...at skule/ kultur- og idrettspark skal verta eit samlingspunkt i kommunen med liv og røre frå morgon til kveld. Det er ledig fast 100%...  ...på teiknspråk. Skulen har eit fagleg samarbeid med Statped i Bergen som har ansvar for delar av opplæringa. Kvalifikasjonskrav:... 

ID 2203 Teiknspråklærar - Nysæter ungdomsskule

Stord
2 dager siden
 ...behov for? Då kan det vere det er deg me søkjer etter! Tysnes kommune har ledig tre deltidsstillingar i 2,8 % som brannkonstabel ved...  ...SvingenPuls. Tilsetjing hos oss gjer deg medlemskap i KLP - Kommunal Landspensjonskasse. Det betyr blant anna at du får ein av dei... 

Brannkonstabel, deltid

Tysnes
4 dager siden
Det er ledige fleire faste stillingar som assistent/fagarbeidar i SFO frå 01.08.24. Stillingane kan ha varierte storleikar, men i hovudsak er det om lag 40% stilling med arbeidstid på dagtid i kvardagar frå skuleslutt til kl. 16.15. Kvalifikasjonskrav: Fagbrev...

ID 2202 Fagarbeidarar/assistentar - SFO

Stord
2 dager siden
 ...lokale forhandlingar. Stillinga er unormert og det vert såleis tildelt 5 kompensasjonsdagar per år. Mangfaldserklæring Tysnes kommune ønskjer å spegla mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Me oppmodar alle som erkvalifiserte til å søkja ledige stillingar... 

Vil du vera med å utvikla skulen vår?

Tysnes
11 dager siden
 ...Draumen om livet på landet, finn du på Tysnes! Tysnes er ein sentralt øykommune sør for Bergen, og om du spør oss: verdas beste kommune å veksa opp i! Når me tel med store og små, er me i dag omlag 2900 godlyndte innbyggjarar i Tysnes. Tysnes kommune har ca. 330... 

Oppdrag som støttekontakt, fritidskontakt eller avlastar

Tysnes
Én måned siden
 ...for flyttegodtgjerdsel ved fast tilsetjing.  Ein arbeidsplass som har eit inkluderande arbeidsliv. Mangfaldserklæring Tysnes kommune ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Me oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar... 

Sjukepleiar natt

Tysnes
26 dager siden
 ...Fitjar kommune lyser ut 100% fast stilling som ingeniør innan kart, geodata og oppmåling. Stillinga vil høyra til avdelinga for plan og utvikling, som har ansvar for plan-, byggje-, kart-, matrikkel- og oppmålingssaker. Avdelinga har tre tilsette. Fitjar kommune har lenge... 

Fitjar kommune søkjer ingeniør kart, geodata og oppmåling

Fitjar
11 dager siden
 ...barnehage er pr. i dag ein 2 avdelingsbarnehage som ligg sentralt i Skånevik, med gangavstand både til sjø, skog og sentrum. Etne kommune eig og driv Skånevik barnehage. Barnehagen blei fornya og utvida i mars 2013. Skånevik barnehage er ein heilårs-open barnehage godkjent... 

Ledig stilling som barnehagelærar i Skånevik

Etne
26 dager siden
 ...Har du lyst å jobba i vikarpool i fast høg stilling innanfor helse og omsorg? Fitjar kommune søkjer nye sjukepleiarar til vikarpool. Du får 100 % fast stilling og vil gå inn i alle einingar innanfor helse, sosial og omsorg. Tilsette i vikarpoolen er fast tilsett... 

ID 902 Sjukepleiar 100 % fast vikarpool

Fitjar
2 måneder siden
Me søkjer vikar for barne- og ungdomsarbeidar i 90 og 60% stilling i perioden 12.08.2024-31.12.2024. Lengda på vikariata kan bli forlenga. Arbeidsoppgåver: Planlegg og gjennomføre praktisk pedagogisk arbeid saman med resten av personalet på avdelinga. Kvalifikasjonar...

Enge barnehage treng barne- og ungdomsarbeidar

Etne
26 dager siden
 ...Planavdelinga i Fitjar kommune søkjer etter sommervikar for 2024. Me arbeider med digitalisering av gamle reguleringsplanar, og søker etter nokon som kan bidra med dette arbeidet. Arbeidsoppgåver: Digitalisera eldre reguleringsplanar der plankart i dag berre finst... 

KVALNES HMS-TJENESTER

Fitjar
24 dager siden
Om arbeidsgiver: Ullensvang er ein kommune i Hardanger som har om lag 11 000 innbyggjarar og med Odda som kommunesenter.  Det er 2,5 timar til Bergen og 2 timar til Haugesund. I nær tilknyting ligg flotte fjell og turområde til Trolltunga og Dronningstien, med Røldal... 

Ullensvang kyrkjelege fellesråd

Jondal
2 dager siden
 ...T.Berge Anlegg AS søker gravemaskinfører og grunnarbeider til 100% stilling. Arbeidet går i hovudsak ut på bygging av vannkraftverk i Samnanger kommune det neste året, og arbeidet vert lagt opp til 4-dagers veke. Dersom det er ønskelig, kan det leggast til rette for å... 

T BERGE ANLEGG AS

Eikelandsosen
20 dager siden
 ...T.Berge Anlegg AS med inntil 2 andre firma innen bygg og anlegg ønsker å ansette ein regnskapsfører...  ...Me held til i Eikelandsosen i Bjørnafjorden kommune, og har kontor der. Om ynskjelig, har me også mulighet for kontor i Bergen. Arbeidsoppgaver: Regnskap... 

T BERGE ANLEGG AS

Eikelandsosen
Én måned siden
 ...vi medarbeidere til montering av skap på lastebiler. Kunden er langsiktig, så det er ønskelig med personer som bor i området Os / Bergen Sør. Vi ser etter deg med kjennskap til et eller flere av fagfeltene; hydraulikk, mekanikk, sveis og elektro. Du liker utfordringer... 

SAFE BEMANNING INDUSTRI AS

Os
19 dager siden
 ...vi medarbeidere til montering av skap på lastebiler. Kunden er langsiktig, så det er ønskelig med personer som bor i området Os / Bergen Sør. Montering av egenproduserte utstyr på lastebilchassis. Arbeidet er variert og krever stor grad av selvstendighet og evnen til... 

SAFE BEMANNING INDUSTRI AS

Os
19 dager siden
 ...på fornybar energi. Om jobben og teamet Hydro Husnes ligger ved utløpet av Hardangerfjorden. Hydro Husnes ligger i Kvinnherad kommune i Sunnhordland, med gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Området kan by på idyllisk skjærgård, høyfjell og isbreer, og det er... 

norskhydro

Husnes
5 dager siden
 ...sveisere, søker vi nå etter deg som har lang erfaring og snakker norsk, svensk eller dansk. Snarlig oppstart! Arbeidsted: Bjørnafjorden Kommune  Ønskede kvalifikasjoner: - Erfaring med sveising i rustfritt - Gjerne fagbrev som sveiser, men lang erfaring kan kompensere... 

Anonym arbeidsgiver

Fusa
23 dager siden
 ...oppmodar deg om å ta kontakt om du er interessert i å jobbe på eit av våre andre kontor også. Vi har i dag kontor i Sunde, Odda og Bergen i tillegg til Stord. Lønnsmessig følgjer vi NITO/Tekna, og vi har gode pensjons- og forsikringsordningar. Om oss: Zenit Engineering... 

ZENIT ENGINEERING AS

Stord
Én måned siden
 ...Frivilligsentraler i vår region. Frivilligsentralen ligg i Ullensvang Kommune. Jondal Frivilligsentral er plassert i sentrum Jondal og...  ...lokalsamfunnet og Frivillegheitspolitikken ~Vera i dialog med kommunal forvaltning ~Søknad- og rapporteringsarbeid ~Økonomi og... 

Jondal Frivilligsentral

Jondal
2 dager siden
 ...å leggje til rette for at flest mogleg ungdom og vaksne fullfører vidaregåande opplæring. Vi har eit nært samarbeid med skulane, kommunar, NAV og andre aktuelle instansar. Vi skal bidra til lærelyst og fremje læring for elevar og lærlingar. Dette gjer vi gjennom å følgje... 

Vil du jobbe innan kontor og administrasjon?

Stord
2 dager siden
 ...attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna... 

FUS AS

Stord
17 timer siden
 ...er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 900 tilsette og 16 500 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap... 
Stord
12 dager siden
 ...Kvittingen AS er en godkjent opplæringsbedrift, og er medlem av MLF. Vi er pr. i dag 22 ansatte og utfører maler og gulvleggerarbeid i Os, Bergen og omegn. Grunnet økende oppdragsmengde søker vi etter faglærte malere og gulvleggere. Malermester Kvittingen AS ser etter... 

Håndverksgruppen Norge

Os
2 måneder siden
 ...helse. Vi er en del av et større europeisk selskap med over 5000 ansatte og med medarbeidere i hele Skandinavia og Nord-Europa. Centric Care har kontor i Oslo, Gøteborg og Stockholm hvor vi bemanner lengre og kortere bemanningsbehov for våre kunder innen sykehus og kommune.

Centric Care AS

Stord
24 dager siden
 ...attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna... 

FUS AS

Stord
11 dager siden
 ...attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna... 

FUS AS

Stord
11 dager siden
 ...er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 900 tilsette og 17 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap... 
Stord
19 dager siden
 ...Søfteland bufellesskap er eit nytt bufellesskap under Tilrettelagte tenester i Bjørnafjorden kommune og vi søkjer deg som vil vera med frå starten av, til å utvikla vårt flotte bufellesskap. - 4 x 100% sjukepleiar/vernepleiar - 3 x 100% fagarbeidar - omlag 50%... 

Bjørnafjorden kommune Tilrettelagte tenester

Os
20 dager siden
 ...spesialister på formidling av personalressurser til både primær- og spesialisthelsetjenesten, hvorpå vi har rammeavtaler med over 100 kommuner og helseforetak i hele Norge - fra sør til nord. Utover generelle bemanningstjenester har vi også et tydelig tjenestetilbud med... 

NORDIC CARE AS AVD BERGEN

Stord
19 dager siden