Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.

Barne og ungdoms er jobb Kirkenes

1-20 fra 25 søkeresultater

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF  -  Kirkenes

 ...pakkeforløpet, utredning, diagnostisering og behandling Utviklingsarbeid...  ...som psykolog Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, eller...  ...stillinger i Finnmarkssykehuset er det en fordel om søkerne... 
19 dager siden

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF  -  Kirkenes

 ...Medisinsk sengepost ved Kirkenes sykehus styrker bemanningen og oppretter 3 nye stillinger for sykepleiere. Vi har også et ledig svangerskapsvikariat...  ...søkere kan det bli ledig annet vikariat. Medisinsk sengepost er en generell medisinsk sengepost med 24 senger fordelt på 3 tun.... 
Jooble-søknad 17 dager siden

Kirkenes

 ...Er du klar for nye utfordringer? Ønsker du å utvikle deg faglig og personlig? Er du service-innstilt? Da kan Recover være en god match for deg. Som tømrer i Recover blir du del av et sterkt fagmiljø som gir deg gode utviklingsmuligheter innenfor håndverkstjenester,... 
18 dager siden

Kirkenes

 ...konsulent vil du ha ansvar for å rekruttere nye familier og følge dem opp. Aberia består av engasjerte,...  ...søker etter personer med engasjement, fleksibilitet og som er løsningsorienterte. Du vil møte barn og familier som har ulike behov, og som krever dine kunnskaper... 
10 dager siden

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF  -  Kirkenes

 ...består av tverrfaglig utredning, oppfølging og behandling Samarbeid internt og eksternt med ulike hjelpeinstanser rundt barnet. Koordinering av arbeid i spesialisthelsetjenesten...  ...sosionom Utdanning i kognitiv terapi er ønskelig Kompetanse utredning av ulike... 
25 dager siden

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF  -  Kirkenes

 ...Man må kunne ta hånd om dårlige nyfødte barn. Elektiv kirurgi på barn over 2 år....  ...må være forberedt på å delta i undervisning og fagutvikling ved behov, og å være med på akutte... 
11 dager siden

Nord-Hålogaland Bispedømme  -  Kirkenes

 ...Det er ledig stilling som kapellan i Sør-Varanger sokn. Stillingen har Sør-Varanger sokn som særskilt tjenestested og Varanger prosti som tjenestedistrikt. Soknet omfatter kommunen med...  ...Medansvar for konfirmantarbeid og annet barne- og ungdomsarbeid ~Andakter ved institusjoner... 
6 dager siden

Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme  -  Kirkenes

 ...samarbeid med øvrige prester, etter oppsatt plan og basert på menighetens planverk, mål og...  ...Medansvar for konfirmantarbeid og annet barne- og ungdomsarbeid Andakter ved institusjoner... 
18 dager siden

Forsvaret  -  Kirkenes

 ...En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Hæren er du med på å skape... 
10 dager siden

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF  -  Kirkenes

 ...for operativ drift av sentrallageret i Kirkenes ~ Personalansvar og -oppfølging for lagermedarbeidere ~ Utvikling av rutiner...  ...relevant erfaring kan kompensere for manglende fagbrev Ledererfaring er en fordel Gode IT kunnskaper Dokumenterte logistikk-erfaring... 
4 dager siden

Finnmarkssykehuset  -  Kirkenes

 ...kreftpasienter ved Kirkenes sykehus. Tilknyttet medisinsk avdeling er kreftpoliklinikken hvor onkolog vil ha en naturlig tilknytning. Vi...  ...en mulighet til å få større andeler av behandlinger og kontroller ved sitt lokalsykehus. Det vil være naturlig å knytte sterke... 
Jooble-søknad 3 dager siden

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF  -  Kirkenes

 ...for vårt arbeidsplansystem GAT Løpende kontakt med andre sykehus og institusjoner/bedrifter som bruker GAT Utprøving og oppdatering...  ...og datasystemer Erfaring med arbeidsplanlegging er ønskelig God kjennskap til og kunnskap om spesialisthelsetjenesten... 
10 dager siden

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF  -  Kirkenes

 ...få driftsansvar for sykehusets lagerfunksjon, herunder personal- og budsjettansvar for sentrallageret. Ved internt opprykk vil det ansettes...  ...erfaring kan kompensere for manglende fagbrev Ledererfaring er en fordel Gode IT kunnskaper Dokumenterte logistikk-erfaring... 
4 dager siden

Politiet, Finnmark pd  -  Kirkenes

 ...Arbeidsoppgaver Hovedansvarsområder: Operasjonslederen er operasjonssentralens operative leder og politidistriktets øverste operasjonelle leder når politimesterens stab ikke er satt. Operasjonslederen skal samhandle med innsatsleder og felles straffesaksinntak for... 
8 timer siden

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF  -  Kirkenes

 ...oppfølging av polikliniske pasienter Et særskilt ansvar for kartlegging og behandling av pasienter med lymfødem Utredning, kartlegging og...  ...med erfaring og kompetanse innen skulder Kjennskap til data er nødvendig Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for... 
5 dager siden

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF  -  Kirkenes

 ...Arbeidsoppgaver Utredning, kartlegging og behandling av inneliggende og polikliniske pasienter Kartlegging av kognitiv funksjon...  ...rehabiliteringsfeltet, inkludert kognitiv rehabilitering Kjennskap til data er nødvendig Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for... 
Én måned siden

Sør-Varanger kommune  -  Kirkenes

 ...Vil du være med på å ta et tydelig ansvar for å utvikle Brann- og redningstjenesten i takt med et mer moderne samfunn, med vekt på...  ...faller inn under brann- og redningsetatens ansvarsområde. Sentralen er organisert i vaktlag, med en vaktleder og en operatør. 110-sentralen... 
Én måned siden

Forsvaret  -  Kirkenes

 ...sykerpleiefaglig arbeid ved sykestua Høybuktmoen iht. offentlige bestemmelser og direktiv fra Forsvarets Sanitet Gi sykepleiefaglig råd, drive...  ...lønnen til Statens Pensjonskasse Pensjonsalder for stillingen er for tiden 60 år Det gis etter søknad til Statens lånekasse... 
10 dager siden

Kirkenes

I forbindelse med fødselspermisjon søkes det etter 100 % vikar så snart som mulig og med ca. 1, 5 års varighet. Dersom det er aktuelt er det mulig med noe senere oppstart. Praksisen er en del av Kirkenes legesenter i Sør-Varanger kommune. Det er et veldrevet senter med... 
Jooble-søknad Én måned siden

Politiet, Finnmark pd  -  Kirkenes

 ...Arbeidsoppgaver Utføre grensekontrollens primæroppgaver – inn- og utreisekontroll i henhold til norsk lov og Schengen regelverk....  ...egenskaper Ha evnen til å ta ansvar og beslutninger når dette er påkrevd. Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt. Beherske... 
2 måneder siden
12