2 617 ledige stillinger

Søkeresultater:

Avdelingsingeniør/overingeniør i kjemi

Om stillingen Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er fra 01.08.23 ledig fast 100% stilling som avdelingsingeniør/overingeniør i kjemi. Stillingen er knyttet til Institutt for natur, helse og miljø, og nærmeste overordnede er instituttleder....

UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS VESTFOLD

Borre
21 dager siden

Forskar innan akustikk

Forskar innan akustikk Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Forskar ...
Bergen
21 dager siden

Forsker - soppsjukdommer i frukt, bær og grøntanlegg

 ...landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet. Logg inn for å se kontaktinformasjon er en av 5 avdelinger i Divisjon bioteknologi og plantehelse. Avdelingen arbeider hovedsakelig med diagnostisering, patogenbiologi, epidemiologi, rådgiving/tiltak,... 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Ås
18 dager siden

Overingeniør/Senioringeniør - Kjemi/Organisk kjemi

 ...ph.d.) i biovitskap. Fakultet for biovitskap og akvakultur har 900 studentar og 165 tilsette i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk Husdyr, produksjon og velferd og Alger og Mikrobiell Bioteknologi. Les meir:... 
Bodø
19 dager siden

Ingeniør innen kjemiske/ radiokjemiske analyser

 ...Delta i aktuelle prosjekter ved behov Kvalifikasjoner Du er utdannet ingeniør eller bachelor innen analytisk kjemi, kjemi, bioteknologi eller tilsvarende og har erfaring med kjemiske analyser og gjerne erfaring med analyse av radioaktive legemidler Du har... 

AGILERA PHARMA AS AGILERA PHARMA AS

Kjeller
4 dager siden

Ingeniør/ tekniker ved Ambulatorisk klinikk

 ...realkompetanse kan erstatte utdanningskravet for begge stillingskategoriene. Utdanning som dyrepleier eller bioingeniør, eller innen bioteknologi, landbruk eller helse vil bli tillagt vekt, men er ikke et krav. Det kreves også førerkort klasse B gode... 

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS...

Ås
11 dager siden

Forsker ved SFF Centre for Cancer Biomarkers CCBIO

 ...analyser Kvalifikasjonar og eigenskapar: Søkeren må ha relevant norsk doktorgrad eller tilsvarende doktorgrad innen biokjemi, bioteknologi, molekylærbiologi eller lignende Søkere må ha minst 10 års aktiv forskningserfaring siden doktorgrad innen cellebiologi,... 
Bergen
7 dager siden

Postdoktor i økologi og bærekraft

 .... Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning... 
Tromsø
6 dager siden

Sykepleier

 ...i et smalt men spennende felt Muligheter til å jobbe tett i team med annet høyt spesialisert helsepersonell Å se avansert bioteknologi gi sprell levende resultater Kontaktinformasjon Ellen Wefald, Avdelingsleder, (***) ***-****, ****@*****.*** Arbeidssted... 

SYKEHUSET TELEMARK HF PORSGRUNN - SOMATIKK

Porsgrunn
6 dager siden

Forsker | Bærekraftige forretningsmodeller i BAE

Byggebransjen er Norges største fastlandsnæring, og for å nå målene i Parisavtalen må BAE-næringen med. Det er stort behov for mer forskning på bærekraftig verdiskapning i BAE-næringen. Ambisjonen om et grønt skifte og reduserte klimagassutslipp krever omstilling, og nye...

SINTEF Community SINTEF Community

Trondheim
4 dager siden

Forskar i romfysikk

Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Forskar i romfysikk Ved Logg inn for...

Universitetet i Bergen

Bergen
Én måned siden

Avdelingsingeniør

Avdelingsingeniør Om oss BLI EN AV OSS! Måsøy kommune har ca 1100 innbyggere og ligger ytterst i havgapet i Vest Finnmark. Hovednerven vår er fiskeri, og vi jobber aktivt med å legge til rette for andre næringer. Havøysund er kommunesenteret og et av de fineste...
Sverige
4 dager siden

Fagleder molekylærbiologi

Laboratorievirksomheten (LV) har ledig engasjement som fagleder for molekylærbiologisk diagnostikk. Engasjementet varer i 2 år fra 1. oktober 2023. Laboratorievirksomheten ved Sørlandet sykehus HF (SSHF) består av til sammen seks laboratorier ved sykehusene i Arendal...

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
15 dager siden

Førsteamanuensis i mikrobiell økologi

 .... Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning... 
Tromsø
22 dager siden

Forskar i maskinlæring

Forskar i maskinlæring Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Forskar ...
Bergen
Én måned siden

Forsker - robotikk og droner i skogbruket

Nøkkelinformasjon Avdeling Driftsteknikk og digitalisering har en ledig stilling som forsker innen robotikk og droner i skogsektoren. Fremtidig skogsdrift vil sakte bevege seg mot autonome maskiner, og vi ser for oss en rolle for både bakkebaserte og flygende roboter...

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Ås
13 dager siden

Forsker - robotikk og droner i skogbruket

Forsker - robotikk og droner i skogbruket Nøkkelinformasjon Avdeling Driftsteknikk og digitalisering har en ledig stilling som forsker innen robotikk og droner i skogsektoren. Fremtidig skogsdrift vil sakte bevege seg mot autonome maskiner, og vi ser for oss en...
Ås
17 dager siden

Avdelingsingeniør, Samferdsel

Samferdsel har ledig stilling som avdelingsingiør til oppfølging av utbyggingsavtaler og andre samferdselsoppgaver. Samferdsel er en del av kommunaltekniske tjenester og har ansvaret for forvaltningen av kommunens veier. Avdelingen har også ansvar for oppfølging av utbyggingsavtaler...

Kommunalteknikk administrasjon, Grimstad kommune

Grimstad
18 dager siden

Bioteknolog Landoppdrett

 ...kvalitet i alle prosesser. Holde teamet orientert om relevant utvikling innen sitt fagfelt. Kvalifikasjoner Mastergrad i bioteknologi eller annen relevant utdanning på mastergradsnivå gjerne med spesialisering mot mikrobiologi eller biokjemi. Nyutdannet eller... 

Kvidul AS

Trondheim
25 dager siden