Rudolf Steiner barnehagen Stjerneøye trenger en vikar i 100 % stilling fram til og med 30. juni. Det er mulighet at vikariatet forlenges. Videre trenger vi også noen som kan være vikar for kortere perioder og oppringning ved sykdom. Hva vi ser etter Vi er på jakt etter... 

STIFTELSEN RUDOLF STEINERBARNEHAGEN STJERNEØYE

Ålesund
8 dager siden
Ship O`hoi! Vi søker deg som ønsker et lengre 100% vikariat i Stokke Maritime FUS barnehage Søknadsfrist: 2024-02-27 - Stokke maritime FUS barnehage, Ålesund Stokke Maritime FUS barnehage ligger på Stokke på Ellingsøya i Ålesund kommune, og består av 6 avdelinger... 

FUS AS

Ålesund
23 dager siden
 ...Vi i Manpower Ålesund søker etter dyktige og engasjerte tilkallingsvikarer til barnehager i Ålesund med omegn! Som tillkallingsvikar vil du få muligheten til å jobbe med barn i ulike aldre, og bidra til å skape et positivt og meningsfullt læringsmiljø. Dette er stillingen... 

Er du klar for å starte i ny jobb?

Ålesund
1 dag siden
 ...Delta i lek Være en støtte for barn gjennom omsorg, trygghet og lek Du er initiativrik og humørfylt, bistå de andre ansatte i barnehagen med det barnehagefaglige arbeidet Delta og bidra i de daglige arbeidsoppgavene Kvalifikasjoner Godkjent politiattest, jr... 

BORGUNDVEIEN BARNEHAGE AS

Ålesund
10 dager siden
 ...Norlandia Høgvoll åpnet i 2004. Barnehagen består av fem avdelinger, hvorav Nasse Nøff og Tussi er småbarnsavdelinger (1-2 år), Tigergutt og Ole Brumm er mellomavdelinger (2-4 år) og Hundremeterskogen er storbarnsavdeling/førskoleavdeling (5-6 år). Som alle Norlandia... 

NORLANDIA HØGVOLL BARNEHAGE

Ålesund
8 dager siden
 ...Norlandia Flisnes åpnet i 2010. Barnehagen består av fire avdelinger, med to småbarnsavdelinger Haneskjeret og Bjønnalågen, og to storbarnsavdelinger Kugjerdet og Seieggen. Som alle Norlandia Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage... 

NORLANDIA FLISNES BARNEHAGE

Ålesund
1 dag siden
 ...internasjonalt. Arbeidsstedet vil være ved vårt hovedkontor i Måndalen. Et sted som byr på storslagen naturopplevelse, har ny barnehage, ny skole og et flott idrettsanlegg. Rauma som kommune har også et meget spennende og inkluderende næringsliv. Har du spørsmål... 

Sperre Rekruttering

Ålesund
Én måned siden
 ...gravearbeid og vedlikehold.  Som lærling kan du også bidra med bygg og rehabilitering blant annet av bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler, sykehus og idrettsarenaer.  For å kunne sette deg inn i arbeidet og få en variert og bred utdanning som lærling, får... 

Lærlinger til NCC Norge 2024

Ålesund
Én måned siden
 ...til vidaregåande opplæring. Tenesta sine arbeidsoppgåver er heimla i Opplæringslova og Barnehagelova. PPT skal hjelpe skular og barnehagar i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov.... 

ÅLESUND PPT

Ålesund
13 dager siden
 ...tiltreding snarast. I Pedagogisk fagsenter har vi både PPT, Grunnskoleteam og Styrka barnehagetilbod med tilsette som følgjer opp barnehagar og skolar i Ålesund kommune. Vi er ei stor verksemd med høgt arbeidspress og mange tilsette. Pedagogisk fagsenter har i dag... 

ÅLESUND PPT

Ålesund
13 dager siden
 ...Lykkeliten Barnehage søker en engasjert medarbeider i 100% stilling, vikariat , med mulighet for forlengelse. Ønskede egenskaper Fleksibel, engasjert og trygg voksenperson for barna. Evne til å bygge gode relasjoner og kommunisere godt med barn og voksne. God... 

LYKKELITEN BARNEHAGE

Ålesund
10 dager siden
 ...arbeidstiden til ettermiddag, kveld og helg når det er nødvendig. Som pedagog og formidler vil du Utvikle læringstilbud for barnehager, skoler og fritidsgjester Daglig formidle ulike læringsopplegg til grupper og klasser Planlegge og gjennomføre kurs for... 

MANPOWER STAFFING SERVICES AS AVD ÅLESUND

Ålesund
1 dag siden
 ...næringslivet på Sunnmøre. I tillegg har vi flere produksjonsselskap som opererer i ulike bransjer. Vi eier og drifter Brisk Reklame, Brisk Barnehage og Brisk Bakeri. Vil du jobbe med HMS/HR i et spennende Konsern? Vi har behov for vikar som kan fylle stillingen som HR/HMS-... 

Brisk AS

Ålesund
16 dager siden
 ...barnehagae har ledig eit vikariat i 40% stilling frå dagens dato til 14 juli 2024. Det kan vere aktuelt å forlenge tilsettinga Stordal barnehage er ei barnehage med 8 tilsette. Barnehagen er heilt ny og vart opna hausten 2019. Alle barn i Stordal barnehage skal oppleve... 

STORDAL BARNEHAGE

Stordal
13 dager siden
Vi søkjer ny dagleg leiar / styrer til Daggry Barnehage. Vi ser etter ein engasjert og visjonær leiar som brenner for barn og er pådrivar for eit godt arbeidsmiljø. Ein leiar som identifiserer seg med barnehagens kristne formålsparagraf og som driver den faglege utviklinga... 

DAGGRY BARNEHAGE

Valderøya
7 dager siden
 ...Stillingstype:    Det er ledig 50% vikariat for barnehagelærar ved Tomrefjord barnehage frå snarast fram til 31.12.2024. I tillegg er det ledig 20% vikariat for barnehagelærar frå snarast fram til 05.07.2024. Stillingane kan kombinerast. Arbeidsoppgåver barnehagelærar... 
Tomrefjord
3 dager siden
 ...velfungerande kommune. I hjarta av vår noverande verksemd finn du ein verdifull eigedomsmasse på heile 75,000 m2, som inkluderer skular, barnehagar, sjukeheimar, kulturbygg og bustader. Haram kommune er forplikta til å oppretthalde og vidareutvikle desse verdifulle ressursane.... 

HARAM KOMMUNE ADMINISTRASJON

Brattvåg
1 dag siden
Ulstein kommune har 2 kommunale barnehager Sundgotmarka og Almejordet barnehagar. Her kan du lese meir om barnehagane. For barnehageåret 2024/2025 kan det bli ledige stillingar som pedagogiske leiar og barnehagelærarar. Både faste stillingar og vikariat. Behovet... 

ULSTEIN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Ulsteinvik
10 dager siden
 ...Det er ledig 100% fast stilling som pedagogisk leiar ved Tomrefjord barnehage frå 05.08.2024.   Ved eventuelt intern opprykk vert det ledig 100% fast stilling som barnehagelærar frå 05.08.2024.   Barnehagelærar har medansvar for avdelinga i samarbeid med pedagogisk... 

TOMREFJORD BARNEHAGE

Tomrefjord
2 dager siden
 ...inkluderande praksis, ny Opplæringslov og Oppvekstreformen. Tenesta har fokus på barnet og elevens beste, tidleg innsats og inkludering i barnehage og skule. PP-kontoret består av 3 aldersinndelte team; førskule, barneskule og ungdom, vidaregåande og vaksenopplæring.... 
Ulsteinvik
3 dager siden
 ...skulen i kommunen Førebyggande arbeid med fokus på livsmestring Tverrfagleg samarbeid med andre deler av hjelpeapparatet, barnehagar og skular Kvalifikasjonar Offentleg godkjent psykolog med norsk autorisasjon Ønskjeleg med klinisk erfaring frå psykososialt... 

SYKKYLVEN KOMMUNE BARNE- OG FAMILIETENESTENE ADMINISTRASJON

Sykkylven
8 dager siden
 ...tilkallingsvikar i kommunen skule-/barnehageåret 2023/2024 kan melde di interesse. Denne stillingsannonsa gjeld for kommunale skular og barnehagar i Sykkylven. Aktuelle søkjarar vil bli kontakta ved behov. Vi ber om at du opplyser i søknaden om kva arbeidsområde du søkjer... 

Oppvekst - tilkallingsvikarar 2023/2024

Sykkylven
Én måned siden
 ...Vi har ledig stilling som styrar/tenesteleiar i Vartdal barnehage frå 01.08.24. Barnehagen har ein storleik på ca 50 born, fordelt på 3 avdelingar. Den samla administrasjonstida er pr i dag 100%. Barna er i hovudsak frå dei tre bygdene Vartdal, Nordre Vartdal og... 

ØRSTA KOMMUNE KOMMUNEDIREKTØR OG STAB

Ørsta
2 dager siden
 ...Hvorfor har sjiraffen lang hals? Hvilket dyr kan lage høyest lyd? Det å jobbe i barnehage er som å svømme i et hav av undring! Gjennom hver lek du deltar i, hvert plaster du trøster med bygger du fundamentet for morgensdagens generasjon. Å rekruttere barnehageassistenter... 

MANPOWER STAFFING SERVICES AS AVD ÅLESUND

Valderøya
10 dager siden