Søkeresultater: 1 735 ledige stillinger

 ...Ønsker du å være med og jobbe med å forebygge, avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet. Nordland politidistrikt har ledig stilling som etterforsker økonomisk kriminalitet, stedplassert i Bodø, med tiltredelse fra 1. september 2024 eller etter avtale. Har du erfaring... 

POLITIET I BODØ

Bodø
8 dager siden
 ...tall benyttes ofte som styringsinformasjon og i utforming av den økonomiske politikken. Arbeidet vil hovedsakelig være knyttet til...  ...arenaer for faglig deling på tvers Stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn kr.509 300 - 759 100, (lønnstrinn... 

Vi søker deg som har erfaring med kommuneøkonomi

Oslo
5 dager siden
 ...liker at vi er tilstede, nær og dyktig for å gi trygghet ved økonomiske veivalg. Vi har lokale fullmakter som gir effektive beslutningsprosesser...  ...på kommunikasjon Erfaring med kunderettet rådgivning og rådgivende salg Gjerne autorisert innen kreditt og forsikring, hvis... 

SPAREBANK 1 SMN AVD ORKANGER

Orkanger
11 dager siden
 ...utdannelse tilsvarende bachelor, fortrinnsvis innen juridiske, økonomiske eller samfunnsvitenskapelige fag • Relevant erfaring og/...  ...gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %) Lønn som rådgiver (1434) i Staten, ltr. 54 - 61 (kr 532 200 - 594 500)... 

NAV ARBEID OG YTELSER AVD NÆRINGSVEIEN 7 KRISTIANSUND

Kristiansund N
2 dager siden
 ...strategisk og på individnivå Delta som rekrutteringsfaglig rådgiver i rekrutteringsprosesser Bidra i bydelens arbeid med strategisk...  ...mrd. kroner. Det er stor variasjon i levekår. Bydelen har det økonomiske og administrative ansvaret for tjenester og tilbud innen pleie... 

ALNA BYDELSADMINISTRASJON

Oslo
8 dager siden
 ...Vil du være med å bekjempe økonomisk kriminalitet? Vi som bank har både et samfunnsansvar og en lovpålagt plikt til å ha gode rutiner...  ...i banken innenfor fagområdet Være ressursperson og rådgiver på antihvitvaskområdet Det vil være en fordel om du har noen... 

SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND HOVEDKONTOR

Hønefoss
4 dager siden
 ...vi i seksjonen? Seksjonen har ansvar for sammenhengen mellom økonomisk utvikling og grønn omstilling. Seksjonen har tre hovedfelt:...  ...en sammenhengende yrkeskarriere. Lønn: Årslønn for rådgiver fra kr 604 900 - 708 000 (lønnstrinn 62 - 71). Årslønn for... 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

Oslo
7 dager siden
 ...skjer noe, har et høyt arbeidstempo og lever for salg og rådgivning! Du er god til å identifisere kundens behov og skreddersy gode økonomiske løsninger. Du trives med å proaktivt selge bankens produkter basert på en relevant behovsavdekking.   Vi er opptatt av å ha... 

Nordea

Trondheim
3 dager siden
 ...du er analytisk, ser løsninger, og tenker nytt du har evnen til å løfte blikket og tenke strategisk Vi tilbyr lønn som rådgiver i stillingskode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 594 500,- og kr 692 400,-, avhengig av kompetanse... 

UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON

Oslo
2 dager siden
 ...jobbmuligheter å by på. Er du interessert i området personvern og informasjonssikkerhet og kan tenke deg fast heltidsstilling som rådgiver på området, er vi på jakt etter akkurat deg.   Som rådgiver blir du en del av kommunens HR- avdeling. HR – avdelingens oppgave... 

Rana Kommune

Mo
4 dager siden
 ...kommunedirektørens stab, og kan bli tillagt oppgaver innen alle fagfelt i kommunen.  Arbeidsoppgaver Beredskapskoordinering  Rådgiver for kommunedirektør og kommunens tjenesteområder, særlig innen beredskap og internkontroll  Politisk sekretariat med... 

SØR-FRON KOMMUNE SERVICEKONTOR

Sør-fron
1 dag siden
Har du god kunnskap om videregående for voksne? Vi har ledig en 100 % midlertidig stilling som prosess koordinator i 2 år i seksjon Fag- og yrkesopplæring. Seksjonen er organisert i avdeling for Opplæring og kompetanse i Buskerud fylkeskommune. Vi søker etter deg ...

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ØKONOMISEKSJONEN

Drammen
1 dag siden
 ...lønnspolitikk og vurderes ut fra utdanning og erfaring:  årslønn fra kr 532 200 til 635 400 (lønnstrinn 54 - 65) i stillingskode 1434 rådgiver  eller årslønn fra kr 604 900 til 732 300 (lønnstrinn 62-73) stillingskode 1364 seniorrådgiver.  for særlig godt kvalifiserte... 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION...

Fjelldal
4 dager siden
 ...påregne noen vakter ved rehabiliteringsmedisinsk sengepost. Oppgi gjerne ønsket stillingsprosent i søknaden. Arbeidsoppgaver Rådgiver har en koordinerende rolle og et helsepedagogisk fokus i utvikling og drift av opplæringstilbud, noe som innebærer: ansvar for... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
2 dager siden
 ...Luftfartstilsynet har 2 ledige stillinger som rådgiver ved seksjon front, sertifikat og registre i Luftfartstilsynets serviceavdeling. Den ene stillingen vil jobbe med luftfartssertifikater (part FCL) og den andre vil være på UH-mottak (mottak av ulykkes- og hendelsesrapporter... 

LUFTFARTSTILSYNET HOVEDKONTOR

Bodø
10 dager siden
 ...du engasjert i helsefaglig utdanning i spesialisthelsetjenesten, da søker vi nettopp deg! Vi søker en utadvendt og selvstendig rådgiver til utdanning- og kompetanseseksjonen i klinisk utdanningsavdeling ved forsknings- og utdanningssenteret (FORUT) i Universitetssykehuset... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
4 dager siden
Rådgiver – Medlemssenter Er du strukturert og serviceinnstilt? Vi søker rådgiver til vårt medlemssenter. Vi søker etter en serviceinnstilt...  ...hjelper vi bedrifter i alle bransjer med å forenkle sin økonomiske hverdag. Foreningen driver et omfattende kvalitets- og... 

Regnskap Norge

Oslo
26 dager siden
 ...Rådgiver/seniorrådgiver i kommunalavdelingen Om stillingen Vi søker deg som ønsker å bidra til god økonomiforvaltning i kommunesektoren...  ...med statlig kontroll av kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse (ROBEK) utvikle og veilede om standard kontoplan... 
Oslo
2 dager siden
 ...de nærmeste årene. Vi har ledig en 100% fast stilling som rådgiver innen økonomi og HR.  Stillingen er plassert i stab og direkte...  ...avdelingsdirektør. Tiltredelse etter avtale. Arbeidsoppgaver Økonomisk planlegging og budsjettering Måneds- og årsrapportering... 

NAV HJELPEMIDDELSENTRAL ØST-VIKEN

Greåker
2 dager siden
 ...Ved Flyktningetjenesten er det ledig ~100% fast stilling som rådgiver, ønske om snarlig tiltredelse   Flyktningetjenesten er en del av Barne- og familieavdelingen, som er organisert i oppvekst og kultur. Tjenesten har ansvar for bosetting av flyktninger etter... 

Rana Kommune

Mo
9 dager siden