Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Førstekonsulent jobb

1-20 fra 84 søkeresultater

Manpower  -  Hordaland
 ...muligheter for faglig og personlig utvikling Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger 100 % fast stilling Innplassering som førstekonsulent eller rådgiver avhengig av kompetanse Lønn: 404 000 – 517 700. Særskilt kvalifiserte søkere kan tilbys høyere lønn. God... 
9 dager siden
UiT Norges arktiske universitet  -  Tromsø
 ...Førstekonsulent/rådgiver Jobbnorge ID: 139629 Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en 100% fast stilling som førstekonsulent/rådgiver. Stillingen er plassert ved Institutt for arktisk og marin... 
13 dager siden
Nord universitet  -  Bodø
 ...Rådgiver / førstekonsulent Jobbnorge ID: 140401 Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er ett av fem fakultet ved Nord universitet, og er representert ved studiestedene Bodø og Steinkjer. Fakultetet er en internasjonal... 
13 dager siden
rekrutteringssystem i rekrutteringsprosessen  -  Oslo
 ...kan du kontakte: - Fakultetsdirektør, Cecilie Wilberg, tlf. 67 23 74 28 Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1408, førstekonsulent. Lønn kroner 390 800 - 465 000 pr. år. Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i... 
2 måneder siden
Nord universitet  -  Levanger (kommune)
 ...Førstekonsulent - Opptakskontoret Jobbnorge ID: 140290 Om stillingen Ved Opptakskontoret er det ledig et års vikariat som førstekonsulent i 100% stilling med mulighet for fast ansettelse. Opptakskontoret ligger innenfor enheten for opptak og førstelinje, som... 
13 dager siden
Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo
 ...Førstekonsulent - Avdeling HR Bydel Sagenes HR-avdeling er en del av bydelsadministrasjonen og består av 4,5 saksbehandlerstillinger. I tillegg kommer seksjon for arkiv og sekretariat, og IKT. Avdelingen har et godt arbeidsmiljø men med høyt tempo og krevende arbeidsoppgaver... 
17 dager siden
Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget  -  Oslo
 ...Jurist (førstekonsulent/rådgiver Vi søker etter en jurist som ønsker å jobbe med forbrukersaker. Stillingen vil gi mulighet til å arbeide i et godt faglig og sosialt miljø med spennende kontraktsrettslige tvister. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgaver... 
20 dager siden
Kristiansand
 ...Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent/ rådgiver. Stillingen er knyttet til Studieavdelingen/opptakskontoret, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Studieavdelingen har ansvar for strategiske og... 
Én måned siden
Trøgstad
 ...Ved avdeling Trøgstad er det ledig en 100% stilling som førstekonsulent løslatelse. Stillingen er underlagt fengselsinspektør metode og innhold, og vil være en del av fengselets servicetorg, som består av tilbakeføringskoordinator og NAV-veileder. Ansvarsområder... 
Én måned siden
Bergen
 ...temagrupper; totaløkonomi, generell økonomi og prosjektøkonomi. Til den nye seksjonen ynskjer vi å rekruttere ein prosjektøkonom (førstekonsulent) i eit vikariat for perioden 01.09.17 – 01.05.2018. Prosjektøkonomen vil vere knytt til noden i Realfagbygget og temagruppa... 
23 dager siden
Kriminalomsorgen region nord  -  Bodø
 ...Førstekonsulent, Nordland friomsorgskontor Jobbnorge ID: 140442 Ved hovedkontoret i Bodø er det fra dags dato ledig fast stilling som førstekonsulen Hovedoppgaver: Oppfølging av domfelte som gjennomfører straff utenfor fengsel, herunder: samfunnsstraff,... 
17 dager siden
Bergen
 ...Ved Personalseksjonen, Det medisinske fakultet er det ledig ei mellombels stilling som førstekonsulent. Dette er eit vikariat som er ledig frå snarast moglig til og med 31.12.2017, og med mogligheit for forlenging. Personalseksjonen er en av seks seksjonar i fakultetsadministrasjonen... 
16 dager siden
Time Kommune  -  Bryne
 ...Me søkjer 100 % fast stilling som førstekonsulent i miljøtenesta, vernepleiar, fom 01.09.17. Om arbeidsplassen Time kommune vil være skodd for framtida. Det vil si at me er nytenkjande og innovative. Miljøtenesta består av 4 verksemdområde, og gjev tenester til... 
19 dager siden
rekrutteringssystem i rekrutteringsprosessen  -  Oslo
 ...Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, har vi ledig ett vikariat og en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver. Vikariatet har en varighet på ett år f.o.m. 1.8.17, med mulighet for forlengelse. Den faste stillingen er ledig fra 1... 
2 måneder siden
Skatteetaten  -  Tromsø
 ...raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408), kr 382 900 - kr 459 100 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen kan ilegges 6 måneders prøvetid. Generelt:... 
19 dager siden
Eid kommune Oppvekst og kultur  -  Eid
 ...Konsulent/førstekonsulent i kulturavdelinga Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Eid kommune søkjer etter konsulent/førstekonsulent i kulturavdelinga i heil, fast stilling frå hausten 2017. Stillinga er organisert under kultursjefen i Eid kommune... 
20 dager siden
Namsfogden i Oslo  -  Oslo
 ...Namsfullmektig 1434 rådgiver/1408 Førstekonsulent Vi søker kompetente, serviceorienterte og effektive medarbeidere som ønsker utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Stillingene er plassert på våre fagseksjoner med arbeidsoppgaver innen tvangsfullbyrdelse... 
10 dager siden
Helseklage, Nasjnalt organ for helsetjenesten  -  Bergen
 ...Tittel Arkivmedarbeidere - førstekonsulent/rådgiver Kategori ~ Kultur, idrett og organisasjoner Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Hordaland, Bergen Søknadsfrist Se annonse Helseklage Krinkelkroken 1 5014 BERGEN Nasjonalt... 
9 dager siden
Bergen
 ...Ved Universitetet i Bergen er det ledig fast stilling som førstekonsulent ved rektors kontor. Arbeidsoppgåver: Utarbeiding av talar, notat og tekstar i tråd med rektoratets valplattform og med universitetets strategiar og vedtak Førebuing av møter og presentasjonar... 
27 dager siden
Sivilombudsmannen  -  Sentrum
 ...-avtale og medlemskap i Statens pensjonskasse. Lønn etter statens hovedtariffavtaler, etter kvalifikasjoner og erfaring: Førstekonsulent, stillingskode 1408: kr 470 000 - 500 000 Søknadsprosessen: Elektronisk søknad foretrekkes via Hvis du ikke har mulighet... 
11 dager siden