Barn og ungdoms er utdanning jobb Bergen

1-20 fra 1545 søkeresultater

Manpower AS  -  Bergen
 ...Er du nyutdannet lærer eller under relevant utdanning ? Manpower er ledende innen bemanning og rekruttering til privat og offentlig sektor. Vi tilbyr våre kandidater et bredt spekter...  ...Manpower AS Sted: Bergen Bransjer: Barn, skole og undervisning Hentet fra: FINN... 
23 timer siden
Fjell kommune  -  Fjell
 ...Er du Fjell kommune sin nye lærling? Barne-og ungdomsfaget Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande... 
23 timer siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgåver Postarbeid og arbeid ved poliklinikk med utgreiing og behandling av alle barne- og ungdomssjukdommar Vurdere...  ...både munnleg og skriftleg. (Det er krav at ein kan dokumentere... 
16 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgaver Lede ulike aktiviteter på SFO Følge opp og veilede barn i lek og aktiviteter Diverse praktiske oppgaver som kryssing...  ...~ Videregående skole Personlige egenskaper Du er positiv og har godt humør Du er en tydelig voksenperson og... 
14 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgåver ~ Utgreiing og oppfølging av barn med ulike utviklingsforstyrringar. Samarbeid i team med lege, fysioterapeut, logoped, fagkonsulentar...  ...for stillinga. Kjennskap til vårt journalsystem, DIPS, er ein fordel. Norsk autorisasjon Søkjar må meistre norsk... 
8 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Assistent/barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO - Nattland oppvekstun skole Nattland...  ...har et behagelig interiør. Oppveksttunet er en kombinert skole med rundt 720 elever på... 
6 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...hovudansvar innan pediatrisk onkologi og hematologi. Seksjonen har i dag 4 overlegar...  ...seksjonsoverlegen skal bidra til at Barne- og ungdomsklinikken i Bergen tilbyr barn... 
5 dager siden
Helse Bergen  -  Nesttun
 ...poliklinikken sin ekspedisjon Telefonbetening inkludert timebestilling og koordinering av pasienttimar Behandling av post/scanning...  ...Kvalifikasjonar Vi søkjer etter ein person med utdanning som medisinsk sekretær, helsesekretær eller tilsvarande Erfaring... 
3 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgåver ~ Utgreiing og oppfølging av utviklingsforstyrringar, med hovudfokus på autismespekterforstyrringar...  ...som nevropsykolog med erfaring frå utgreiing av barn, samt spisskompetanse på utgreiing av autismespekterforstyrringar er heilt nødvendig for stillinga. Kjennskap til... 
7 dager siden
Bergen Kommune  -  Bergen
 ...Tittel Vikariat som barne- og ungdomsarbeider - Olsvik skole Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning...  ...motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og... 
17 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgåver Seksjonsleiar må meistre alle rutineoppgåver og har dagleg personalansvar for medarbeidarar, opplæring av tilsette...  ...frå tilsvarande laboratorium eller annan relevant erfaring. Det er ein fordel å ha erfaring frå arbeid med instrument som seksjonen nyttar... 
8 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Helse Bergen Akuttposten er ein døgnbemanna post med...  ...held til i 2. etg. i det nye Barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland...  ....000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen... 
9 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Pasientoppfølging/miljøkontakt i post - observere, kartleggje og dokumentere pasientane sine behov, samt iverksetje miljøterapeutiske...  ...ønskjer medarbeidarar som: har respekt for den enkelte pasient er sjølvstendige, løysingsorienterte og målretta har god struktur,... 
15 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Helse Bergen Akuttposten er ein post for barn og unge i alderen 0-18 år. Vi har kapasitet til...  ...særskild kompetanse for å arbeide med ungdom med psykisk liding. For å oppretthalde... 
9 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Bergen Ungdomsposten er ein 5 døgns utgreiings- og behandlingspost med kapasitet til 10 pasienter for ungdom mellom 13 og 18 år med ulike...  ...spesialisert helsetilbod til barn og unge med psykiske... 
15 dager siden
Helse Bergen  -  Nesttun
 ...Helse Bergen Ved BUP Fana, Fusa og Austevoll er det ledig 100% fast stilling for sekretær...  ...held til på Nesttun og gjev tilbod til barn og unge med psykiske lidingar opp til 18... 
3 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...klinisk nevropsykologi - Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge Seksjon for utviklingsforstyrringar er del av Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) på...  ...saman med mange spesialiserte tenester til barn og ungdom. Det gjev oss nye moglegheiter til meir koordinert... 
6 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Helse Bergen Barne- og ungdomsklinikken er ein av Noregs største barneavdelingar. Klinikken har 76 senger, ca. 5500 innleggingar og 25000...  ...organisert i 8 fagseksjonar og barnekirurgi. Forsking og utdanning er prioritert ved klinikken. Vi har ledig vikariat som... 
5 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...nyoppretta stillingane vil vere med å utvikla eit spennande tilbod for barn og unge med psykiske vanskar. Stillinga vil få oppgåver knytta til...  ...norsk skriftleg og munnleg Må ha gode IKT-kunnskapar Det er også ønskjeleg med: Livbergingskurs/Badevaktkurs... 
Én måned siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Helse Bergen LKB er det største laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus og har meir enn 250 tilsette. LKB har 11 analytiske...  ...etter ISO standard 15189. LKB- Barne- og ungdomsklinikken (LKB-BUK)... 
8 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.