Jobbsøk
Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Overingeniør jobb

1-20 fra 46 søkeresultater

Søkelogg:

overingeniør

A

A

A

Universitetet i Oslo

uio.no   -  13 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

Det er ledig en fast stilling som avdelingsingeniør (SKO 1085) / overingeniør (SKO 1087) ved Farmasøytisk institutt, med snarlig tiltredelse. Stillingen er tilknyttet Seksjon for farmasøytisk biovitenskap med arbeidssted Gydas vei 8 og Sem Sælands vei 2. Den som tilsettes...  >>

jobbnorge.no   -  12 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

 ...medarbeider fordi en av våre laboratorieingeniører går av med pensjon. Instituttet har ledig fast 100% stilling som avdelingsingeniør / overingeniør. Stillingen er knyttet til Konsberg institutt for ingeniørfag og nærmeste overordnede er Instituttleder Olaf Hallan Graven....  >>

finn.no   -  2 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

Ved Institutt for biomedisin er det ledig ei fast 100% stilling som overingeniør. Arbeidsoppgåver: 50% av stillinga er knytt til teknologiplattforma Molecular Imaging Center Bergen (MIC), med spesiell tilknytning til plattforma sin smådyrs magnettomograf (MR). For meir...  >>

finn.no   -  5 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

FSAT har ledig en fast 100% stilling som overingeniør (SKO1087) i seksjon for systemforvaltning, gruppe for opptak og NVB. Stillingen vil i hovedsak ha arbeidsoppgaver knyttet til den Nasjonale vitnemålsdatabase(NVB) og relaterte systemer. NVB har som formål å bidra til...  >>

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

tjenester.nav.no   -  23 timer siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

Avdelingsingeniør/overingeniør/ senioringeniør Avdelingen Cybersikkerhet har en bred rolle som fagmyndighet og fagorgan. Avdelingen skal utvikle krav og anbefalinger innenfor en nødvendig bredde av Cyberfagfeltet. Avdelingen sørger for en samlet og helhetlig prioritering...  >>

Universitetet i Oslo, Det odontologiske fakultet

tjenester.nav.no   -  1 dag siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

Avdelingsingeniør/overingeniør innen AV/IT Avdelingsingeniør/overingeniør innen AV/IT (deltid) Universitetet i Oslo har høge ambisjonar om å ha moderne audiovisuell utrusting i alle undervisingslokala. Vil du vere med å bygge opp AV-infrastrukturen ved Det odontologiske...  >>

NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning...

jobbdirekte.no   -  6 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

 ...næringsmiddelkjemi og mikrobiologi for studentane der. Laboratoriet ved NIFES er akkreditert etter ISO Standard 17025. Avdelingsingeniør/Overingeniør innan kjemi NIFES har behov for å auke bemanninga si på Laboratorium for Framandstoff, og avdelinga søkjer no etter ein...  >>

NIFES

tjenester.nav.no   -  6 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

Avdelingsingeniør/Overingeniør innan kjemi NIFES har behov for å auke bemanninga si på Laboratorium for Framandstoff, og avdelinga søkjer no etter ein avdelingsingeniør/overingeniør med kompetanse på nivå ingeniør/mastergrad innan organisk analytisk kjemi, eller tilsvarande...  >>

jobbnorge.no   -  13 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

Ved Institutt for plantevitenskap (IPV) er det ledig fast stilling som overingeniør innen fagfeltet mikroskopi ved Imagingsenteret. Den som ansettes vil være en del av Imagingsenterets tekniske personale. Overingeniøren skal være med å drifte senteret, gi brukerne prosjektstøtte...  >>

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

tjenester.nav.no   -  12 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

Avdelings- eller overingeniør (IVT-74/16) Jobbnorge ID: 125636 Ved institutt for vann- og miljøteknikk arbeider vi med bruken av våre vannressurser og med samfunnets avløpsproblemer. En bærekraftig forvaltning av jordens vannressurser er blant de største utfordringene...  >>

Cyberforsvaret

karrierestart.no   -  6 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

Overingeniør og senioringeniør - innen databasedrift Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar. CTO (avdeling for cybertjenester og -operasjoner) er Cyberforsvarets største avdeling, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer...  >>

jobbnorge.no   -  27 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

Ved Geofysisk institutt er det ledig ei fast stilling som overingeniør i eksternt finansiert verksemd. Stillinga er dei første 5 åra finansiert av og knytt til prosjektet Integrated Carbon Observing System - Norway (ICOS-Norway), finansiert av Noregs Forskingsråd. Om prosjektet...  >>

Forsvarsbygg

tjenester.nav.no   -  12 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

Overingeniør Infrastruktur Drift (ref.nr. 3073505995) Overingeniør Infrastruktur Drift - Forsvarsbygg IKT seksjonen drifter og forvalter IKT-infrastrukturen og IKT systemporteføljen i Forsvarsbygg. IKT seksjonen er inndelt i to team, IKT drift og IKT system. Ingeniør infrastruktur...  >>

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

karrierestart.no   -  18 timer siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

Jobbnorge ID: 125948 Ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) er det ledig fast, 100% stilling som overingeniør innen moderne verkstedteknikk. Instituttet har omlag 130 ansatte og 1100 studenter, hovedsakelig på 5-årige masterstudier i teknologi (sivilingeniør...  >>

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

jobbdirekte.no   -  13 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

og gode muligheter for faglig utvikling Lønn etter lønnstrinn 58-70 (kr 492 300.- til kr 614 700.-), avhengig av kompetanse Nyoppussede og trivelige lokaler sentralt på Majorstuen. God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse Stilling i en IA-virksomhet Gode velferdsordninger... >>

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

jobbdirekte.no   -  4 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

Pensjonsordning i statens pensjonskasse Ulike velferdsordninger Lønnsvilkår Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 Overingeniør, lønnstrinn 53-66. Nærmere opplysning Nærmere opplysninger ved senioringeniør Andreas Svarstad Flø tlf: +47 91175817, e-post: du må ha...  >>

Universitetet i Bergen

karrierestart.no   -  12 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

Jobbnorge ID: 125612 Ved Birkeland Centre for Space Science, Institutt for Fysikk og Teknologi ( ) er det ledig ei stilling som overingeniør. Stillinga er mellombels med varigheit på 3 år med moglegheit for forlenging. Arbeidsoppgåver: Stillinga inneber design,...  >>

Universitetet i Oslo, Institutt for geofag

jobbdirekte.no   -  13 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

 ...førsteamanuenser, samt stipendiater, postdoktorer, forskere, tekniske og administrative medarbeidere - tilsammen rundt 210 ansatte. Overingeniør innen IT-drift (2016/5691) Overingeniørstilling ledig ved Institutt for geofag. Ved Institutt for geofag er det ledig en fast...  >>

Universitetet i Bergen

tjenester.nav.no   -  1 dag siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

Databaseutviklar knytt til Språksamlingane (overingeniør/senioringeniør) ved IT-avdelinga Jobbnorge ID: 126090 Ved IT-avdelinga er det ledig ei stilling som databaseutviklar (overingeniør/senioringeniør) knytt til Språksamlingane. UiB overtar frå i år ansvaret for Språksamlingane...  >>

jobbnorge.no   -  6 dager siden  -   [ Les mer ]   -   [ Lagre ] [ LAGRET IKKE ] [ Se Mine lagrede jobber ]

 ...8.6.2016 Ref. 2016/4965 - BFE 12/12 Ved Norges fiskerihøgskole (NFH), UiT Norges arktiske universitet er det ledig stilling som overingeniør. Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Fiskehelse og er et 2-årig vikariat med mulighet for fast ansettelse. Norges fiskerihøgskole...  >>

A

A

A

123
Feedback