Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Pedagogisk-leiar jobb

1-20 fra 976 søkeresultater

Helse Bergen  -  Bergen
 ...Pedagogisk leiar - Ravnebjerget barnehage Ravnebjerget barnehage er ein personalbarnehage for tilsette i Helse Bergen HF. Vi har fem avdelingar med vel 70 kvikke og engasjerte barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligg øvst i Haukelandsbakken med heile byen for sine... 
17 dager siden
Framtidsfylket  -  Aurland (kommune)
 ...AURLAND KOMMUNE: Ledig stilling som pedagogisk leiar eller fagarbeidar Me har ledig 100% stilling, som pedagogisk leiar i Vangen barnehage. Stillinga er mellombels frå 14.08.17 - 31.07.18. Aurland kommune har to kommunale barnehagar. Desse er Flåm barnehage og Vangen... 
Jooble-søknad 11 dager siden
Mønshaugen Barnehage  -  Voss
 ...Tittel Pedagogisk leiar Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Hordaland, Voss Søknadsfrist Se annonse Mønshaugen Barnehage Tymbrålen 44 5709 VOSS . Pedagogisk... 
Én måned siden
Klepp kommune  -  Klepp
 ...Pedagogisk leiar 17/1623 - Vasshus skule og barnehage Vasshus skule og  barnehage har ledig vikariat som pedagogisk leiar i 60 % frå 15.08.17 til 14.08.18. Søkjer må ha universitets- eller høgskuleutdanning innanfor barnehagelærar. Det er og ønskeleg med erfaring... 
19 dager siden
Voss kommune  -  Voss (kommune)
 ...Leiar Barneverntenesta Voss - bygd for sterke opplevingarVoss kommune har om lag 14.500 innbyggjarar med Vossevangen som regionssenter...  ...av dei alle partar i vanskelege saker. Barnevernstenesta, pedagogisk-psykologiske tenestekontor og helsestasjons- og... 
17 dager siden
Time Kommune  -  Bryne
 ...Me søkjer Me har ledig to leiarstillingar på Bryneheimen. Me ser etter leiar med erfaring frå spenningsfeltet mellom tenesteleveranse og offentleg forvaltning. Du har ein inspirerande og tydeleg leiarstil, og er opptatt av kommunen sin visjon som er trygg og framtidsretta... 
16 dager siden
Mercuri Urval  -  Fitjar
 ...Samfunnsansvar og tenesteproduksjon Vi ser etter ein samfunnsorientert leiar som skal sikre kostnadseffektiv drift av høg kvalitet og vidareføre verksemda  i tråd med  utvikling og krav i samfunnet. Det inneber fokus på kjeldesortering og materialgjenvinning samt... 
18 dager siden
Statens Vegvesen  -  Nordfjordeid
 ...faglege arbeidet, koordinere arbeidsoppgåvene og syte for at dei tilsette utviklar seg. Dette ønskjer vi oss Vi ser etter trygge leiarar som har evna til å leie dyktige fagfolk på ein tydeleg måte. Vi ønskjer at du skal finne balansen mellom operativt og strategisk arbeid... 
25 dager siden
Voss Kommune  -  Voss
 ...læringsmiljø" og elevaktivt arbeid mot mobbing gjennom antimobbeprogrammet "Zero". Arbeidsoppgåver Rektor har ansvaret for pedagogisk-, personal- og administrativ leiing av skulen. Rektor rapporterer til kommunalsjef. Rektor har ansvar for at skulen blir driven i... 
12 dager siden
Klepp kommune  -  Klepp
 ...Tittel Pedagogisk leiar 17/1623 - Vasshus skule og barnehage Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Deltid Arbeidssted Norge, Rogaland, Klepp Søknadsfrist Se annonse Klepp kommune Solavegen... 
19 dager siden
Voss kommune  -  Voss (kommune)
 ...Leiar (1453/17 EOV) Voss - bygd for sterke opplevingarDu treng ikkje eta smalahove eller hoppa i fallskjerm for å bu og trivast på Voss, for me har mykje meir å by på! Kommunen har om lag 14.500 innbyggjarar, med Vossevangen som regionssenter. Bygda vår er senter for... 
9 dager siden
Klepp kommune  -  Klepp
 ...SFO-leiar 17/1661 Kleppe skule har ledig vikariat i 100 % stilling SFO-leiar frå 02.10.17 til 30.06.17 for ca 130 barn og 14 tilsette.  Vi søkjer etter ein med 3-årig pedagogisk el. sosialfagleg høgskuleutdannig, med erfaring frå og interesse for SFO. Det vil bli lagt... 
19 dager siden
Voss Kommune  -  Voss
 ...Det er ledig 100 % fast stilling som leiar ved Barneverntenesta Voss frå snarast. Om arbeidsstaden Voss barnevernteneste har 12,1 årsverk og i tillegg 2,8 årsverk ved Voss Familiesenter. Voss barnevernteneste er organisert i eit mottak/undersøkingsteam og eit... 
16 dager siden
Havforskningsinstituttet  -  Bergen
 ...Leiar for forskingsgruppe Fiskerifaglig utviklingssamarbeid Jobbnorge ID: 140504 Forskingsgruppeleiar Havforskingsinstituttet er matriseorganisert. Forskingsgruppene er ansvarlege for linjedimensjonen (personale og kompetanse), medan forskingsprogramma er ansvarlege... 
12 dager siden
Bergen
 ...institutt 2 (K2), er det ledig ei fast stilling (50 %) som leiar (professor/førsteamanuensis) ved Ferdighetssenteret. Dersom...  ...internasjonalt, og evne til å skaffe eigne forskingsmidlar pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett... 
Én måned siden
Headvisor AS  -  Molde
 ...anbod blir vunne. Med dette ønskjer vi å styrke vår cateringstab. Vi ser i samband med dette etter ein sterk, engasjert og tydeleg Leiar Catering, som får ansvar med å planlegge, vidareutvikle og gjennomføre selskapets cateringkonsept, samt utvikle, engasjere og leia medarbeidarar... 
Én måned siden
Fjord1 AS  -  Bergen
 ...Selskapet har nær 1200 årsverk og omsette i 2016 for 2,38 milliardar kroner. Fjord1 er notert på Merkur Market på Oslo Børs. Operativ leiar - Fjord1 AS Fjord1 er i dag på veg gjennom eit grønt skifte som vil vere grunnlaget for framtidig ferjedrift i Noreg. Selskapet... 
Én måned siden
Vaksdal kommune  -  Vaksdal (kommune)
 ...Dagleg leiar (ref.nr: 350) AO senteret KF er ei vekstbedrift, som har til formål å gje arbeidstilbod til menneske som har vanskar med å koma inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Bedrifta skal bidra til at den enkelte opplever personleg utvikling og auka livskvalitet... 
9 dager siden
Øygarden Kommune  -  Bergen
Øygarden kommune skal setja i gang eit bygdebokprosjekt. Det skal skrivast fem band, fire med gards- og ættesoge, samla omfang rundt 2000 sider og eit band med bygdesoge, omfang om lag 700 sider. Kommunestyret er oppdragsgjevar, og arbeidet skal avsluttast innan ...
18 dager siden
Fjord1 AS  -  Bergen
 ...Tittel Operativ leiar Kategori Administrasjon, Personal og Økonomi Administrasjon Kompetanse Ledelse (Personal, Avdeling etc.) Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Hordaland, Bergen Søknadsfrist Se annonse Fjord1 AS 5001 BERGEN... 
26 dager siden