...%, som pedagogisk leder, med tiltredelse snarest og varighet til og med 12.juli neste år. I tillegg er det store muligheter for ekstravakter dersom det er ønskelig. Antall arbeidsdager i uken varierer, men utgjør til sammen 113 i løpet av perioden. Stillingen innebærer... 

Pedagogisk leder 50% vikariat (med store muligheter for ekst...

Sandefjord
11 dager siden
 ...helg pr måned, fordelt på dag-, kveld- og nattevakter, i tillegg til ett personalmøte hver sjette uke. Det er mulighet for å ta ekstravakter ved behov. Stillingene er ledig fra 01/05-24 og vil inngå i gjeldende turnus. Vi søker deg som har jobbet med akutt/hastesaker... 

2 ledige stillinger som helgevakt ved Barnevernvakta i Vestf...

Tønsberg
1 dag siden