd. Link til søknadsskjema: Logg inn for å se kontaktinformasjon Epost: Logg... 

Kongsberghjelpa søker ny medarbeider!

Kongsberg
8 dager siden
 ...Du må beherske godt norsk muntlig og skriftlig, og det er krav om politiattest. Oppdraget er på 16 timer per måned. Lønnes i oslo kommunes lønnsregulativ, lønnstrinn 5 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Støttekontakt søkes

Oslo
1 dag siden
 ...å være med å drifte og videreutvikle VIP Psykisk helse i skolen sine program og tiltak. Vi søker...  ...tverrfaglig team bestående av ulike profesjoner innen helse- og sosialfeltet. Om oss: VIP...  ...helse i skolen på våre nettsider Logg inn for å se kontaktinformasjon Vestre... 

Spesialrådgiver

Asker
8 dager siden
 ...Tromsø byr på et rikt kulturliv og spektakulærefritidsmuligheter! Psykisk helse- og rusklinikken i Tromsø har ledig stilling for lege i...  ...utdanningsplanen som UNN vil legge til rette for. Se også  Logg inn for å se kontaktinformasjon for LIS. Som universitetsklinikk... 

Kan du tenke deg å bli psykiater, eller er du nysgjerrig på ...

Tromsø
3 dager siden
 ...oppfølgingsteam (FOT) i Bydel Ullern? Avdeling helse og omsorg bygger for tiden opp sitt tilbud til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. I denne sammenheng er...  ...Hirsch, Seksjonsleder psykisk helse,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn... 

Psykisk helsearbeider i Fleksibelt oppfølgingsteam

Oslo
12 dager siden
 ...Vil du vere med på laget vårt? Akutt psykisk helse Ålesund har ledig ei fast 100 % stilling for sjukepleiar/spesialsjukepleiar med funksjon...  ...fjordar, øyer og fjell som ventar på å få begeistre deg. Logg inn for å se kontaktinformasjon Kontaktinformasjon Andreas... 

Fagsykepleier

Ålesund
12 dager siden
 ...mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester...  ...og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon. Formålet er mestring av egen... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE OG VELFERD

Fredrikstad
21 dager siden
 ...innebærer blant annet fysiske, psykiske, sosiale og rusrelaterte...  ...avdeling innenfor fagfeltet psykisk helse og rus. Arbeidsoppgaver...  ...må du starte lederutdanning innen tre år. Kjennskap til fagfeltet...  ...Pedersen, Enhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Avdelingsleder Ankeret boligtjeneste

Tromsø
3 dager siden
 ...Virksomheten Psykisk helse- og rustjenester gir tjenester til personer over 18 år, med psykisk...  ...masternivå eller annen høyere utdanning innen fagfeltet psykisk helse  Bred erfaring...  ...Kontaktinformasjon Ingunn Rese,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn... 

Fagrådgiver

Asker
1 dag siden
 ...I 2022 etablerte Kompetansesenter rus og psykisk helse et nytt bofellesskap for personer med omfattende og sammensatte hjelpebehov. Bofellesskapet...  ...har som visjon at Sarpsborg skal være en foregangskommune innen fagfeltet rus og psykisk helse. Våre medarbeidere har høy... 

SARPSBORG KOMMUNE KOMPETANSESENTER RUS OG PSYKISK HELSE

Sarpsborg
22 dager siden
 ...Om Medicus: Medicus er et privat helseforetak spesialisert innen kvinnehelse, fertilitetsbehandling og endoskopisk virksomhet. Vår...  ...Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter. Er du den vi leter etter? Send inn din søknad i dag!... 

Medicus

Trondheim
7 dager siden
 ...dagtid to lørdager pr. mnd. fra ca. kl. 11.30 -- 16. Lønn etter kommunens lønnsregulativer lønnstrinn 5, samt utgiftsdekning. Oppdraget er ledig for snarlig tiltredelse. Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Støttekontakt for ung mann søkes

Oslo
12 dager siden
 ...og behandling for eit breitt spekter av psykiske lidingar. Gruppeteamet tilbyr behandling...  ...er tverrfagleg samansett.  Klinikk for psykisk helse og rus består av 5 avdelingar og 27...  ...Nordmøre og Romsdal. Poliklinikken er delt inn i fleire ulike team; to allmennteam, gruppeteam... 

Psykolog/psykologspesialist

Molde
3 dager siden
 ...har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar/miljøterapeut i psykisk helse- og rustenesta. Stillinga er i psykisk helseteam, med kontorstad...  ...offentleggjort. Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit. Link til... 

Sjukepleiar/miljøterapeut

Sogndal
Én måned siden
 ...Seksjon for Akutt psykisk helse er ein akuttpsykiatrisk seksjon med ansvar for ca. 120 000 innbyggarar i Nordmøre og Romsdal. Som overlege...  ...terskel for tverrfaglege drøftinger. Hausten 2024 flytter seksjonen inn i nye, fantastiske lokaler i Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR... 

Overlege i psykiatri eller lege i spesialisering i psykiatri...

Molde
21 dager siden
 ...Stipendiat innen Innovasjon i helse- og velferdsteknologi Om stillingen Ved USN Handelshøyskolen  er det fra 12.09.2024 ledig 100% midlertidig stilling som stipendiat innenfor Helse- og velferdsteknologi i et innovasjon- og ledelsesperspektiv. Stillingen er... 
Borre
1 dag siden
 ...du hjerte for mennesker med psykiske utfordringer ? Da er kanskje...  ...videreutdanning-God fysisk og psykisk helse-Relevant erfaring og personlig...  ...Ønskelig med erfaring og kursing innen Durewall eller TMA-Ønskelig...  ..., Virksomhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Helsefagarbeider

Eigersund kommune
12 dager siden
 ...og administrere vår enhet. Enhet for psykisk helse og rus sin administrasjon er enhetens støtte...  ...Du får forme din egen arbeidshverdag innen arbeidsoppgavene. Være med på å utvikle...  ...varslet om. Attester og vitnemål legger du inn elektronisk som vedlegg til søknaden.... 

Administrasjonskonsulent

Tromsø
3 dager siden
 ...lede prosjektet med å starte mottak for psykisk helse- og rustjenester og etablere rask rus- og...  ...Ønskelig med videreutdanning eller master, innen helse -og sosialfag, samfunnsvitenskap,...  ...Kontaktinformasjon Pernille Fjørtoft,  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Prosjektleder/rådgiver

Asker
8 dager siden
 ...tillitsvalgte og verneombud  Kvalifikasjoner Helse eller sosialfaglig utdanning på høyskole...  ...lederutdanning og erfaring fra ledelse innen rusfeltet eller annen...  ...Bengt Erik Antell, Seksjonsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted... 

Vi søker enhetsleder til Avgiftningsenhet 2

Oslo
22 dager siden
 ...kvelder og helger.  Arbeidsoppgaver Helse- og omsorgstjenester til brukere av...  ...relevant høyskoleutdanning eller fagbrev innen helse og omsorgsfag. Vi har som mål å tilby...  ...offentliggjøring Link til søknadsskjema: Logg inn for å se kontaktinformasjon Epost:... 

Hjemmebaserte tjenester

Notodden
21 dager siden
 ...pasienter som har alvorlig psykisk lidelse og/eller...  ...med psykologspesialist, erfaringskonsulent (brukerspesialist) og...  ...autorisasjon med videreutdanning innen psykisk helsearbeid...  ...3 års relevant helse- og sosialfaglig...  ...Svenøy, Enhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Case manager/ behandler

Rana kommune
12 dager siden
 ...engasjert medarbeider i 100% vikariat i oppfølgingstjenesten sør, psykisk helse- og rustjenester Virksomhet psykisk helse og rus gir...  ...kvalifikasjoner. Kontaktinformasjon Pernille Fjørtoft,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Nordre Sætrevei 4... 

Miljøterapeut

Asker
8 dager siden
 ...Stavanger DPS er ett av fire DPS i Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger. Vi har et opptaksområde i...  ...IKT matkurs eller releavant kurs innen mat og hygiene er ønskelig  Personlege...  ...Janne Merete Lund, Ass. avd. leder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Sommervikar som Postvert - Stavanger DPS post 2

Stavanger
12 dager siden
 ...med erfaring med ferdigheter innen basiskartlegging av pasienter...  ...Kunnskap om organisering av psykisk helsetjenester samt lovverk som...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile...  ...Eggen, Leder/fagleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Psykologspesialist

Sandnes
12 dager siden
 ...familier. For mer informasjon henvises til internettsiden  Logg inn for å se kontaktinformasjon . BUP Sandnes ble i forbindelse med...  ...avdeling Julie Eges gate, som er en av 10 poliklinikker i BUPA, Helse Stavanger. På poliklinikken jobber det psykologer, leger, vernepleier... 

Psykologspesialist og psykolog

Sandnes
3 dager siden
 ...med avdelingsleder og seksjonslederne ved Søndre Oslo DPS. Logg inn for å se kontaktinformasjon er ett av to Distrikts psykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern... 

Psykologfaglig rådgiver

Oslo
22 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan...  .... Kontaktinformasjon Margit Langerak, Enhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Indra Laetitia Simhan, Med.... 

Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri/ LiS1-ven...

Kristiansand kommune
22 dager siden