Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Administrerende direktør jobb

21-40 fra 454 søkeresultater

First Engineers  -  Oslo
 ...Virke lyser ut en ny stilling som Direktør - Kunnskap og Teknologi. Stillingen har totalansvar for Profit & Loss (P&L), for området...  ...forretningsorientert organisasjonen. Stillingen rapporterer til administrerende direktør, har personalansvar for områdets medarbeidere, og... 
13 timer siden
OSLOFJORD HOLDING AS  -  Melsomvik
 ...utvikling og gjennomføring og har god arbeids- og gjennomføringskapasitet. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til administrerende direktør for Oslofjord Operations AS. Arbeidssted vil være i Melsomvik, mellom Stokke og Tønsberg i Vestfold. Arbeidsoppgaver... 
5 dager siden
Kristiansund kommune
 ...Flatsetsund engineering AS søker etter viseadministrerende direktør. Ansettelsen er et ledd i en fornying av ledelsen i selskapet,...  ...samarbeid med dagens ledelse, i første rekke nåværende daglig leder/ administrerende direktør Kristian Lillerud. Vi tilbyr en utfordrende og... 
14 dager siden
Mercuri Urval  -  Stavanger
 ...Personalansvar HeidelbergCement /NorStone søker en erfaren og dyktig person til en sentral rolle i bedriften. Som vise administrerende direktør vil du være en del av ledergruppen i Norge, og bistå administrerende direktør i den daglige driften og videre utviklingen... 
3 dager siden
Mediaplus AS  -  Oslo
 ...samfunnet og utviklingen av en tjenesteportefølje. Ruter søker en direktør som har erfaring med ledelse av sterke fagmiljøer og som...  ...og ledere. Direktør Plan og trafikk rapporterer til administrerende direktør og inngår i selskapets ledergruppe. Arbeidsoppgaver... 
4 dager siden
Personal Utvelgelse AS  -  Sauda
 ...Teknisk Direktør har ansvaret for alle aktiviteter relatert til indre og ytre miljø i forbindelse med Eramet Norway sin virksomhet. Teknisk Direktør sitter i ledergruppen til Eramet Norway, og rapporterer til CEO. Stillingen har i dag fast kontorplass på verket... 
8 dager siden
Amrop Delphi  -  Oslo
Samferdselsdepartementet søker en strategisk, utviklingsorientert og synlig leder med god samfunnsforståelse og interesse for samferdselssektoren. Jernbanedirektoratet skal drive strategisk utvikling av togtilbud, utrede framtidige transportbehov og koordinere togtransport...
2 dager siden
Jobbdirekte AS  -  Halden
 ...personalgoder (eks. hytter, bedriftsidrettslag) Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Lars Erik Myhre -fabrikksjef, Anne Mette Akre –QA direktør eller Gunn Johnsson – HR, tlf.: 69 21 11 00. Søknadsfrist 30.11.2017 (søknadsbehandlingen gjennomføres løpende)... 
18 dager siden
Helse Sør-Øst RHF  -  Hamar
 ...Direktør personal- og kompetanseutvikling Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for...  ...utdanningsinstitusjoner og andre nasjonale aktører. Direktøren rapporterer til administrerende direktør og er en del av toppledergruppen i Helse Sør-Øst RHF... 
14 dager siden
Østfoldmuseene  -  Sarpsborg
 ...Direktør En framtidsrettet og tydelig leder som er flink med folk. Vi søker en direktør med et sterkt engasjement for museenes utvikling. Vår direktør må ha gode faglige og personlige forutsetninger for å lede museets kompetente stab, sørge for godt samarbeid... 
17 dager siden
Barne- og likestillingsdepartementet  -  Bergen
 ...Direktør Vi søkjer ein leiar med juridisk kompetanse og interesse for menneskerettar. Direktøren vil leie eit sekretariat på om lag 15 tilsette og skal rapportere direkte til BLD. Stillinga gir ei unik moglegheit til å byggje opp ei ny verksemd med eit... 
17 dager siden
Tekna  -  Oslo
 ...ambisjoner om i enda større grad å delta og påvirke samfunnsdebatten på sentrale områder som er viktig for medlemmene våre. Som direktør for samfunnspolitikk i Tekna skal du: ~Lede, planlegge og utvikle Teknas samfunnspolitiske arbeid ~Jobbe systematisk og langsiktig... 
Jooble-søknad 17 dager siden
Amrop Delphi  -  Oslo
 ...For å styrke eiendomssatsingen, søker vi en initiativrik og kommersiell direktør forretningsutvikling. Møller Eiendom står foran mange større utviklings- og byggeprosjekter og trenger en kreativ eiendoms- og forretningsutvikler med sterk kommersiell teft. Utviklingsprosjektene... 
2 dager siden
Bilkollektivet  -  Oslo
 ...DIREKTØR Vil du være med å ta bildelingseventyret videre? Vår direktør trekker seg tilbake, og vi søker hans etterfølger som direktør for Norges absolutt største bildelingsordning, Bilkollektivet SA. Vårt formål er å tilby en økonomisk, praktisk og miljøvennlig alternativ... 
7 dager siden
Utlendingsnemda  -  Oslo
 ...Direktør i UNE Utlendingsnemnda (UNE) er en klageinstans for utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak i utlendingssaker og statsborgersaker.UNEskal bidra til å ivareta rettssikkerheten på utlendingsfeltet og til å skape tillit til at vedtakene somfattes er i... 
10 dager siden
Tana og Varanger Museumssida  -  Nesseby kommune
 ...Direktør Deanu ja Várjjat Museasiida /Tana og Varanger Museumssiida har stilling ledig som direktør f.o.m. 01.01.2018. Stiftelsens administrasjon og kontorsted for direktøren er lagt til Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum i Vuonnabahta/Varangerbotn. Direktøren... 
21 dager siden
Oslo
 ...av leverandører og samarbeidspartnere. Både spennvidde og kompleksitet i virksomhetens portefølje av anskaffelser vil gi vår nye direktør for anskaffelser stor påvirkning på strategisk viktige områder, og du vil derfor få en sentral plass i toppledergruppen i Bufdir.... 
2 dager siden
Finance People As  -  Oslo
 ...å gjennomføre ansettelser av kjerneteam, ferdigstille IT-systemer, utvikle profil og etablere en fullstendig organisasjon. Som Direktør Kundeservice vil du bli del av kjerneteamet og ha ansvaret for å: etablere og kontinuerlig utvikle kundeopplevelsen til bedrifter... 
18 dager siden
Justis- og beredskapsdepartementet  -  Oslo
 ...Vil du være med på å sikre en god og effektiv utlendingsforvaltning? Vi søker en resultat-, utviklings- og strategisk orientert direktør til å lede et arbeid med stor politisk interesse og som i stor grad påvirkes av internasjonale forhold. Det er behov for tett... 
14 dager siden
Møller Eiendom  -  Oslo
 ...skilt ut som egen virksomhet fra MøllerGruppen i 2014. For å styrke eiendomssatsingen, søker vi en initiativrik og kommersiell DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING Møller Eiendom står foran mange større utviklings- og byggeprosjekter og trenger en kreativ eiendoms- og... 
21 dager siden