Søkeresultater: 11 ledige stillinger

 ...området. Vår tanke er at menigheten skal ha et mangfold av tilbud, som møter de ulike aldersgrupper og livsfasers behov. Vil du bli diakon i en av Bergens mest spennende menigheter? Menigheten ligger i en av bydelene i Bergen der det er et utstrakt samarbeid med ulike... 

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Bergen
15 dager siden
 ...Diakonforbundet, Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) og Presteforeningen ønsker å etablere et felles profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte fra 1.1.2025. Ny felles organisasjon, Profesjonsforbundet for prester, diakoner og... 

OSLO STIFTSLAG AV KIRKELIG UNDERVISNINGSFORBUND (KUFO)

Oslo
15 dager siden
 ...sammen 14 ansatte; kirkemusikere, kirketjenere, menighetspedagoger, menighetsforvalter, kateket, sokneprester, ungdomsarbeidere og diakon. De tre menighetene samarbeider tett i stabsfellesskapet, og inspirerer hverandre til kreativt arbeid og tverrfaglig samarbeid.... 

TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

Tromsø
18 dager siden
 ...arbeidet. Staben i de tre menighetene består av totalt 17 medarbeidere med menighetspedagoger, kateket, daglig leder, prester, diakoner, kantorer, administrasjonskonsulent og kirketjenere. Menighetene ligger i den østlige delen av Trondheim med Tyholt, Valentinlyst,... 

Menighetspedagog med tjenestested ved Strinda, Berg og Strin...

Trondheim
15 dager siden
 ...staben består av 12 personer. Sokneprest, ungdomsprest, kateket, ungdomsarbeider, menighetspedagog, trosopplærer, musikalsk leder, diakon, styrer og assistent i Noas Ark åpne barnehage, vaktmester. Menigheten driver Noas-ark åpne barnehage, som har åpent tre dager i... 

Daglig leder

Hå kommune
21 dager siden
 ...kunne imøtekomme nyinnflyttede og inkludere dem i menighetslivet.  Staben består av kirkeforvalter, to prester, kantor, kateket, diakon, menighetspedagog, ungdomsleder, kirketjener og sekretær.  Les mer om menigheten her:   Kirkelig fellesråd i Bærum  er service-... 

KIRKELIG FELLESRÅD I BÆRUM

Snarøya
22 dager siden
 ...Kyrkjekontoret og Ål kyrkje held til sentralt på Ål, og det er soknekyrkjer i Leveld og på Torpo. I tillegg til kyrkjeverje består staben av diakon, kyrkjelydspedagog, tre kyrkjetenarar, to sekretærar og to kyrkjemusikarar. Prost, sokneprest og prostiprest har også... 

Kyrkjeverje

Ål
1 dag siden
 ...Kirkekontoret har for tiden kontorplass i det tidligere rådhuset i Ballangen sentrum. De ansatte som har kontor her er sokneprest, diakon, organist og daglig leder i menigheten. I tillegg er det tre kirketjenere i deltidsstillinger samt frivillige klokkere. Det er et ungt... 

Sokneprest i Ofoten prosti med tjenestested Ballangen

Narvik
7 dager siden
 ...Vi søker etter diakon med godkjent diakonutdannelse eller annen relevant utdannelse og erfaring som kan kompensere for dette. Vi søker etter 100% stilling. Det kan også søkes på mindre stillingsprosent Hva vi ser etter Personlige egenskaper -personlig egnethet... 

Diakon/diakoniarbeider i opptil 100% stilling

Åfjord
7 dager siden
 ...Suldal kommune) er det 4 sokn, 4 kyrkjer og to kapell. Kyrkjekontoret ligg i kommunesenteret, Sand, og i staben er det to sokneprestar, diakon, kyrkjelydspedagog, organist og kyrkjeverje. Suldal kommune ligg nordaust i Rogaland, og det bur i underkant av 4000 personar i... 

Kyrkjeverje/ dagleg leiar 2. gongs utlysing

Suldal kommune
21 dager siden
 ...prosten.  Staben har kontorer i Rødtvet kirke. Grorud menighet har 5 prester (4,5 årsverk), daglig leder, 3 kantorer (1,6 årsverk), 2 diakoner, trosopplæringsleder, menighetssekretær og noen deltidsstillinger i barne- og ungdomsarbeidet. En av prestestillingene har et... 

Sokneprest i Grorud menighet

Oslo
9 dager siden