...tavler. Vil du bli en del av vårt team? Vi har behov for lærer i 100% fast stilling fra 1.8 2024. Stillingen innebærer kontaktlæreransvar....  .... Mellom Dovrefjell og Trollheimen ligger Oppdalsbygda, som kan tilby et utall av naturbaserte aktiviteter for hele familien... 

OPPDAL UNGDOMSSKOLE

Oppdal
12 dager siden
 ...Om stillinga Ved Davik oppvekst er der ledig ei 100% vikariat stilling som lærar frå 01.08.24-31.07.25. Davik oppvekst er eit oppvekstsenter med barne- og ungdomsskule, med ca. 70 elevar. Kvalifikasjonar Vi ønskjer lærar som har: Godkjend pedagogisk utdanning... 

Bremanger kommune

Bremanger
5 dager siden
 ...Frå 1. august 2024 treng vi lærar i inntil 100 % stilling. Aktuelle fag er norsk, engelsk og naturfag, men andre fag kan også vere aktuelle. Vi søkjer etter ein godt kvalifisert lærarar som kan samarbeide i eit tett og godt kollegium, og som kan trivast i eit spennande... 

VESTBORG VGS

Stranda
7 dager siden
 ...Om stillinga Er du helsefagarbeider og ønskjer deg ei fast heil stilling med gode kollegaer og spennande oppgåver...  ...Omsorgssenter – er det ledig ei 100% fast...  ...oss er variert, kor du lærer mykje på kort tid. Svelgen...  ...ha norsk aurorisasjon som helsefagarbeider ~... 

Bremanger kommune

Bremanger
9 timer sidenNy
2x 100% fast stilling - med oppstart 01.08.2024 eller etter avtale   Odda barneskole er ein barneskule, 1.- 7. trinn, med 350 elevar og 70...  ...av Odda og skuleplassen er ein viktig arena for born og unge som bur sentralt, også i fritida. Skulen er organisert med tre parallellklassar... 

ODDA BARNESKOLE

Odda kommune
4 dager siden
Har du lyst til å jobbe i en skole som har fokus på trygt og godt skolemiljø...  ...undervisningen? Da må du søke på jobb som lærer i Sigdal! I Sigdal har vi ledig to 100 % lærerstillinger ved Eggedal skole fra og med 1. august 2024. En stilling er fast og en stilling er et... 

Sigdal

Prestfoss
9 timer sidenNy
 ...Har du lyst til å bli vår nye kollega ved Bø legekontor? Da er du velkommen til å søke på stilling hos oss.  Bø legekontor har ledig 100% stilling som sykepeleier med snarlig tiltredelse. Legekontoret består av fastleger, kommuneoverlege, sykehjemslege, LIS1, sykepleier... 

BØHEIMEN BO- OG BEHANDLINGSSENTER

Straumsjøen
4 dager siden
 ...Enhet psykisk helse og rus søker booppfølger i 100% stilling. Enheten har 52 årsverk og består av to avdelinger: forebygging og rehabilitering...  ...helse og/eller rusproblemer Gi oppfølging til personer som har behov for å ivareta et helhetlig boforhold Praktisk hjelp... 

GRIMSTAD KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUS

Grimstad
5 dager siden
 ...kommune, for tida ved tenestene for menneske med nedsett funksjonsevne avd. Hamretunet i Open omsorg indre, er det ledig ei 100% fast stilling som fagarbeidar. Vi arbeider i årsturnus kor ein kan ynskje seg m.a. langvakter. Medarbeidarane har anledning til å få innverke... 

Bremanger kommune

Bremanger
9 timer sidenNy
 ...Om stillingen Vi søker etter en selvstendig gartner med engasjement for hagehistorie, økologisk- og historisk drift. Stillingen inngår...  ...i Bymuseets avdeling for bygningsvern og samlingsforvaltning som har ansvar for forvaltning og drift av museets historiske hager... 

STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN

Bergen
13 timer sidenNy
 ...har god fagdekning, fokus på etisk refleksjon og miljøterapi. Vi har nå 2 ledige stillinger for helsefagarbeider i 100% stilling. Stillingen er ledig fra 10.06.24 og er på Post 2 som er en avdeling med 30 somatiske plasser og 7 plasser for personer med demens. - 1... 

ØVSTTUNHEIMEN

Nesttun
4 dager siden
 ...munnleg Har grunnleggande gode datakunnskapar Vi ser etter deg som har Variert erfaring og likar samarbeid med kundar Gode...  ...disponere eigen bil Vi tilbyr Ei spennande og utfordrande stilling, der du kan vere med å påverke og utvikle deg fagleg og... 

BEDRIFTSHELSE1 VOSS

Voss
5 dager siden
 ...vekt på livsmeistring.  Ledige stillingar for skuleåret 2024-25:  - Undervisningsstilling- 100% vikariat frå 01.08.2024...  ...formidlingsevne  ● samarbeider godt i lærande fellesskap  ● er lojal og...  ...meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du... 

Ullensvang kommune Opedal skule

Odda kommune
1 dag siden
 ...å videreutvikle tjenestetilbudet, samt er fleksibel og som kan spre positiv energi. Er du den vi søker etter?...  ...perioder en turnusfysioterapeut. I tillegg har kommunen to 100% driftstilskudd. Ledig stilling Fysioterapitjenesten i Vadsø kommune søker etter en fysioterapeut... 

VADSØ KOMMUNE FYSIOTERAPITJENESTEN

Vadsø
5 dager siden
 ...etter en ny butikkmedarbeider til vår bensinstasjon i Kautokeino. Stillingen går ut på å yte kundeservice, salg av varer og generelt...  ...overflater. Hva ser vi etter i en ansatt?: Vi ser etter noen som er utadvendte og serviceinnstilt. Noen som trives i både travle... 

CITY VEISERVICE AS

Kautokeino
8 dager siden
 ...digitale verktøy til alle elever. Skolen er sertifisert som en Olweusskole, og er opptatt av inkludering.  Stillingen vil det kommende skoleåret i hovedsak ligge til...  ...kvalifiserte kandidater til å søke ledig stilling hos oss, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion... 

ATRÅ BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Atrå
4 dager siden
 ...Bugårdsparken, og gåavstand til fasiliteter som idrettsanlegg, svømmehall og ishallen...  ...Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: 01.08.2024   Det kan bli...  ...for elevene ~Delta i og bidra til et lærende fellesskap og lærerteam ved skolene... 
Sandefjord kommune
8 dager siden
Lærar, i inntil 100% mellombels stilling Om stillinga  Gulen kommune, for tida ved Brekke barnehage og skule, har frå 01.08.2024 til 31.07.2025 ledig i inntil 100% mellombels stilling som lærar ved skulen.  Brekke barnehage og skule er ei samla eining med barnehage... 
Brekke
8 dager siden
 ...Er du ferdig som lærling til høsten 2024? Da har du muligheten til å få en spennende jobb hos oss. Bemanningssenteret er Stavanger...  ...Funksjonstillegg på kr 20.000,- i året i tillegg til lønn i 100% stilling Års-turnus gir forutsigbarhet Deler av stillingen som timebank... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
11 dager siden
 ...Som helsefagarbeider/hjelpepleier på infeksjonsmedisinsk sengepost vil du ha en nøkkelrolle i behandlingen av pasienter...  ...vårt gode arbeids – og fagmiljø bør du søke på denne stillingen. Vi tilbyr nå en 100% fast stilling for deg som er autorisert helsefagarbeider/... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
13 timer sidenNy
Ledige 100% stillinger som fagkonsulent Fagenheten i Ecura Bo og Habilitering ledes av vår fagdirektør og består for øvrig av regionale fagledere og fagkonsulenter tilknyttet de ulike avdelingene. Vi har høyt kvalifiserte fagfolk innen ulke temaer for å dekke mangfoldet... 

ECURA | HELSETJENESTER I HJEMMET

Lillehammer
19 dager siden
 ...undervisningserfaring Særlige krav knyttet til stillingen: Det gjøres oppmerksom på at det vil...  ...En skole med motiverte ansatte som arbeider hardt for å bidra til elevenes kunnskap...  ....: 4802314687 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.08.2024 Sluttdato... 

STRUSSHAMN SKOLE

Strusshamn
4 dager siden
 ...LK-20, EFFT Særlige krav knyttet til stillingen: ~ Det gjøres oppmerksom på at det vil...  ...Eventuelle vitnemål og attester må legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt...  ...Referansenr.: 4802192520 Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.06.2024... 

RAVNANGER UNGDOMSSKOLE

Hauglandshella
4 dager siden
100% stilling som byggdriftar ved Byggdrift  Teknisk byggdriftar  Forstår du viktigheten av god eigendomsdrift? Har du fagbrev eller har teknisk fagskule og ønskjer å bidra til positivt arbeidsmiljø? Då ønskjer vi din søknad!  Driftsavdelinga i kommunens verksemd... 

ULLENSVANG KOMMUNE BYGGDRIFT

Ullensvang kommune
5 dager siden
 ...ligger i flotte omgivelser i Svolvær, Lofoten. Vi har mellom 80-100 plasser for barn i alderen 0 til 6 år. Barnehagen er organisert i...  ...fagarbeidere og pedagogiske medarbeidere av begge kjønn. Det som gjør dagen ekstra spennende er at vi har barn og voksne fra forskjellige... 

OSANSTUA BARNEHAGE AS

Svolvær
5 dager siden
 ...under et tak? Vi har behov for flere sykepleiere, og lyser ut 2 x 100 % stilling med hovedbase hjemmebasert omsorg, samt 2 x 100 % hovedbase...  ...nye arbeidstidsordninger. Avdelingene jobber tett sammen, og som sykepleier jobber du tett mot de andre yrkesgruppene og legekontor... 

KÅFJORD KOMMUNE OPPVEKST OG OMSORG

Birtavarre
12 timer sidenNy
 ...aktivt team på 6 personar innan byggesak ? Me søkjer etter byggesakshandsamar som vil ha fokus på god og effektiv sakshandsaming og god dialog med innbyggjarane. Me har ledig 100 % fast stilling frå august 2024. Om avdelinga Byggesak er ein del av avdeling... 

TEKNISK STAB, PLAN OG NÆRING

Voss
4 dager siden
 ...Stillingen skal bidra til helsestasjons- og skolehelsetjenestens samfunnsoppdrag med å utjevne...  ....: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.08.2024 Sluttdato...  ...kommune sysselsetter rundt 1000 personer som jobber på kommunens mange enheter. Nærøysund... 

NÆRØYSUND KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRASJON

Rørvik
11 dager siden
 ...trivsel og læring. Nå søker vi deg som trives med og tåler elever som...  ...Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: 1.august 2024 Det kan...  ...elevene Delta i og bidra til et lærende fellesskap og lærerteam ved skolene... 

MELSOM SKOLE

Sandefjord
8 dager siden
 ...Om stillinga Ved Davik oppvekst avdeling Kolset barnehage er der ledig ei 100% fast stilling som pedagogisk leiar frå 01.08.24. Davik oppvekst er eit oppvekstsenter med barne- og ungdomsskule. Driftseininga har 2 barnehagar - ei avdeling på Davik, og ei avdeling... 

Bremanger kommune

Bremanger
Én måned siden