Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Pedagogisk leiar jobb

1-20 fra 1252 søkeresultater

Norddal kommune  -  Valldal
 ...Arbeidsoppgåver ~ For tida pedagogisk leiing i Syltebøen barnehage. Kvalifikasjonar Førskulelærar-/barnehagelærarutdanning....  ...Utdanningsretning Pedagogikk Utdanningstittel: Pedagogisk leiar Utdanningsnivå ~ Høgskule/Universitet Personlege... 
1 dag siden
Askvoll kommune  -  Kvammen
Arbeidsoppgåver Tilrettelegge for barna si læring, utvikling og danning i nært samarbeid med foreldra Skape eit godt leike- og læringsmiljø og bruke ulike metodar for å sikre at alle barna sine interesser, behov og mulegheiter vert ivaretekne og utvikla Kvalifikasjonar...
8 dager siden
Tysnes kommune  -  Uggdal
 ...felles planleggingsdagar. Mottoet til Tysnesbarnehagane er: Glade vaksne - Glade born! Tysnesbarnehagane har ledig ei stilling som pedagogisk leiar pt. i Lunde barnehage frå 01.04.18. Lunde barnehage er ein to avdelingsbarnehage med 36 plassar. Barnehagelokala er store og... 
8 dager siden
Suldal kommune  -  Suldal kommune
 ...Pedagogisk leiar Suldal er ein del av Ryfylkeregionen og ligg nordaust i Rogaland. Det bur om lag 3900 menneske her. 1200 av desse bur i kommunesenteret Sand.Kommunen har eit godt og allsidig tenestetilbod. Det regionale kulturhuset for indre Ryfylke ligg i kommunesenteret... 
11 dager siden
Tysnes kommune  -  Tysnes
 ...Pedagogisk leiar - Tysnes kommune Tysnesbarnehagane består av fire barnehagar: Vågsmarka barnehage, Lunde barnehage, Onarheim barnehage og Stjernereiso barnehage. Det er tett samarbeid mellom barnehagane blant anna med felles planleggingsdagar. Mottoet til Tysnesbarnehagane... 
7 dager siden
Askvoll kommune  -  Askvoll
 ...Pedagogisk leiar Gjelsvik barnehage - Oppvekstetaten Gjelsvik barnehage ligg i Gjelsvik, som er midt i mellom Førde og Askvoll. Barnehagen er i utgangspunktet ein toavdelings barnehage. Vi held til i same bygget som skulen, og har f.t. 20 barn i alderen 1 - 5 år.... 
8 dager siden
Time kommune  -  Time kommune
 ...Fellesutlysing pedagogisk leiar (Ref. 1081) Velkommen som søkjar Ved dei kommunale barnehagane er det ledige faste stillingar og vikariat som pedagogisk leiar/ barnehagelærar frå 01.08.18 Om arbeidsplassen Det er 9 kommunale barnehagar i Time kommune. Dei... 
10 dager siden
Kviteseid kommune  -  Kviteseid
 ...Pedagogiske leiarar (ID 812 og ID 813) Ledige stillingar i barnehagane i Kviteseid kommune Vi har ledig 100% fast stilling som pedagogisk leiar (ID-812) ved Brunkeberg oppvekstsenter frå snarast. Brunkeberg Oppvekstsenter er ein av tre kommunale barnehagar i... 
1 dag siden
Framtidsfylket  -  Vik
Leiar nettuvikling Bygg det framtidige straumnettet vårt! Vi har for tida høg aktivitet med store nettutbyggingsprosjekt på regional- og distribusjonsnettnivå. Vi søkjer erfaren, initativrik og resultatorientert elkraftingeniør med leiarerfaring og prosjektkompetanse... 
Jooble-søknad 4 dager siden
Hodejegerne  -  Førde
 ...engasjement både hos stab, frivillige, samarbeidspartar og i det offentlege rom vil bli vektlagt. Direktøren er kunstnarleg og administrativ leiar for festivalen, og rapporterer til styret for stiftinga. Festivalen nyttar nynorsk i sin offentlige kommunikasjon. God skriftleg og... 
Jooble-søknad 4 dager siden
Hordaland fylkeskommune  -  Voss
 ...ansvar for å skipe til konferansar, pressemøter m.v. Sekretærfunksjonen for Forum Nye Bergensbanen er lagt til stillinga. Dagleg leiar er einaste tilsette i Forum Nye Bergensbanen og arbeidet vert utført i tett samarbeid med arbeidsutvalet (AU). Stillinga rapporterer... 
3 dager siden
Veisane barnehage  -  Ullensvang kommune
 ...Tittel Pedagogisk leiar (St.nr 18/51) Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Hordaland, Ullensvang Søknadsfrist Se annonse Veisane barnehage 5781 LOFTHUS . Pedagogisk... 
3 dager siden
Sogndal
 ...sjukeheimsdelen vil det vera 2 einingar, den eine med fokus på rehabilitering, korttidsopphald og KAD, den andre for langtidsopphald. Leiar av tildelingskontoret Vi skal etablere eit tildelingskontor som skal handtere og gjere vedtak om tildeling av pleie- og... 
Jooble-søknad 1 dag siden
Fjord1 ASA  -  Molde
 ...i mange komande utlysingar forvente at fleire tilsvarande anbod vil bli vunne. Difor søkjer vi no etter in ny og dyktig operativ leiar som kan vere med å utvikle driftsavdelinga vår ytterlegare. Som operativ leiar er du til ei kvar tid tett på dagleg drift for å sikre... 
27 dager siden
Hardangersmak  -  Kvam
 ...Dagleg Leiar for Hardangersmak SA Hardangersmak driv med sal, marknadsføring og distribusjon av lokalmat/drykk for produsentane i Hardangerregionen. Målsetjing er å synleggjere og byggje omdøme for produkta og distribuera lokalt/ regionalt og nasjonalt på sikt. Bedrifta... 
17 timer siden
Bømlo Folkehøgskule  -  Bømlo
 ...Leiarar til leirar og ferieopphald ER DU INTERESSERT I EIN GIVANDE OG SPENNANDE SOMMARJOBB? For deg som: Er positiv og har godt humør Likar å arbeide med menneske Likar utfordringar Vi treng leir- og ferieleiarar til Bømlo Folkehøgskule sommaren 2018... 
22 dager siden
Time kommune  -  Time kommune
 ...Leiar ved Bryne aktivitetssenter (1071) Me søkjer etter deg som vil vera med på å skapa trivsel for brukarane og ein spennande arbeidsplass for personalet. Eit av leiarkjenneteikna i Time kommune er "synleg og tydeleg". Bryne aktivitetssenter er for brukarar... 
Én måned siden
Time Kommune  -  Bryne (Klepp)
 ...Me treng ein ny leiar som vil vera med på å vidareutvikla tenestane for menneske med rus - og psykiske helseutfordringar i kommunen. Som leiar i Time kommune har du erfaring frå spenningsfeltet mellom tenesteleveranse og offentlig forvaltning. Du har ein inspirerande... 
16 timer siden
Haram kommune  -  Brattvåg
Arbeidsoppgåver Fronte næringsarbeidet i Haram kommune. Kontakt med medlemmene og følgje opp saker frå dei. Ta ansvar for vidareutvikling av Haramskonferansen. Vere med å initiere lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Leie strategisk arbeid i samarbeid med...
Én måned siden
Voss
 ...Ekstremsportveko kvart år. Grunna auka arbeidsmengder og forventa vidare utvikling av klubben, ynskjer me no å søkja etter ein dagleg leiar i 50% stilling med 1.års varigheit . (Med moglegheit for vidare engasjement ved kontraktens utløp). Me søkjer ein engasjert... 
4 dager siden