Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.

Levanger Hospital

Nettside hnt.no

​Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) har ansvaret for at 190 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern. Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid er våre enheter. I tillegg drifter vi AMK-sentralen og ambulansetjenesten.

Det er mange muligheter til å få jobb i Helse Nord-Trøndelag. Vi er til enhver tid på utkikk etter godt kvalifiserte, motiverte og dyktige medarbeidere.

Foretaket er bemannet av leger, sykepleiere, psykologer, helsefagarbeidere, økonomer, medarbeidere innen tekniske fag, ingeniører, lærere, renholdere, kokker og blant annet kontormedarbeidere. Til sammen er cirka 100 ulike yrker representert.

Våre ansatte scorer høyt både på regionale og nasjonale arbeidsmiljøundersøkelser – de trives i Helse Nord-Trøndelag.

Helse Nord-Trøndelag driver forskning på internasjonalt nivå, og samarbeider blant annet tett med og er en del av forskningsmiljøer som HUNT/NTNU og NorCrin.

Jobber hos Levanger Hospital

 • Informasjonssikkerhetsansvarlig

  Levanger

   ...økonomi og kommunikasjon. Direktørens stab sikrer saksbehandling og rådgivning innenfor sine fagområder. HNT søker informasjonssikkerhetsansvarlig: Informasjonssikkerhetsansvarlig er tillagt utøvende, koordinerende, rådgivende og kontrollerende oppgaver regulert... 
 • Helsefagarbeider/ helsefagutdannet

  Namsos

   ...avdeling for steril forsyning ved begge sykehus, Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Vi har ledig vikariat som helsefagarbeider/ helsefagutdannet. Stillingen er lokalisert til Sykehuset Namsos. Opplæring vil bli gitt. Hvis intern ansettelse, oppgi i søknaden om... 
 • Sykepleier

  Namsos

   ...godt arbeidsmiljø. Vi har ledig 2 vikariat stillinger på henholdsvis 100% og 80%, som miljøterapeut med utvidede oppgaver som sykepleier, i en psykiatrisk akuttpost. Oppstartsdato for vikariat på 100% er 01.09.20. Varighet 15.12.20 med mulig forlengelse.... 
 • Psykolog/psykologspesialist

  Levanger

   ...funksjonsnedsettelser, med behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå. Vi har ledig stilling: Psykolog/Psykologspesialist: Tjenestested Sykehuset Levanger For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning. Den... 
 • Intensivsykepleier/sykepleier

  Namsos

   ...spennende faglige utfordringer sammen med flinke og engasjerte medarbeidere. Vi har ledig: 1 x 100 % vikariat som intensivsykepleier/sykepleier ved medisinsk og nevrologisk overvåkning i perioden 07.09.2020 - 02.01.2021 3 x 100 % fast stilling som sykepleier ved... 
 • Barnepleier

  Levanger

  Org. nr: - Stillingsident: 4260901251 Presentasjon av stillingen: Klinikk for kvinne, barn og familie (KBF) er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinner, barn, unge og deres familie...
 • Sykepleier/sykepleier med videreutdanning

  Levanger

   ...samarbeidspartnere i regionen, der vi bistår med spesialisert vurdering av...  ...behandlere i RKSF. Arbeidsoppgaver Sykepleier har medansvar sammen med pasientansvarlig...  ...Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Videreutdanning i psykisk helsearbeid Erfaring fra... 
 • Lege i spesialisering - generell indremedisin

  Namsos

   ...Avdelingen skal yte spesialisthelsetjeneste til befolkningen i nord i Trøndelag hvor nedslagsfeltet utgjør ca. 43 000...  .... Avdelingen har ledig: 2 x 100 % fast stilling for Lege i spesialisering - generell indremedisin For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves... 
 • Psykiatrisk sykepleier, allmenn psykiatrisk poliklinikk. Steinkjer.

  Steinkjer

   ...helsevern og rus, gir et bredt allmenn psykiatrisk tilbud til befolkningen og...  ....  Seksjon allmenn poliklinikk Levanger, tilbyr et behandlingstilbud...  ..., tilhører for tiden Steinkjer. Poliklinikken består av...  ...Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i... 
 • Lege i spesialisering - Generell kirurgi

  Levanger

   ...om arbeidsgiver Avdeling for kirurgi ved Sykehuset Levanger er en del av Kirurgisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag HF. Avdelingen...  ..., mamma-/endokrinkirurgi og generell -/karkirurgi. Avdelingen har 12...  ...Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Gjennomført Lis 1-tjeneste...