Søkeresultater: 89 ledige stillinger

Vi søker etter en tekniker/ mekaniker med fagbrev innen bil, anlegg, maritime fag eller landbruk, som ønsker å være med å utvikle selskapet. Det skjer en stor teknologisk utvikling innen våre fagområder, og vi kan tilby interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, med ...

LØNSETHAGEN ELEKTRO-DIESEL AS

Molde
3 dager siden
 ...Ledige miljøarbeiderstillinger i langvakturnus, Miljøtjenesten Om Balsfjord kommune Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst! Kommunen strekker seg over et område på 1493 km, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder... 
Eide
21 dager siden
 ...Egil nås på tlf. (***) ***-**** For den rette tilbyr vi: Gode lønns- og øvrige betingelser samt gode karrieremuligheter i Norges ledende kjøle- og frysetekniske konsern. Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeidsmiljø. Gjennom vår etablerte PTG-skole tilbyr vi kurs... 

PERFECT TEMPERATURE GROUP AS

Malmefjorden
8 dager siden
Undervisningskompetanse og personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Alle ansatte ved skolen må bidra med skolens kristenpedagogiske utviklingsarbeid. Vi ser etter deg som: Har en godkjent lærerutdanning Har et positivt elevsyn, er en god klasseleder...

MOLDE FRISKOLE

Molde
3 dager siden
Frå 1.august vil det ved Skodje barneskule og SFO vere ledig fast stilling som SFO-leiar. SFO-leiaren har ansvaret for den daglege...  ...tilsette i SFO. Leie personalmøte i SFO. Følgje opp det administrative knytt til SFO, betaling, plasstypar, etc. i IST.  Dialog med... 

SKODJE BARNESKULE

Skodje
3 dager siden
 ...Stillingstype Det er ledig fast 100 % stilling som sykepleier eller vernepleier. Beskrivelse av arbeidssted Råkhaugen omsorgssenter...  .... rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede. er ansvarlig i forhold til... 

RÅKHAUGEN SYKEHJEM

Molde
8 dager siden
 ...i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere av sine fagområder...  ...til og formidle forsknings- og utviklingsarbeid   faglig-administrativt arbeid  andre arbeidsoppgaver ved avdeling helse og... 
Molde
1 dag siden
 ...Stillingstype Det er ledig fast 100 % stilling som sykepleier eller vernepleier. Beskrivelse av arbeidssted Råkhaugen...  ...avdelingsleder. rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede. er ansvarlig i forhold... 

Råkhaugen omsorgssenter - sykehjemmet

Molde
6 dager siden
 ...Stillingstype Det er ledig stillinger som helsefagarbeider opp til 100  %.  Stillingene innebærer pr. tiden arbeid i turnus dag...  ...rapportere om faglig oppfølging, oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede. Helsefagarbeider er... 

Glomstua omsorgsdistrikt - sykehjemmet og bofellesskap

Molde
23 dager siden
 ...Stillingstype Det er ledig 100% stilling som assisterende styrer i Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager. Stillingen er en kombinasjon...  ...Assisterende styrer skal bistå enhetsleder i det faglige og administrative arbeidet på enheten. Være med å sikre at tjenesten blir utført... 

MOLDE KOMMUNE KOMMUNALSJEF OPPVEKST, KULTUR OG VELFERD

Molde
8 dager siden
 ...Stillingstype Det er ledig flere stillinger som sykepleier/vernepleier i 100 % ved sykehjemmet og bofellesskapene.  Beskrivelse...  .... De skal rapportere om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede. Sykepleier/vernepleier er... 

Glomstua omsorgsdistrikt

Molde
23 dager siden
 ...eller fire år fra tiltredelsesdato. En ansettelse på fire år inkluderer 25 prosent arbeidsplikt (undervisning, veiledning eller administrative oppgaver). Stillingen godtgjøres på lønnsnivå 54 i Statens lønnsregulativ, med bruttolønn fortiden fra 532 200 kroner i året... 

Stipendiatstilling i logistikk med fokus på offshore vindkra...

Molde
6 dager siden
 ...Planlegge, være delaktig i den daglige driften i kjøkken og kantine Mottak og utsendelse av møtemat i ulike systemer Administrative oppgaver ved behov i samarbeid med kjøkkensjef Til enhver tid følge opp bedriftens og kundens HMS reglement Opplæring av... 

Sous Chef - Rotasjonsordning 14/14

Aukra
22 timer siden
 ...etter gudstjenesteplanfor sokna: Oppgaver i samarbeid med sokneprest / stab. 1-2 frihelger pr. måned. 1 kontordag pr. uke med administrativt arbeid: sekretæroppgaver for menighetsrådene, registrerigsarbeid, delta i stabsmøter, mm. Kvalifikasjoner Beherske godt... 

Klokker/ menighetsarbeider

Gjemnes
7 dager siden
 ...Planlegge, være delaktig i den daglige driften i kjøkken og kantine Mottak og utsendelse av møtemat i ulike systemer Administrative oppgaver ved behov i samarbeid med kjøkkensjef Til enhver tid følge opp bedriftens og kundens HMS reglement Opplæring av... 

SODEXO AS AVD 50342 NYHAMNA

Aukra
2 dager siden
 ...med tillitsvalte Har gjennomslagskraft og samstundes ei tydeleg og audmjuk tilnærming Framoverlent, nytenkande og uredd Administrativ erfaring og personlege eigenskapar blir vektlagt. Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju. Vi tilbyr Eit godt... 

Har du lyst til å vere ein del av leiinga på Tomrefjord skul...

Vestnes
6 dager siden
Ålesund kommune ved Sandøy omsorgsdistrikt har grunna avgang til pensjon, permisjonar og vakanse ledig 6 helgestillingar.  Arbeidsstad er pt. i sjukeheim, bukollektiv og heimetenesta. Elevar og studentar oppmodast til å søkje. Tenestestad er Sandøytunet på Harøya i... 

SANDØY OMSORGSDISTRIKT

Harøy
3 dager siden
 ...Stillingstype Vi har ledig 3 100% stillinger som helsesykepleier ved helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er en fast stilling og to vikariater med mulighet for fast stilling. Stilling 1: Vikariat fra 1.september 2024 til 1. juni 2025. Stilling 2: Vikariat... 

MOLDE KOMMUNE HELSETJENESTER

Molde
18 timer sidenNy
 ...Felleskjøpet er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet basert på det bonden kan. Vår kunnskap sikrer et... 

Butikkselger

Molde
6 dager siden
Ålesund kommune ved Sandøy omsorgsdistrikt har grunna avgang til pensjon, permisjonar og vakanse ledig 1x100 % , og 1x50 % fast stilling som sjukepleiar.  Arbeidsstad er pt. avdeling bufellesskap. Sjukepleiestilling er pt. innplassert i tre-delt arbeidsplan med arbeid... 

SANDØY OMSORGSDISTRIKT

Harøy
3 dager siden