Akershus fylkeskommune jobb

1-20 fra 65 søkeresultater

Akershus fylkeskommune  -  Oslo
 ...selvstendig, dynamisk og løsningsorientert personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr hyggelig arbeidsplass sentralt i Oslo konkurransedyktige betingelser etter gjeldende regler pensjons- og lånevilkår gjennom Akershus fylkeskommunale pensjonskasse... 
10 dager siden
Akershus fylkeskommune  -  Nannestad kommune
Arbeidsoppgaver økonomi- personal- og resultatansvar innenfor eget arbeidsområde elevoppfølging innenfor eget arbeidsområde utviklingsarbeid ledelsens kontakt med elevrådet noe undervisning innenfor skolens fagtilbud må påregnes Kvalifikasjoner godkjent...
1 dag siden
Akershus fylkeskommune  -  Fjerdingby
Arbeidsoppgaver samarbeide med interne og eksterne aktører i skolesamfunnet delta og bidra i forebyggende tiltak av ulik art arbeide aktivt opp mot elever, og områder på skolen der det er særlig viktig med tett oppfølging Kvalifikasjoner relevant utdanning...
1 dag siden
Akershus fylkeskommune  -  Rud
Arbeidsoppgaver økonomiansvar, herunder prioritere ressursbruk i tråd med skolens satsningsområder systemansvarlig HMS overordnet HR-ansvar (rutiner, lovverk, policy, mm) personal- og økonomiansvar for 12 merkantilt og driftsansatte overordnet ansvar for...
3 dager siden
Akershus fylkeskommune  -  Bjørkelangen
Arbeidsoppgaver sosialpedagogisk rådgiver for alle elever, med hovedansvar for elever med spesialundervisning saksbehandling av elevsaker og individuelle opplæringsplaner for ulike elever skolens inntaksansvarlig for spesialundervisning samarbeid med PPT, OT...
5 dager siden
Akershus fylkeskommune  -  Oslo
Arbeidsoppgaver faglig koordinator universell utforming oppfølging av prosesser/prosjekter saksbehandling utvalgssekretær i flere utvalg delvis oppfølging av fylkesrådmannen bistand valgarbeid ved behov attestasjon av fakturaer ressursperson i administrative...
10 dager siden
Akershus fylkeskommune  -  Sandvika
Arbeidsoppgaver arbeidstid 15:45 - 21:30 to dager pr uke innenfor skoleåret mottak av leietagere med opp- og igjenlåsing av dører gå vaktrunder innvendig og utvendig og sjekke at dører og vinduer er låst og lys slukket fylle papir i printere hjelpe til med...
10 dager siden
Akershus fylkeskommune  -  Oslo
Arbeidsoppgaver lederstøtte sekretær i politiske og administrative møter følge opp administrative styringssystemer attestasjon av fakturaer andre oppgaver må påregnes Kvalifikasjoner universitet/høgskole, minimum bachelor-grad erfaring med administrasjon...
10 dager siden
Akershus fylkeskommune  -  Oslo
 ...kulturkonferanse og øvrig implementering av kulturplanen videreutvikling av nettverksarbeid, blant annet relevante undernettverk i Akershus kulturforum strategisk oppfølgingsansvar i skjæringspunktet mellom Regional plan for areal og transport, Regional plan for... 
3 dager siden
Akershus fylkeskommune  -  Nittedal kommune
Arbeidsoppgaver overordnet ansvar for HMS, økonomi, regnskap, budsjett og innkjøp videreutvikle interne og eksterne informasjonsstrategier markedsføring av skolen administrativt ansvar for vedlikehold og drift og servicefunksjoner hovedansvar for infrastruktur...
9 dager siden
Akershus fylkeskommune  -  Jessheim
Arbeidsoppgaver gi elevene en innføring i lysdesign med hovedvekt på teater og konserter grunnleggende opplæring i lysteknikk og sikkerhet ved rigging av lys innføring i databruk, lysbord og video oppfølging av elevenes arbeid i forbindelse med skolens forestillinger...
15 dager siden
Akershus fylkeskommune  -  Oslo
Arbeidsoppgaver fagansvar for innkjøp i foretaket aktivt videreutvikle foretakets kvalitetssystemer og rutiner gjennomføre anskaffelsesprosesser, opprette avtaler og følge opp disse i avtaleperioden kontakt med eksterne leverandører og offentlige/private aktører...
18 dager siden
Akershus fylkeskommune  -  Østfold
 ...fylkesadministrasjonen Er du ryddig og strukturert og trives i et arkivfaglig miljø kan du være vår nye spesialrådgiver Akershus fylkeskommune har ledig stilling som spesialrådgiver i dokumentasjonsstaben i fylkesadministrasjonen. Vi søker en engasjert kollega med... 
9 dager siden
Akershus fylkeskommune  -  Strømmen
Arbeidsoppgaver opplæring på alle nivåer innen elektroavdelingen, men i utgangspunktet på automasjon og data og elektronikk kunne gjennomføre kursvirksomhet og annet samarbeid med arbeidslivet delta aktivt i samarbeid og utvikling av opplæring Kvalifikasjoner...
1 dag siden
Akershus fylkeskommune  -  Ski
Arbeidsoppgaver opplæring i realfag på studieforberedende og yrkesfag systematisk oppfølging av elever i fag, orden og atferd faglig og pedagogisk planlegging og utviklingsarbeid i team faglig oppdatering andre oppgaver som tilfaller lærerstillingen ...
1 dag siden
Akershus fylkeskommune  -  Stabekk
Arbeidsoppgaver ~ undervisning i tysk på vg1 og vg2 Kvalifikasjoner ~ undervisningskompetanse i tysk Personlige egenskaper tydelig klasseleder evne til å skape gode relasjoner med elever og foresatte ønske om å utvikle egen praksis i samarbeid...
1 dag siden
Akershus fylkeskommune  -  Oslo
Arbeidsoppgaver delta i utrednings- og programmeringsfasen kontrahering av arkitekt, tekniske rådgivere og entreprenører oppfølging av prosjekter i prosjekterings- og byggefasen ansvar for økonomi, fremdrift og kvalitet myndighetskontakt samarbeide med...
Én måned siden
Akershus fylkeskommune  -  Eidsvoll (tettsted)
Arbeidsoppgaver ~ undervisning i norsk Kvalifikasjoner ~ undervisningskompetanse i norsk på alle nivåer Personlige egenskaper dyktig klasseleder god faglig formidlingsevne du tilpasser opplæringen og ser elevene og deres muligheter strukturert...
3 dager siden
Akershus fylkeskommune  -  Sandvika
Arbeidsoppgaver individuell rådgivning og karriereveiledning tett samarbeid med skoler bidra til utvikling av fagfeltet Kvalifikasjoner master i pedagogikk / rådgiving / veiledning eller tilsvarende god kunnskap om voksenopplæring og videregående ...
3 dager siden
Akershus fylkeskommune  -  Nesodden kommune
Arbeidsoppgaver undervisning for elever på alle trinn, samt voksne som trenger reopplæring av kommunikasjonsferdigheter opplæringen gis ofte som spesialundervisning i enetimer og i nært samarbeid med sykehuset og hjemskole/hjemkommune spesialpedagogisk hjelp ...
4 dager siden